!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Organisasjonen - Norske Samers Riksforbund (NSR)
 

Nyhetsbrev
Her kan tidligere nyhetsbrev som har gått ut til medlemmene leses.
Les mer her  28.02.2013
Vedtektsendringer i NSR
NSRs landsstyre har sendt forslag om vedtektsendring på høring i organisasjonen. Landsstyret foreslår blant annet å holde landsmøtet annet hvert år. NSRs regler for listearbeid er også revidert og skal vedtas på nytt.
Les mer her  14.05.2008
Valgprogrammet snart ferdig
Programutvalget har arbeidet vel et halvt år med utkast til nytt program og utkastet har vært et par ganger gjennom landsstyret. Nå er det opp til landsstyrets delegater å gjøre den siste finpussen.
Les mer her  08.04.2008
NSR-leder tar ikke gjenvalg
- Jeg har meddelt valgkomiteen i NSR at jeg ikke ønsker gjenvalg som leder. Begrunnelsen er at jeg ønsker å prioritere arbeid i egen valgkrets fremover. Jeg har for øvrig full stilling som daglig leder for en avdeling ved Høgskolen i Finnmark samt at jeg har familie. I en slik situasjon er det viktig å prioritere, forklarer Silje Karine Muotka.
Les mer her  22.09.2008
Valgkomitéen søker deg!
NSRs valgkomité ved Áile Jávo (leder), Geir Tommy Pedersen og Káre Elle Partapuoli har startet arbeidet med å settes sammen forslag til landsstyre som skal velges på landsmøtet til Norske Samers Riksforbund i Kautokeino i oktober 2008.
Les mer her  14.04.2008
NSRs historie
NSR ble stiftet 30.11.1968, men vår historie går mye lengre tilbake. Den første sameforening på norsk side ble stiftet allerede i 1906, to år etter Elsa Laulas manende appell fra 1904 og den første forening på svensk side.
Les mer her  29.04.2003
NSRs ledere gjennom 30 år
Aili Keskitalo er fra Kautokeino er dagens leder i Norske Samers Riksforbund. Hun ble valgt til vervet i 2008.
Les mer her  29.04.2003
NSRs første dokumenter
Sekretariatet i Norske Samers Riksforbund (NSR) har funnet fram stiftelsesprotokollen og organisasjonens første dokumenter som er tilgjengeliggjort på NSRs nettsider i PDF-format.
Les mer her  21.10.2008
Landsmøteuttalelser fra arkivet
Vi har dukket ned i NSRs gamle arkiver og børstet støv av tidligere tiders landsmøteresolusjoner og krav. Mange av sakene går fortsatt igjen i dag, 30 år etter. Andre krav har man fått gjennomslag for. Vi har her samlet et knippe med noe av det NSR har jobbet med siden begynnelsen.
Les mer her  29.04.2003
Vedtekter for Norske Samers Riksforbund
Vedtekter for Norgga Sámiid Riikkasearvi / Vuona Sámij Rijkasiebrre / Nøørjen Saemiej Rijhkesiebrie / Norske Samers Riksforbund (NSR). Gjeldende fra det 41. landsmøtet 3.–5. september 2010.
Les mer her 
NSR i Samerådet
Norske Samers Riksforbund (NSR) har to representanter i Samerådet. Samerådet ble stiftet i 1956 og er et samarbeidsorgan for samiske organisasjoner i Norge, Sverige, Finland og Russland. Samerådet består av medlemmer fra de samiske hovedorganisasjonene.
Les mer her  29.04.2003
 
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S