!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Arkiv fra sametingsvalget 2005 - Norske Samers Riksforbund (NSR)

NSR válgaprográmma / NSRs valgprogram 2005 - 2009
Denne oversikten over NSRs tidligere og fremtidige arbeid på Sametinget gir et bredt bilde av NSRs politiske vilje. Vi håper at dette bildet av et sterkt, grenseoverskridende og mangfoldig samisk samfunn også er et uttrykk for din politiske vilje.
Les mer her 
NSRs valglister 2005 - 2009
Her kan du se NSRs lister i alle 13 valgkretser
Les mer her 
Prográmma: Lulli-Norga - Sør-Norge 2005
Loga Lulli-Norgga NSR listtu politihkkálaš áigumušaid ja mihttomeriid. Báikkálaš prográmmá lea dás gávdnamis.

Se Sør-Norge NSRs politiske målsetninger og visjoner. Det lokale valgprogrammet kan du lese her.


Loga eanet/ Les mer her 
Válgalistu/ Valglista Sør-Norge 2005
Dás oainnát Lulli-Norgga NSR-listtu

Her ser du NSR lista for Sør-Norge


Loga eanet 
Válgalistu/ Valglista sørsamekretsen 2005
Dás oainnát Lullisámeguovllu NSR válgalisttu

Her ser du NSR lista for Sørsameområdet


Loga eanet 
Prográmma: Gaska Nordlánda - Midtre Nordland 2005
Loga Gaska Nordlándda NSR listtu politihkkálaš áigumušaid ja mihttomeriid. Báikkálaš prográmmá lea dás gávdnamis.

Se Midtre Nordland NSRs politiske målsetninger og visjoner. Det lokale valgprogrammet kan du lese her


Loga eanet/ Les mer her 
Válgalistu/ Valglista Midtre-Nordland 2005
Dás oainnát Gaska-Nordlándda NSR válgalisttu.

Her ser du NSR-lista for Midtre-Nordland


Loga eanet 
Prográmma: Davvi Nordlánda - Nordre Nordland 2005
Loga Davvi Nordlándda NSR listtu politihkkálaš áigumušaid ja mihttomeriid. Báikkálaš prográmmá lea dás gávdnamis.

Se Nordre Nordland NSRs politiske målsetninger og visjoner. Det lokale valgprogrammet kan du lese her


Loga eanet/ Les mer her 
Válgalistu/ Valglista Nordre-Nordland 2005
Dás oainnát Davvi-Nordlándda NSR listtu

Her ser du NSR lista for Nordre-Nordland


Loga eanet 
Prográmma: Lulli-Romsa - Sør-Troms 2005
Loga Lulli-Romssa NSR listtu politihkkálaš áigumušaid ja mihttomeriid. Báikkálaš prográmmá lea dás gávdnamis.

Se Sør-Troms NSRs politiske målsetninger og visjoner. Det lokale valgprogrammet kan du lese her


Loga eanet/ Les mer her 
Válgalistu/ Valglista Sør-Troms 2005
Dás oainnat Lulli-Romssa NSR listtu.

Her ser du NSRs liste for Sør-Troms


Loga eanet 
Prográmma: Gaska Romsa - Midt Troms 2005
Loga Gaska-Romssa NSR listtu politihkkálaš áigumušaid ja mihttomeriid. Báikkálaš prográmmá lea dás gávdnamis.

Se Midt-Troms NSRs politiske målsetninger og visjoner. Det lokale valgprogrammet kan du lese her


Loga eanet/ Les mer her 
Válgalistu/ Valglista Midt-Troms 2005
Dás oainnat NSR listtu Gaska-Romssa

Her ser du NSR lista for Midt-Troms


Loga eanet 
Prográmma: Davvi Romsa - Nord Troms 2005
Loga Davvi-Romssa NSR listtu politihkkálaš áigumušaid ja mihttomeriid. Báikkálaš prográmmá lea dás gávdnamis.

Se Nord-Troms NSRs politiske målsetninger og visjoner. Det lokale valgprogrammet kan du lese her


Loga eanet/ Les mer her 
Válgalistu/ Valglista Davvi-Romsa 2005
Dás oainnát NSR válgalisttu Davvi-Romssas.

Her ser du NSRs valgliste for Nord-Troms


Loga eanet 
Prográmma: Áltá/ Fálesnuorri - Alta/ Kvalsund 2005
Loga Álttá/ Fálesnuori NSR listtu politihkkálaš áigumušaid ja mihttomeriid. Báikkálaš prográmmá lea dás gávdnamis.

Se Alta/ Kvalsund NSRs politiske målsetninger og visjoner. Det lokale valgprogrammet kan du lese her


Loga eanet/ Les mer her 
Válgalistu/ Valglista Alta/Kvalsund 2005
Dás oainnát NSR listtu Álttá/ Fálesuori válgabiires

Her ser du NSRs liste i Alta/ Kvalsund


Loga eanet 
Prográmma: Porsáŋgu - Porsanger 2005
Loga Porsáŋggu NSR listtu politihkkálaš áigumušaid ja mihttomeriid. Báikkálaš prográmmá lea dás gávdnamis.

Se Porsanger NSRs politiske målsetninger og visjoner. Det lokale valgprogrammet kan du lese her


Loga eanet/ Les mer her 
Válgalistu/ Valglista Porsanger 2005
Dás gávnnat Porsáŋggu NSR  listtu.

Her finner du NSR lista i Porsanger


Loga eanet 
Prográmma: Guovdageaidnu - Kautokeino 2005
Loga Guovdageainnu NSR listtu politihkkálaš áigumušaid ja mihttomeriid. Báikkálaš prográmmá lea dás gávdnamis.

Se Kautokeino NSRs politiske målsetninger og visjoner. Det lokale valgprogrammet kan du lese her


Loga eanet/ Les mer her 
Válgalistu/ Valglista Kautokeino 2005
Dás oainnát Guovdageainnu NSR listtu

Her ser du NSR lista i Kautokeino


Loga eanet 
Prográmma: Kárášjohka - Karasjok 2005
Loga Kárášjoga NSR listtu politihkkálaš áigumušaid ja mihttomeriid. Báikkálaš prográmmá lea dás gávdnamis.

Se Karasjok NSRs politiske målsetninger og visjoner. Det lokale valgprogrammet kan du lese her


Viečča prográmma/Last ned program 
Válgalistu/ Valglista Karasjok 2005
Dás oainnát Kárášjoga NSR válgalisttu.

Her ser du NSR lista i Karasjok


Les mer her 
Prográmma: Várjjat - Varanger

Loga Várjjat Sámeálbmot lihtu (NSR/SáB) politihkalaš áigumušaid ja mihttomeriid. Báikkálaš prográmmá lea dás gávdnamis.

Várjjat Sámeálbmot lihttus (NSR/SáB) politiske målsetninger og visjoner. Det lokale valgprogrammet kan du lese her.


Viečča/Last ned 
Válgalistu / Valgliste Varanger 2005
Dás oainnát Várjjat Sámeálbmot Lihtu (NSR/SáB) listu.

Her ser du lista til Várjjat Sámeálbmot Lihttu (NSR/SáB)


Loga eanet 
Válgalistu/ Valglista Deatnu 2005
Dás oainnát NSR ja SáB oktasašlisttu Deanus

Her kan du se NSRs og SáBs fellesliste i Tana.


Loga eanet 
Valgprogram 2001-2005
Norske Samers Riksforbund (NSR) ønsker å samle samer fra alle områder og fra alle næringer og interessegrupper til arbeid for vårt felles beste gjennom Sametinget. NSR arbeider etter grunnprinsippet om at alle samer skal behandles likeverdig i alle sammenhenger.
Les mer her  02.06.2003
János Trosten: En offensiv politiker 2005
János Trosten ble valgt inn på Sametinget fra Tana valgkrets for NSR/SáBs samarbeidsliste. Trosten valgte å bryte ut av NSRs sametingsgruppe 01.12.06.
Les mer her 
Rita-Alise Porsanger: Til Tinget med bagasjen full av erfaringer 2005
Rita-Alise Porsanger representerer, sammen med Kirsti Guvsám, NSR og Sør-Norge valgkrets på Sametinget og jobber til daglig som barnevernskonsulent.
Les mer her 
Jarle Jonassen: Reindriftas mann på tinget
Jarle Jonassen er en rutinert politiker som har fartstid fra Sametinget. Den siste perioden har han ledet tilskuddstyret, et av de viktigste instansene i Sametings-systemet. I denne perioden sitter han i Sametingsrådet.
Les mer her 
Tone Finnesen: Mange saker på hjertet 2005
Tone Finnesen formelig gnistrer av energi. Den friske 32-åringen var den yngste av NSRs toppkandidater og glad for rollen som sametings-representant. Hun ble valgt inn sammen med 2. kandidat Miriam Paulsen.
Les mer her 
Kjersti Myrnes Balto: Med tro på framtida 2005
Kjersti Myrnes Balto er, sammen med Roger Pedersen sametingsrepresentant fra Nordre Nordland valgkrets, og visste før valget at hun ville gå inn i rekken som en viktig representant på Sametinget.
Les mer her 
Ann-Mari Thomassen: Sterk dame fra kraftfull region
Ann-Mari Thomassen er firebarnsmor, språkarbeider, lærer og sametings-representant for NSR i Sør-Troms, sammen med Susanne Amalie Andersen.
Les mer her 
Randi Skum: - Kontrastene i livet er viktige!
Randi Skum er, sammen med Lene Hansen, NSRs same-tingsrepresentant i Midt-Troms og medlem av sametingsrådet.
Les mer her 
Tor Mikalsen: Miljøfyrtårn fra Kåfjord 2005
Tor Mikalsen er en sametings-representant med beina plantet på bakken, - i boksta-velig forstand. Arkeologen er opptatt av miljøspørsmål og vil sikre at sårbare arktiske områder fortsatt er levedyktige i fremtiden.
Les mer her 
John Harald Skum: Toleranse i ryggmargen 2005
John Harald Skum er NSRs sametingsrepresentant i Alta/Kvalsund valgkrets. Bibliotek-medarbeideren har vært den yngste representanten på Sametinget denne perioden, men det har endret seg i denne perioden.
Les mer her 
Margit Mathisen: Brennende engasjert næringspolitiker 2005
Margit Mathisen var nominert på toppen av lista i Porsanger. Norske Samers Riksforbund har ikke representant fra Porsanger valgkrets i perioden.
Les mer her 
Aili Keskitalo 2005
Aili Keskitalo ble historiens første kvinnelige sametingspresident 2005-2007. Keskitalo er valgt inn fra Kautokeino valgkrets. Her er Keskitalos personlige profil fra valgkampstarten i 2005.
Les mer her 
Synnøve Solbakken-Härkönen: Rektor på Sametinget 2005
Synnøve Solbakken-Härkönen er NSRs sametingsrepresentant fra Karasjok. Hun jobber som rektor ved samisk videregående skole og har bred erfaring fra yrkeslivet.
Les mer her 
Gunn-Britt Retter: Fra København til Sametinget
Gunn-Britt Retter er NSR/SáBs sametingsrepresentant i Varanger. Nå har hun forlatt livet i storbyen København og flyttet hjem igjen.
Les mer her 
 
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S