!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Nyhetsarkiv - Norske Samers Riksforbund (NSR)
 

Går for Keskitalo som president
Et enstemmig landsstyre i NSR, går inn for å forslå Aili Keskitalo som NSRs presidentkanidat ved sametingsvalget i 2005. Dette ble avgjort på styremøte i Oslo i dag. Det opprinnelige forslaget kommer fra Máze Sámiid Searvi.
Les mer her  14.12.2004
Landsstyret i Oslo
NSRs landsstyre har møte på Samisk Hus i Oslo mandag og tirsdag i neste uke. En av sakene landsstyret vil behandle, er NSRs presidentkandidat ved valget i 2005. Foreløpig har landsstyret fått inn forslag på to navn; Aili Keskitalo og Ragnhild Nystad.
Les mer her  12.12.2004
Keskitalo om reintallsreduksjonen
NSRs leder Aili Keskitalo har sendt et åpent brev til landbruksminister Lars Sponheim angående reintallsreduksjonen i Vest-Finnmark. - NSR mener at en stor reintallreduksjon over kort tid ikke er realistisk og heller ikke ønskelig. Dette vil virke negativt inn på markedssituasjonen for hele næringen, skriver Keskitalo.
Les mer her  12.12.2004
Politikk og familieliv
Dagbladet skrev i forrige uke om Sametingets ordning for barnevakter, og en enkeltrepresentant må stå til rette for den ordningen som Sametingets politikere i felleskap har opprettet. Her er Aili Keskitalos reaksjon på saken.
Les mer her  12.12.2004
Flere i samemantallet
Radiokanalene NRK P1 og P4 har i går formidlet påstander om at mange samer melder seg ut av samemanntallet. Utmeldingene skal angivelig være protester mot Sametingets økonomiske disposisjoner omtalt i Dagbladet de siste to ukene. Dette stemmer ikke, sier sametingspresidenten.
Les mer her  10.12.2004
Nordkapp Sameforening om kysten
Lederen i Nordkapp Sameforening, Ingunn Utsi, er enig i beskrivelsen biskop Kjølås tegner av den dystre situasjonen i Kyst-Finnmark. - Den passive distriktspolitikken har dessverre rammet kyst og fjordområdene våre hardest. Dette skremmer også vår egen ungdom til å flytte bort fra hjemplassene, sier Utsi. 
Les mer her  08.12.2004
Varangerhalvøya nasjonalpark utsettes
Sametingsrådet er fornøyd med at Sametinget nå har fått utsatt høringsfristen for opprettelse av Varangerhalvøya nasjonalpark til etter plenumsmøtet 23.–25. februar 2005, heter det i en pressemelding fra Sametinget.
Les mer her  08.12.2004
Skal lage samisk retteprogram
Sametinget har denne uka satt igang prosjektet med å lage samisk retteprogram og orddelingsprogram for elektronisk tekstbehandling. Dette opplyses i en pressemelding. Prosjektet er finansiert, prosjektmedarbeiderne er på plass og prosjektet er igangsatt.
Les mer her  03.12.2004
Urfolks rettigheter diskuteres i Geneve
I FN i Geneve pågår nå sluttforhandlingene for å enes om en deklarasjon om urfolks rettigheter. Samene er representert av både Samerådet og Samisk Parlamentarisk Råd. Samekonferansen i Honningsvåg tidligere i høst la noen føringer for de samiske representantenes forhandlinger.
Les mer her  03.12.2004
Samekonferansen om marine ressurser
Under samekonferansen i Honningsvåg tidligere i høst var naturlig nok fiskerier og marine ressurser i fokus. I en resolusjon beklager samekonferansen at rettighetene til de marine ressurser og sjøarealer er utelatt i den norske regjeringens forslag til Finnmarkslov. Dette mener konferansen er å omgå ILO-konvensjonen.
Les mer her  03.12.2004
Oppretter urfolksregion
De samiske kommunene Karasjok, Kautokeino og Porsanger ønsker nå å etablere en urfolksregion kalt Ávjovárre urfolksregion. Ordførerne Klemet Erland Hætta (Kautokeino), Kjell Sæther (Karasjok) og Bjørn Søderholm (Porsanger), underskrev i går en intensjonsavtale om etableringen.
Les mer her  01.12.2004
Samisk skolevalg
Tidligere i høst ba NSRs leder Aili Keskitalo om at det gjennomføres prøvevalg ved de videregående skolene også når det gjelder sametingsvalget. Det er Utdanningsdirektoratet som har hovedansvaret når det gjelder prøvevalgene i de videregående skolene. Nå har Sametinget skrevet et brev til dem, for å be dem om å følge opp det samiske prøvevalget.
Les mer her  30.11.2004
Kritiserer Skånland skole
Stuornjárgga Sámenuorak retter kritikk mot Skånland skole etter elevrådet ved Skånland skole tok avstand fra samisk skilting på skolen. - Skolen har ikke gitt god nok opplæring i samisk historie, konstaterer leder i Stuornjárgga Sámenuorak Runar Myrnes Balto.
Les mer her  26.11.2004
Sørsamiske saker på plenum
På Sametingets plenum i Karasjok i dag fremmet Kirsten Appfjell to nye saker på vegne av NSRs samarbeidsgruppe. Den ene saken omhandlet rekruttering av sørsamiske lærere ogden andre var om mangelen på sørsamiske tv- og radioprogram.
Les mer her  24.11.2004
Sametingsrådet om idrett
Sametinget har tidligere vedtatt at man skulle igangsette et utredningsarbeid som skal belyse alle forhold rundt etableringen av et nasjonalt samisk skianlegg. Nå er dette arbeidet skrinlagt, etter ønske fra Samenes Idrettsforbund - Norge (SVL-N). I stedet er man nå igang med å utrede fremtidige satsningsområder for samisk idrett, i samarbeid med SVL-N.
Les mer her  24.11.2004
Opprop om samemanntallet
Sametingspresident Sven-Roald Nystø er svært fornøyd med at statsminister Kjell-Magne Bondevik personlig har engasjert seg for å øke antall registrerte i samemanntallet. Sist fredag signerte de to et opprop, sammen med fylkeslederne i de fire nordligste fylkeskommunene, for å øke oppslutningen om samemanntallet.
Les mer her  23.11.2004
Finnmarkseiendommen til Porsanger
Leder i Karasjok Sameforening, Egil Utsi, skriver i et leserinnlegg at finnmarkseiendommen bør lokaliseres til Porsanger. Han mener det nå er Porsangers tur til å få et samisk organ. Fra Karasjok oppfordrer man nå også NSR-folk i Porsanger til å organisere seg skikkelig og stille til valg neste høst.
Les mer her  23.11.2004
Samiske stedsnavn på Magerøya
Interimstyret i Nordkapp Sameforening er allerede i full gang med aktiviteter. Leder Inngunn Utsi har allerede sendt en prosjektsøknad til Sametinget for å samle inn samiske stedsnavn i Nordkappområdet. Sametingets tilskuddsstyre behandler søknaden i desember.
Les mer her  19.11.2004
Kritisk til føringer
Medlem i sametingsrådet Randi A. Skum (NSR) forklarer i et brev til Miljøverdepartementet om Sametingets syn på prosedyren rundt oppnevningene av de regionale rovviltnemder. Skum er meget kritisk til føringene fra departementet i denne saken.
Les mer her  19.11.2004
Samisk infrastruktur i Troms
Da Sametinget undertegnet samarbeidsavtale med Troms fylkeskommune i 2002 var det Sametingets første samarbeidsavtale, og i så måte skjellsettende for avtaler med øvrige fylkeskommuner. Samarbeidsavtalen med Finnmark fylkeskommune ble undertegnet i 2003.
Les mer her  18.11.2004
Møtte helseministeren
Sametingets visepresident Ragnhild Nystad møtte i går helseminister Ansgar Gabrielsen. Blant sakene som ble drøftet på møtet var legesituasjonen i de samiske kommunene, og den samiske befolkningens psykiatriske tilbud.
Les mer her  17.11.2004
RSS går for Aili som president
Romssa Sámi Searvi (RSS) støtter forslaget om NSR-leder Aili Keskitalo (36) som NSR sin presidentkandidat. Aili er kjent som en politisk all-rounder; en som har oversikt over de fleste viktige saksområder det samiske samfunn. Som NSR-leder har hun vært uredd fremmet saker innen samisk språk, kultur, næringer og samiske rettigheter, mener RSS.
Les mer her  16.11.2004
Nystad presidentkandidat
Kárášjoga Sámiid Searvi (KSS) avholdt i går kveld styremøte. Et enstemmig styre foreslår nå Ragnhild Lydia Nystad som NSRs presidentkandidat. Det forteller fungerende leder Egil Utsi.
Les mer her  16.11.2004
Harstad Sameforening om presidentkandidat
Harstad ja Biras Sámiid Searvi/ Harstad og Omegn Sameforening har allerede på styremøte i begynnelsen av november vedtatt hvem de foreslår som NSRs presidentkandidat ved sametingsvalget i 2005. Beskjeden fra samene i Harstad er klar; de vil ha Aili Keskitalo som sametingspresident.
Les mer her  16.11.2004
Nystø møtte statsråd Hareide
Sametingspresident Sven-Roald Nystø møtte nylig miljøvernminister Knut Arild Hareide. En av sakene han tok opp med ministeren er verneplanarbeidet i samiske områder. Nystø ba Hareide om å bremse verneprosessene i Finnmark, samt alle inngrep som gjøres i naturgrunnlaget, inntil Finnmarksloven er ferdig behandlet.
Les mer her  15.11.2004
Foreslår Aili Keskitalo som presidentkandidat
Máze Sámiid Searvi foreslår Aili Keskitalo som NSRs presidentkandidat  til Sametingsvalget 2005.
Les mer her  12.11.2004
Støtter Keskitalos kandidatur
Gáivuona-NSR, Sáltto Sámesiebrre-NSR og Guovdageainnu Sámiid Searvi støtter forslaget fra Máze Sámiid Searvi.
Les mer her  12.11.2004
Styrking av de samiske institusjonene
Det samiske samfunnet er fortsatt i en oppbyggingsfase, men samiske institusjoner sliter allikevel med stramme budsjetter og uforutsigbare rammevilkår. Dette mener NSR er uholdbart. På landsmøtet i Trones ble det derfor vedtatt en reslousjon om styrking av de samiske institusjonene.
Les mer her  14.7.2003
Velkommen til NSRs nye hjemmesider
NSRs hjemmesider er nå flyttet over til en ny server, og har samtidig fått et nytt ansikt. Vi håper at brukerne vil bli fornøyde med resultatet. Det skal blant annet ikke lenger ta så lang tid som før å åpne sidene. Noe som har vært et problem tidligere.
Les mer her  4.6.2003
Jeg vil ikke lenger stå med tomme hender og be om smuler!
Regjeringen har ikke brydd seg om å avklare våre usikre rettsforhold i dette lovforslaget, men heller fortsatt tidligere tiders fornorskningspolitikk. Norske myndigheter har gjennom 100-års fornorskningspolitikk prøvd på ulike måter å sette opp nordmenn mot samer. Det sa Sametingets visepresident Ragnhild Nystad i sitt innlegg da Sametinget behandlet finnmarksloven.
Les mer her  28.5.2003
Sametingspresidenten satte igang debatten
I går ettermiddag begynte Sametinget å behandle den saken som av mange blir betegnet som den viktigste i Sametingets historie, nemlig finnmarksloven. Sametingspresident Sven-Roald Nystø sa i sitt innlegg at samene ikke skal gi opp, og at det nå gjelder å samle krefter overfor Stortinget..
Loga eanet dáppe  23.5.2003
Urfolksdag med besk ettersmak
I morgen, lørdag 9. august, er FNs internasjonale urfolksdag. Vi nærmer oss slutten på FNs urfolkstiår, 1995-2005. I denne perioden har det skjedd en del innenfor FN-systemet for å løfte urfolksspørsmål på den internasjonale politiske dagsordenen. Allikevel mener NSRs leder, Aili Keskitalo at finnmarksloven gir dagen en besk ettersmak.
Les mer her  08.08.2003
Nuorra servodatberošteaddji NSRa stivrras
NSRa riikkačoahkkimis Tronesas válljejuvvui 21 jahkkásaš Ánne Márjá Guttorm Graven ođđa riikkastivrraáirasiin. Son illuda bargagoahttit stivrras, ja muitala ahte su váibmoáššit leat birasgáhttenáššit. Oahppásmuva eambbo suinna dás.
Les mer her  07.08.2003
Fornøyd med uavhengig juridisk vurdering
Regjeringen har oppnevnt to juridiske eksperter til å vurdere de folkerettslige aspektene ved dens eget forslag til finnmarkslov. Dette mener NSRs leder Aili Keskitalo er positivt. Hun forventer at justiskomiteen og Stortinget tar konsekvensene av det ekspertene kommer frem til.
Les mer her  06.08.2003
Alt klart for Márkomeannu 2003
Márkomeannu er en samisk kulturfestival som arrangeres i Skånland og Evenes i Ofoten 1. og 2. august i år. Arrangører er Stuornjárgga Sámenuorak, lokallag av NSR. Leder for Márkomeannu festivalen, Sigbjørn Skåden, mener at festivalen i løpet av sin korte levetid har vunnet ry som en av de mest anerkjente årvisse samiske festivaler.
Les mer her  29.07.2003
- Saksøk staten snarest mulig!

Jurist og menneskerettighetsekspert Mattias Åhrèn er klar i sin tale når det gjelder finnmarksloven. Han mener at lovforslaget overhodet ikke er aksepterbart, og hans klare råd til Sametinget er å saksøke staten snarest mulig. Det er den eneste måten å få stoppet loven på, mener han.


Les mer her  27.07.2003
Keskitalo: Kritisk til oljeutvinning

Under Riddu Riđđu i forrige uke ble det arrangert en paneldebatt om petroleumsvirksomhet i nordområdene. I panelet satt blant annet NSR leder Aili Keskitalo. Hun understreket at hun er sterkt kritisk til oljeutvinning på grunn av den sårbare naturen.


Les mer her  26.07.2003
Ungdom viser misnøye mot Sharon
I dag gjester Israels statsminister Ariel Sharon Norge. I den forbindelse har NSRs ungdomsutvalg sendt ut en pressemelding hvor de uttrykker en sterk misnøye og motstand mot dette besøket. Ungdomsutvalgets leder, Liisa-Ravna Finbog (bildet), ønsker på denne måten å vise sin støtte til det palestinske folkets rettighetskamp.
Les mer her  16.07.2003
Det blåser opp til storm på kysten
Det blåser opp til full storm på kysten, nærmere bestemt i Kåfjord i Nord-Troms, når Lene Hansen (bildet) og resten av staben bak Riddu Riddu byr på et spennende og fullspekket festivalprogram. Tusenvis av besøkende er ventet, og i det fine sommerværet ligger det ann til å bli tidenes festival.
Les mer her  15.07.2003
Rystet over NRK ledelsen!

Norske Samers Riksforbund (NSR) er sjokkert over opplysningene om at NRK Dagsrevyen nå har innført en ny praksis hvor de praktisk talt tvinger Sameradioens journalister til å snakke norsk. Heretter er det kun nyhetsinnslag laget på norsk som slipper igjennom i Dagsrevyen.


Les mer her  11.07.2003
Forrige side1  ... 27  28  29  30  31  32  33  34  35  Neste side
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S