!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Ann-Mari Thomassen: Sterk dame fra kraftfull region
Sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen (NSR) fra Sør-Troms
Ann-Mari Thomassen er firebarnsmor, språkarbeider, lærer og sametings-representant for NSR i Sør-Troms, sammen med Susanne Amalie Andersen.


- Jeg vet at vi må jobbe for å forbedre betingelsene for den samiske kulturen. Og jeg henter mitt engasjement fra mitt hjemmeområde som jeg føler sterkt for, sier hun.

Ann-Mari er vokst opp i Sandemarka – ei lita samisk bygd som ligger under moderlig buede Toviktind og ikke langt fra Blåfjellvannet hvor en kan slumpe til å få nydelig fjellørret på kroken. De tradisjonelle samiske bygdene i området sliter med fraflytting. Ann-Mari vil gjerne at det skapes liv og røre i hennes barndomsbygd og i de andre samiske bygdene.

Rettigheter blir viktige

- Sunn næringsutvikling er en sentral ting i samiske bygder. Dette vil bidra til stabil bosetting og befolkningsvekst. I forbindelse med arbeidet i det nye samerettsutvalget, vil det være av sentral betydning å få dokumentert og synliggjort samisk bruk og ressursutnytting i vårt område. Jeg vil jobbe mye med rettighetssaken i perioden som kommer, sier Ann-Mari.

En kraftfull region

I perioden som har gått har Ann-Mari jobbet med mange saker som sametingsrepresentant for NSR. Hun har vært nestleder av næringskomiteen og har blant annet jobbet intensivt med å etablere en markasamisk museumsiida. - Begrunnelsen for engasjementet er at en markasamisk region best selv forvalter sin samiske historie, nåtid og framtid gjennom økt kompetanse og kapasitet. Várdobaiki samisk senter er et av flere naturlige utgangspunkter for en helhetlig prosess i regionen, forklarer hun og legger til: - Márkomeannu er en kraftfull festival hvor unge samer driver initiativ og kulturformidling på en enestående måte. Jeg vil jobbe for at denne festivalen får så gode betingelser som mulig.

Harstad - en samisk by

- Det er flere utfordringer i kretsen, jeg vil nevne at det er viktig å jobbe mot Harstad kommune for å markere områdets samiske historie. Det er en økende bevissthet i Harstad omkring den samiske bakgrunnen, blant annet fordi kunnskapen om samiske kulturminner og arkeologiske funn er stadig mer tilgjengelig. Også lokalhistorisk forsking bidrar til denne bevissthetsprosessen. Nå burde Høgskolen i Harstad satse mer på samisk relatert undervisning og forsking. Festspillene i Harstad må også ta større ansvar som en naturlig arena for synliggjøring av samisk kunst og kultur. Det er tydelig at Ann-Mari er opptatt av identitet og røtter. Hun har stor glede av å pusse opp gamle møbler med sjel. - Det handler om hvem jeg er og hvor jeg kommer fra, sier hun med et lite smil.   

Opplæring med kvalitet

Så tar politikeren i henne ordet igjen.- Samisk opplæring utenfor forvaltningsområdet må kvalitetssikres fra barnehage til videregående nivå. Samiske unger med samisk som første- og andrespråk må sikres rett til undervisning også på samisk. Kommunene må jobbe langsiktig for å rekruttere og beholde samisklærere. Det er fremdeles slik at nesten ingen lærere i området kjenner til at man kan søke utdanningshjemler og stipend for å lese samisk, sier Ann-Mari med et oppgitt sukk. Hun legger til at dette er noe kommunen på en enkel måte kan ta ansvar for. Man må se på samisk språk som en knapp kompetanse, og iverksette særlige stimuleringstiltak som avlønning, tjenestebolig og stipender for denne faggruppen. Praktisk erfaring er en av Ann-Maris store styrker som politiker.

Bedre litteraturens betingelser

- Jeg mener at den samiske litteraturens betingelser er en av de store sakene som vi må ta tak i den kommende perioden. Det er en sørgelig situasjon at det tar så lang tid å få gitt ut bøker på samisk og om samiske forhold, og årsakene til dette er mange. Det må selvsagt gjøres et arbeid sammen med fagmiljøene for å finne gode strategier for å avhjelpe dette. Jeg tenker at det blant annet vil kunne være viktig å styrke samiske forlag. Jeg er opptatt av at man makter å utvikle flest mulig områder litterært. Vi har ikke lange skrifttradisjoner og våre fortellinger er noe av det viktigste vi har. Dette må vi sikre for fremtiden også, og da må skriftdelen på plass, slår Ann-Mari fast.

Plutselig ropes det fra stua, et lite kor av ivrige stemmer. Ann-Mari er en etterspurt dame med mange viktige engasjementer.


Kontakt Ann Mari Thomassen: ann-mari.thomassen@same.net . Telefon arb. 769 85 031 / 95168941
Tlf. priv. 900 57 123/ 77 08 81 75

Samisk versjon

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S