!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Møtte helseministeren
Sametingets visepresident Ragnhild Nystad møtte i går helseminister Ansgar Gabrielsen. Blant sakene som ble drøftet på møtet var legesituasjonen i de samiske kommunene, og den samiske befolkningens psykiatriske tilbud.

Publisert: 17.11.2004

Sametingets visepresident har den siste tiden vært opptatt av legedekningen i primærhelsetjenesten i de samiske kommunene. - Det har kommet mange signaler fra pasienter i de samiske kommunene om at det er en uholdbar situasjon i primærhelsetjenesten. Den ustabile legesituasjonen i primærhelsetjenesten gjør at pasientene stadig må forholde seg til nye leger. Disse legene har ofte dårlige språk- og kulturkunnskaper både i norsk og samisk. Dette gjør at det har oppstått kommunikasjonsproblemer mellom lege og pasient som har satt pasientenes sikkerhet i fare, forklarte Nystad til helseministeren.

Ministeren må være orientert og engasjert

Sametinget samarbeider med Sosial- og helsedirektoratet og Fylkeslegen i Finnmark for å finne konstruktive løsninger for å bedre situasjonen. Allikevel ser visepresidenten at det er nødvendig at helse- og omsorgsministeren er orientert og engasjert i disse utfordringene for å finne gode løsninger.

Bra med psykiatrisk opprustning

Videre uttrykte Sametinget på møtet tilfredshet med opprustningen av psykiatrisk behandlingstilbud til samiske pasienter, slik det er fremmet i forslag til statsbudsjett for 2005. Ragnhild Nystad understrekte at det i dag er et stort behov for et psykiatrisk behandlingstilbud med samisk språk- og kulturforståelse. Sametinget forutsetter at behovet for psykiatrisk behandling til samiske pasienter blir ivaretatt i oppbygningen av Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsevern til den samiske befolkning.

Situasjonen varierer sterkt

Helseministeren fikk høre at det er særlig viktig at senteret får ressurser til også å kunne ivareta den samiske befolkning som er bosatt i områder der den samiske befolkning er i mindretall. Nystad fortalte at situasjonen for de samiske pasientene kan variere sterkt mellom de ulike samiske bosetningsområdene, og det nasjonale kompetansesenteret har en oppgave med å kunne gi et differensiert tilbud til de samiske pasientene fra ulike områder. Likeledes må de kunne bistå det lokale psykiatriske hjelpeapparatet i pasientens hjemkommune med kompetanse i samiske spørsmål. Nystad mente at det derfor er viktig at det gis muligheter til forsknings- og systematiseringsarbeid ved kompetansesenteret, for å utvikle kompetanse i kulturspesifikke samiske spørsmål.

Fokus på rus og psykiatri

Sametinget pekte også på at det er viktig at det blir satt fokus på rusproblematikken innenfor psykisk helsevern og det psykiatriske behandlingstilbudet. Rusrelaterte utfordringer er økende også i det samiske samfunn, på lik linje med samfunnet for øvrig, sa Nystad.Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S