!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Vedtekter - Norske Samers Riksforbund (NSR)
 

Vedtekter for Norske Samers Riksforbund
Vedtekter for Norgga Sámiid Riikkasearvi / Vuona Sámij Rijkasiebrre / Nøørjen Saemiej Rijhkesiebrie / Norske Samers Riksforbund (NSR). Gjeldende fra det 41. landsmøtet 3.–5. september 2010.
Les mer her 
Etiske retningslinjer for NSR
NSRs landsstyre har i møte 06.10.2007 vedtatt at følgende etiske retningslinjer skal gjelde for NSR inntil annet besluttes i landsstyret.
Les mer her  13.10.2007
Regler for NSRs sametingsgruppes arbeid på Sametinget (grupperegler)
Regler for NSRs sametingsgruppes arbeid på Sametinget (grupperegler) omfatter organisering av arbeidet i sametingsgruppen, samarbeid med andre, møteregler, ansvar og oppgaver, drift, saksbehandlingsregler og andre bestemmelser.
Les mer her  20.03.2007
Instruks for NSRs landsstyre
Denne instruks har til formål å gi nærmere regler om arbeidet i NSR sitt landsstyre, saksbehandling m.v. Instruks for NSRs landsstyre består av tre deler; en generell del om organisasjonen, en styreinstruks og andre bestemmelser.
Les mer her  08.09.2006
Retningslinjer for NSR’s studieorganisasjon - SOL
Norske Samers Riksforbunds studievirksomhet drives av Sámi oahppolávdegoddi / Samisk studieutvalg og her er studieutvalgets retningslinjer.
Les mer her  12.04.2007
Instruks for sekretariatsleder
Denne instruks har til formål å gi nærmere regler om det ansvar og de oppgaver sekretariatsleder i Norske Samers Riksforbund (NSR) har. I tillegg omfatter arbeidsavtalen med sekretariatsleder en egen avtale om arbeidsoppgaver for ca. ett år av gangen.
Les mer her 
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S