!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Studieutvalget - Norske Samers Riksforbund (NSR)
 

Studieforbundets styre 2012–2014
Kontaktinformasjon til Samisk studieforbund (SOL) finner du her. Sittende SOL-styre ble valgt under NSRs 42. landsmøte, i Tromsø, 26.–28. oktober 2012.
Les mer her  07.11.2012
Slik setter du igang et SOL kurs
Her finner du noen tips og ideer for hvordan du kan sette i gang et SOL kurs der du bor og skjema til nedlasting.
Les mer her  29.04.2004
Kurs i røyking av kjøtt i Harstad
For 3. gang på rad inviterer Harstad og omegn sameforening-NSR til kurs i røyking av reinkjøtt, sammen med Sør-Troms museum. Kursavgiften er på kr. 200 og kursdeltakerene samles på sletta over boligfeltet i Hagan lørdag 17. oktober kl. 10.
Les mer  07.10.2009
Om Samisk studieutvalg
Samisk Studieutvalg (SOL) er av Stortinget godkjent studieforbund med berettiget statsstøtte i henhold til Lov om voksenopplæring av 1976. Hovedformålet for SOL er å drive opplysnings- og studievirksomhet blant samer.
Les mer her  29.04.2003
Sett i gang samiskkurs!
- Sett i gang gratis samiskkurs over hele landet! Det er beskjeden fra SOL rektor Heaika Hætta, som fornøyd kan fortelle at han har fått ekstra midler til samiskopplæring gjennom Samefolketsfond.
Les mer her  20.05.2009
Studiehefte om den nye sameretten
NSRs studieutvalg, Samisk studieutvalg – SOL, har fått utarbeidet et selvstudiumshefte om den nye sameretten til hjelp for lokallagene som skal sette seg inn i forslagene fra samerettsutvalget II.
Les mer her  02.07.2008
Studieutvalgets sekretariat

Samisk studieutvalg (SOL) har to ansatte ved sekretariatet i Kautokeino.

SOL kan kontaktes på tlf. 78 48 62 22 eller e-post sol(a)nsr.no.


Les mer her 
Studieforbundets styre 2010–2012
Her finner du informasjon om SOL-styret som ble valgt under NSRs 41. landsmøte, i Narvik, 3.–5. september 2010.
Kontaktinfo  29.04.2003
Kurs i røyking av reinkjøtt
Harstad sameforening-NSR arrangerer et nytt kurs i røyking av reinkjøtt lørdag 18. oktober 2008. Det forteller fungerende leder i sameforeninga, Kjell E. Pedersen.
Les mer her  03.10.2008
Alta sameforening arrangerer kurs i samisk husflid (duodji)
Álttá Sámiid Searvi / Alta sameforening starter opp med duodji-kurs (samisk myksløyd og hardsløyd). Kurs i å frynse silketørke starter opp fredag 26. oktober 2007 kl. 18.00 Álttá Siida (samisk barnehage, Alta).
Les mer her  22.10.2007
Guovssahas mánáidgárdi i Tromsø offisielt åpnet (PDF-rapport)
For mer enn tredve år siden startet Tromsø sameforening samisk (RSS) barnehage i Tromsø, og etter noen år overtok kommunen driften. Nå står nytt barnehagebygg ferdig og RSS har vært med å å reise gamme og skjeltersjå som SOL-kurs.
Rapport fra gammebyggingskurs  20.10.2007
Liste over ferdige studieplaner
SOL har ferdige studieplaner til en del temaer. Disse er laget laget over tid, og kan ha varierende aktualitet. Studieplanene finnes på hovedadministrasjonen og kan bestilles derfra. Ta kontakt
Liste over studieplaner  04.10.2007
Retningslinjer for NSR’s studieorganisasjon - SOL
Norske Samers Riksforbunds studievirksomhet drives av Sámi oahppolávdegoddi / Samisk studieutvalg og her er studieutvalgets retningslinjer.
Les mer her  12.04.2007
SOL virksomhetsplan 2007
Samisk studieutvalgs (SOLs) virksomhetsplan skal gi generell pekepinn på de overordnede målsettinger som Samisk studieutvalgs styre har satt for virksomhetsåret 2007. Lokal tilpasning og lokallagenes prioritering av opplæringsvirksomhet fremkommer ikke her.
Les mer her  06.09.2006
Om opplæringstilbud
I Norge finnes i dag 22 studieforbund hvorav SOL er en av disse. Gjennom Lov om voksenopplæring mottar vi statsstøtte til å drive med opplæring for den voksne del av befolkningen.
Les mer her  29.04.2003
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S