!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

NSRs regler for listearbeid
NSRs relger for listearbeid er et verktøy for valgstyrene som er i arbeid. Revidert og vedtatt på NSRs landsmøte 24. - 26. oktober 2008 i Kautokeino.
Les mer  06.08.2003
Aili i stedet for Olli
En fersk gallup utført for NRK Sámi Radio viser at et stort flertall av sametingsvelgerne vil ha NSRs Aili Keskitalo som president. Hun fikk nesten dobbelt så stor oppslutning som sittende sametingspresident Egil Olli. Dette var også resultatet ved forrige meningsmåling.
Les mer her  06.06.2009
Sametingsvalgkampen er i gang
Sametingsvalgkampen foregår samtidig som stortingsvalgkampen. Det er tilsammen 55 listeforslag i syv ulike valgkretser. Her er oversikt over NSRs lister i alle kretser.
Hvem blir sametingspresident?  16.04.2009
NSR er på YouTube
Bli kjent med NSRs samepolitikere på YouTube.
Les mer her  23.07.2009
Sametingspolitikere blogger
Flere av sametingspolitikerne i Norske Samers Riksforbund (NSR) er bloggere. Denne typen kommunikasjon med omverdenen er relativt ny i samepolitikken, men vil være en del av NSR kommunikasjon med velgerene i samepolitiske spørsmål.
Les mer her  10.06.2009
Pressebilder av sametingspolitikere
Last ned pressebilder av sametingspolitikere og NSRs bilder fra Sametinget tilgjengelig i høyoppløselig filformat i bildedatabasen Flickr.
Pressebilder på nsr.no  31.05.2009
Her kan du stemme på valgdagen
Det er kun de kommunene med flere enn 30 i Sametingets valgmanntall fra 2005 hvor du kan stemme på valgdagen. Bor du i en kommune med få manntallsførte, må du forhåndsstemme
Se om du må forhåndsstemme  13.08.2009
Hvorfor NSR i dag?
Norske Samers Riksforbund (NSR) er en kulturpolitisk organisasjon som både stiller til valg til Sametinget, og driver med aktivt kulturarbeide.
Les mer her  29.04.2003
Nytt om sametingsvalget
Nyheter og faktainformasjon om Sametingsvalget 2009.
Lenker  28.10.2008
Kjempemåling for NSR!
I følge en fersk meningsmåling utført for NRK Sámi Radio, har NSR nå den største oppslutningen ved sametingsvalget. – Kjempe motiverende, sier en fornøyd presidentkandidat Aili Keskitalo, knappe to uker før valget.
Les mer her  03.09.2009
Natur og miljø
Miljø- og klimasaker er viktige for NSR, fordi de vil påvirke Sápmi i så stor grad. Vern, miljøtiltak og alternative energikilder må ta hensyn til samiske interesser.
Les mer om vår politikk  10.09.2009
NSR om religion
Åndelige verdier og religion har alltid vært sentrale deler av det samiske samfunnet. NSR mener det er viktig å ta vare på disse verdiene. Er du også opptatt av dette?
Dette mener NSR om religion og livssyn  10.09.2009
Samene som urfolk
Samene er et urfolk. NSR mener det er viktig å vise solidaritet med andre urfolk i verden. Derfor har vi engasjert oss i internasjonalt urfolksarbeid, både gjennom Samerådet og gjennom vårt arbeid på Sametinget.
Les mer om NSRs urfolksengasjement  10.09.2009
Samisk helse- og sosialpolitikk
Har du en áhkku som trenger å snakke samisk hos legen? NSR mener det er viktig med helsearbeidere som har kjennskap til samisk språk og kultur. Som et minimum skal samisk tolk være tilgjengelig.
Vil du vite mer? Les her  10.09.2009
Samisk språk
Er du enig i at samisk språk er en av de viktigste bærebjelkene i det samiske samfunnet? Mener du at samisk bør brukes mer, både i det offentlige, på skoler og hjemme? Synes du at flere burde få mulighet til å lære seg språket? Det vil vi også!
Les mer om NSRs språkpolitikk   10.09.2009
Samiske fiskerier
NSR har satt fokus på fiskerisaker helt siden vårt første landsmøte i 1968. Vi taler kyst- og fjordfolkets sak!
Vil du vite mer?  10.09.2009
Samiske medier
Et sterkt og mangfoldig medietilbud er viktig for det samiske demokratiet. Men samisk media handler også om språkpolitikk.
Dette mener NSR om samiske medier  10.09.2009
Samiske barnehager
NSR har opp gjennom årene vært med på å starte opp samiske barnehager flere steder i landet. Noen av disse driver vi fremdeles. Andre er overtatt av kommunene. NSR vil være en pådriver for at alle samiske barn skal få et samisk barnehagetilbud!
Les mer om NSR barnehagepolitikk  10.09.2009
Den samiske skolen
Essensen av NSRs skolepolitikk kan oppsummeres i to punkter: den samiske skolen skal ha god kvalitet, og alle samiske barn skal få tilbud om undervisning i og på samisk. Vi vil alle det beste for barna våre!
Les om NSRs skolepolitikk  10.09.2009
Jordbruk i samiske områder
Jordbruket står overfor store utfordringer i de samiske områdene. NSR mener det er viktig at jordbruket opprettholdes og styrkes i bygdene. Det vil vi jobbe for på Sametinget.
Les om NSRs jordbrukspolitikk her  10.09.2009
Samisk videregående opplæring
For de fleste slutter ikke skolegangen etter 10. Klasse. Er du enig i at det er viktig med et samisk innhold også i den videregående skolen?
Sjekk hva NSR vil gjøre  10.09.2009
NSRs valgprogram for sametingsperioden 2009-2013
Vårt valgprogram er omfattende og berører de aller fleste samfunnsområder i Sápmi. Som landsomfattende samisk organisasjon står vi for en helhetlig samepolitikk. Vi håper du vil kjenne deg igjen i våre visjoner og målsettinger.
Les valgprogrammet her  31.08.2009
Et samisk ikon
Et sted i Sápmi, midt i hjertet av Indre Finnmark, innerst i det nye vitenskapsbygget i Kautokeino, sitter Ole Henrik Magga og tenker dype tanker.
Les mer her  31.08.2009
Sulten på å kjempe for samene
NSR har alltid vært leverandøren av de nye og mest ambisøse målsettingene. En politisk skattekiste for nye visjoner, med fornybart gods og gull. Men de siste årene er det andre som har styrt Sametinget. Ingen må være i tvil. Aili Keskitalo skal ta tronen tilbake.
Les mer her  01.09.2009
Valgkretser til sametingsvalget
Ved sametingsvalget 2009 velges 39 representanter fra 7 valgkretser. Se hvilken valgkrets du tilhører og les mer om din valgkrets her.
Les mer om valgkretsene  29.06.2009
NSRs listekandidater i alle kretser
Norske Samers Riksforbund (NSR) stiller liste i alle 7 valgkretser til Sametingsvalget 2009, alene eller sammen med Samefolkets parti.
Les mer om listene  05.09.2009
NSRs resultater

40 år i samepolitikken. 20 år på Sametinget. Dette har vi oppnådd!


Les mer her  08.09.2009
NSRs valgprogram - Kortversjoner
Temavis oversikt over NSRs valgprogram for sametingsperioden 2009-2013, skolepolitikk, næringspolitikk, reindriftspolitikk, fiskeripolitikk, språkpolitikk og samisk helse- og sosialpolitikk.
Les mer her  11.09.2009
Tre gode grunner til å stemme på NSR
14. september kan DU være med på å bestemme hvordan Sametinget skal se ut de neste fire årene. Vi ber deg om å bruke stemmeretten din. Her får du tre gode grunner til å stemme på NSR.
Les mer her  08.09.2009
Valgresultatet 2009
Her kan du sjekke resultatet for sametingsvalget 2009.
www.valg.no  15.09.2009
Takk for innsatsen
Norske Samers Riksforbund (NSR) ønsker å takke alle de som har gitt oss sin tillit ved å stemme på oss ved sametingsvalget. Også alle de som har stått på i valgkampen for å få et godt valgresultat fortjener en stor takk.
Les mer her  16.09.2009
Sametingsgruppa 2009-2013 Sámediggejoavku
Norske Samers Riksforbunds (NSRs) sametingsgruppe for perioden 2009-2013 består av 13 representanter valgt inn fra NSRs lister og fra samarbeidslisten med Samefolkets parti i Østre valgkrets.
Les mer her  17.09.2009
NSRs forhandlingsutvalg
Forhandlingsutvalget i Norske Samers Riksforbund (NSR) etter sametingsvalget 2009 ledes av Klemet Erland Hætta.
Les mer her  28.09.2009
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S