!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon John Harald Skum: Toleranse i ryggmargen 2005
Sametingsrepresentant John Harald Skum (NSR) fra Alta/Kvalsund valgkrets
John Harald Skum er NSRs sametingsrepresentant i Alta/Kvalsund valgkrets. Bibliotek-medarbeideren har vært den yngste representanten på Sametinget denne perioden, men det har endret seg i denne perioden.


Trebarnsfaren bor i Tverrelvdalen i Alta syns det er spennende og flott at mange i valgkretsen skriver seg inn i samemanntallet. - Jeg håper de stemmer på NSR, smiler den sympatiske førstekandidaten. - Det er bra at det nå ser ut til at det kan komme inn representanter på Sametinget som er yngre enn meg, sier John Harald. Alta er et viktig sted for samisk revitalisering, samisk historie og banebrytende hendelser. Elva er sagnomsust, rik på laks og gjenstand for sterke kulturmøter.

Mer enn fine ord

Som politiker jobber John Harald Skum for et tolerant samisk samfunn. Dette er en grunnstamme i hans samepolitiske engasjement. - Vi må ta vare på de mest grunnleggende og verdifulle samiske kulturtrekkene, men utviklingen av samfunnet vårt må drives frem med åpenhet og toleranse ovenfor andre folk, kulturer, religioner, livssyn og seksuell legning. For John Harald er dette mye mer enn fine ord.

Samisk undervisning viktig

Som far er oppmerksomheten rettet mot undervisningen i samisk språk og kultur på grunnskolenivå. - Vi har jobbet mye med dette i Alta. Flere grupper satset sammen for å forbedre situasjonen med tanke på samisk språkopplæring; foreldre, lærere, sameforeninger, fagfolk og kommunen. Nå trekkes Alta innimellom frem som en foregangskommune på området, men det er fortsatt et stort og langvarig arbeid som vi alle har fremfor oss. For barna er det en rettighet og viktig å få kunnskaper om samekulturen og opplæring i og på eget språk, understreker John Harald alvorlig.

Š og Kokelv sjøsamisk museum

- Jeg er fornøyd med at vi i perioden fikk sikret faste bevilgninger til ungdomsbladet Š. Bladet er laget av ungdom for ungdom, og er et flott tiltak. Tidligere ble bladet drevet uten noen form for forutsigelighet med tanke på finansieringen. Jeg er også veldig glad for at det er gitt bevilgninger til Kokelv sjøsamisk museum. Det er drevet frem viktige kofteprosjekt gjennom etableringen, og jeg tror særlig barna har stort utbytte og glede av dette initiativet, sier John Harald.

Samisk nasjonalt arkiv

John Harald Skum har også tatt til ordet for å få fortgang i å etablere et nasjonalt samisk arkiv. Å jobbe for et samisk arkiv er et uttrykk for det ufravikelige prinsippet om at samene – på linje med andre folk – har en rett til å forvalte kunnskapen om sin egen kultur og historie på en kompetent og faglig forsvarlig måte. - Slik legges premissene for hvordan samisk kultur tilgjengeliggjøres og formidles. Hvis vi kikker på andre deler av verden finner vi at urfolks historie tilsynelatende går tilbake til den tid da kolonistene etablerer seg. Urfolks historie er ofte muntlig og overleveringen av den er knyttet til kulturelle kontekster. Med et samisk nasjonalt arkiv vil det også tas hensyn til de ikke-skriftlige uttrykksformene, påpeker John Harald.

Helleristningene må taes vare på

Det er et historisk sus over Alta. Helleristningene som Alta er velkjent for er sterke uttrykk for en tidlig og mektig kommunikasjon til etterkommere. - Nå trues helleristningene av forurensing og slitasje. Jeg vil jobbe for å få etablert et nasjonalt bergkunstsenter i Alta. Det er avgjørende for sikring og bevaring av helleristningene og kompetanseutvikling omkring denne kulturskatten, sier John Harald bekymret.

John Harald Skum synes valgarbeidet i kretsen var spennende. - Vi kunne ha kapret et utjevningsmandat i kretsen, og har fremdelse muligheten om vi fortsetter å skriver oss inn i samemanntallet, sier han optimistisk.


Kontakt John Harald Skum: jharals@online.no Telefon: 411 21 259/ 784 31 753 

Samisk versjon

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S