!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Sametingsgruppa - Norske Samers Riksforbund (NSR)
 

Flere spørsmål til rådet
Hvordan er med rus- og psykiatritilbudet og utmarkskommisjon? Hva med det samiske helsesenteret i lulesamiske områder? NSRs representaner har mange spørsmål til rådet. Les dem her.
Les mer her  26.02.2013
NSRs alternative budsjett for 2013
Til Sametingets plenum i november 2012 la NSR frem et gjennomarbeidet alternativt budjsett.
Les mer her  08.02.2013
Gruppesekretær (vikarierende)
Runar Myrnes Balto er ansatt i vikariat som sekretær for sametingsgruppa.
Les mer her  28.01.2013
Gladnyheter i budsjettet også
NSR gratulerer Mari Boine med statsstipend og Riddu Riđđu med budsjettøkning som knutepunktfestival.
Les mer her  10.10.2012
Gruppesekretær (i permisjon)
Gruppesekretær Ellen Cecilie Triumf er i permisjon fra april 2012.
Les mer her  03.04.2011
NSRs politiske plattform 2009-2013
Presidentkandidat Aili Keskitalo (NSR) la frem sin tiltredelseserklæring for Sametingets plenum. Hun kom også med et forslag på et sametingsråd. Forslaget falt med 15 av 39 stemmer.
Les mer her  14.10.2009
NSRs parlamentariske lederskap 2009-2013
Sametingsgruppa har valgt Aili Keskitalo som parlamentarisk leder for NSR i perioden 2009-2013. - Jeg er glad for tilliten, og ser frem til å ta fatt på oppgavene. Vi har mange utfordringer framfor oss, og jeg kan love at vi vil ha en tydelig og markant opposisjon på Sametinget de neste 4 årene.
Les mer her  12.10.2009
Pressebilder NSRs representanter
Pressebilder av NSRs representanter på Sametinget 2009-2013 finnes i her.
Les mer her  29.09.2009
NSRs gruppeleder på Sametinget
Parlamentarisk leder for NSRs sametingsgruppe er Aili Keskitalo. Gruppelederskapet består ellers av Geir Tommy Pedersen, Ann-Mari Thomassen og Silje Karine Muotka.
Les mer her  04.03.2008
NSRs representanter på Sametinget 2005-2009
Norske Samers Riksforbund (NSR) har 17 representanter på Sametinget. Kontakt hele sametingsrepresentantene enkeltvis eller alle NSRs sametingsrepresentanter på e-post samediggi(a)nsr.no. Her finner du listene for valget i 2009.
Les mer her 
NSRs valgprogram 2005 -2009
NSRs valgprogram gir en oversikt over NSRs tidligere og framtidige arbeid på Sametinget. Her finner du NSRs valgprogram på norsk og nord-, lule-, og sørsamisk.
Les mer her 
Sametingsrådets politiske regnskap 2005-2007
Sametingsrådet har lagt fram sitt politiske regnskap med viktige saker som FNs urfolksærklæring, Nordisk samekonvensjon, iverksetting av konsultasjonsavtalen og samiske saker innen reindrift, fiskeri og næringsutvikling.
Politisk regnskap (PDF-fil)  25.09.2007
Regler for NSRs sametingsgruppes arbeid på Sametinget (grupperegler)
Regler for NSRs sametingsgruppes arbeid på Sametinget (grupperegler) omfatter organisering av arbeidet i sametingsgruppen, samarbeid med andre, møteregler, ansvar og oppgaver, drift, saksbehandlingsregler og andre bestemmelser.
Les mer her  20.03.2007
Sametingsrådets tiltredelseserklæring 2005
Sametingsrådets tiltredelseserklæring ble framlagt for Sametinget 20. oktober 2005 og dannet grunnlaget for samarbeidspartenes politikk på Sametinget 2005 - 2007 med Aili Keskitalo som sametingspresident.
Les mer her  10.04.2007
Samarbeidsavtale mellom NSR og gruppen på fire representanter 2005
Forhandlingene mellom NSR og gruppen på 4 representanter førte frem til en avtale som sikret et flertall i Sametinget og Aili Keskitalo som president fra formell konstituering av Sametinget 2005-2009 fant sted 19. oktober 2005 til NSR valgte å bryte samarbeidet med Johan Mikkel Sara i september 2007.
Se hele avtalen her  13.10.2005
Nytt samarbeid på Sametinget 2006
Sametingspresident Aili Keskitalo fra Norske Samers Riksforbund (NSR) og Åaerjel læstoe v/Kirsten Appfjell Eira undertegnet desember 2006 avtale om samarbeid for resten av sametingsperioden 2005-2009. Avtalen var gyldig til NSR valgte å gå av i september 2007.
Les avtalen her  20.12.2006
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S