!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Etablering av miljøovervåkingsprogram
Sak fremmet på Sametinget Randi Skum, 28.11.2012.
Les mer her  05.12.2012
Sametinget må sikre samiske studieforbund
Sak fremmet av Silje Muotka 28.11.2012.
Les mer her  05.12.2012
Digitálá ránjjááhkku / Samisk nettvakt

Fremmet av Silje Muotka 28.11.2012.


Les mer her  05.12.2012
Markér nullpunktet i Stilla
Sametingsrepresentant Silje Karine Muotka fremmet 28.11.2012 denne saken på Sametinget.
Les mer her  05.12.2012
Samisk språksenter i Oslo
Sak fremmet av Kirsti Guvsám 28.11.2012.
Les mer her  05.12.2012
Dyrelidelsene på Nordlandsbanen
Fremmet av Olof Anders Kuhmunen og Åge Nordkild 28.11.2012.
Les mer her  05.12.2012
Ásahit sámegiellaofelačča / Etablering av veiviser i samisk
Fremmet av Trond-Are Anti 28.11.2012
Les mer her  05.12.2012
Sámi báikegotti profiilaguovllut / Profileringssteder for samiske lokalsamfunn
Fremmet av Trond Are Anti 28.11.2012.
Les mer her  05.12.2012
Tana-loven bør behandles på Sametinget
Fremmet av Ellinor Guttorm Utsi 26.09.2012.
Les mer her  25.09.2012
Tanaloven bør behandles på Sametinget
Fremmet av Ellinor Guttorm Utsi 26.09.2012.
Les mer her  27.09.2012
Fremmer saker på Sametinget
Det var kun NSR som innen fristen hadde levert inn nye saker til sametingets septemberplenum. Les alle sakene her
Les mer her  26.09.2012
Fokus på samisk fjernundervisning
Fremmet av Ann-Mari Thomassen 26.09.2012.
Les mer her  25.09.2012
Informasjon om rett til opplæring i og på samisk
Fremmet av Kirsti Guvsám 26.09.2012.
Les mer her  25.09.2012
Den sørsamiske befolkningen og den samiske befolkningen på Senja må innlemmes i virkeområdet for tilskudd til næringsutvikling – STN området
Fremmet av Jarle Jonassen 26.09.2012.
Les mer her  25.09.2012
Oppfølging av evalueringsrapporten om Gáldu
Fremmet av Aili Keskitalo 26.09.2012.
Les mer her  25.09.2012
Tradisjonell samisk matforedling må sikres
Fremmet av Rolf Johansen 26.09.2012.
Les mer her  25.09.2012
Sámi Mánáid-TV - sendetid, bredde og Kaptein Sabeltann på samisk
Fremmet av Aili Keskitalo 26.09.2012.
Les mer her  25.09.2012
Støtte til romfolket
Fremmet av Gunn-Britt Retter 26.09.2012.
Les mer her  25.09.2012
SANKS sitt tilbud i sørsamisk område
Fremmet av Aili Keskitalo 26.09.2012.
Les mer her  25.09.2012
Talende ordbøker
Fremmet av Miriam Paulsen 26.09.2012.
Les mer her  25.09.2012
Større fokus på bestandskartlegging og beskatning av havert og steinkobbe
Fremmet av Silje Muotka 26.09.2012.
Les mer her  25.09.2012
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S