!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Margit Mathisen: Brennende engasjert næringspolitiker 2005
Margit Mathisen stilte til valg for NSR i Porsanger valgkrets
Margit Mathisen var nominert på toppen av lista i Porsanger. Norske Samers Riksforbund har ikke representant fra Porsanger valgkrets i perioden.


Margit Mathiesen er selvstendig næringsdrivende på småbruk i Østerbotn. Margit har vært gift med sin Kristian i 30 år. Hun er en kvinne med allsidig yrkes- og utdanningsbakgrunn og mamma til tre kjekke gutter. Fostermamma til en av dem. Nå tar hun tak i samepolitikken med ermene brettet opp.

 

- Jeg brenner for næringspolitiske saker, innleder hun. Det er det jeg aller helst vil jobbe med om jeg kommer inn på Sametinget. Margit Mathiesen stiller til valg i en stor valgkrets som omfatter områdene Nordkapp, Lebesby, Måsøy og Porsanger.

 

Næringer i krise 

 - Sjøsamiske samfunn har alltid hatt kombinasjoner av næringer som innkomme. Satsing på primærnæringer er sentralt for å styrke bosetting og utvikling i området. Myndighetene har gjennomregulert primærnæringene i en slik grad at det i dag er en rekrutteringskrise. De som er i næringene, sliter under en feilslått landbrukspolitikk. Småfenæringen, som jeg kjenner spesielt godt, er i tilsvarende situasjon som sjøsamiske fjordfiskere har vært i. Antallet bruk er kraftig redusert, og de som er igjen opplever at statlige rammeoverføringer stadig reduseres, påpeker Margit. 

 

Margit snakker fort og bestemt om et emne som hun kjenner i detalj. - Vår utmarksbruk er ikke lovfestet i dag. Vi har kun en tålt rett. Jeg tror vi har mye å hente på et samarbeide med reindriftsnæringa, både når det gjelder utmarka og verdiskapning generelt.

 

Visjon for lokalsamfunnene

Margit Mathisen tror at de samiske områdene må utvikles med basis i det som er grunnlaget for bosetningen. - Reindrift, fjordfiske og landbruk er i en særstilling i våre nærområder. Når næringene sikres rammebetingelser vil befolkningsveksten tilta og sysselsettingen øke. Ett eksempel er å benytte landbruk som base for videreforedling av lokale mat- og utmarksprodukter. Hvis turistnæringen også har en lokal tilhørighet vil dette styrke lokalsamfunnene. Om reiseminnene er samisk handverk og lokal mat, og opplevelsen er selsafari, - da har vi noe å tilby våre gjester. Samtidig har vi sikret muligheter for kulturbaserte arbeidsplasser. Margit Mathisen skisserer ivrig opp en visjon for lokalsamfunnene våre.

 

Samisk språksenter utrolig positivt

- Vi har hatt en meget positiv utvikling i kretsen når det gjelder det samiske. Opprettelsen av samisk språksenter er noe av det mest positive som har skjedd. Det er blitt stuerent for voksne å lære samisk og på skolene velger stadig flere barn språket, forteller Margit fornøyd. Plutselig smiler hun stort: - Vet du at jeg ikke fikk plass på det siste koftekurset som gikk? Sånn etterspørsel er det! Jeg er gjerne uten plass på kurs når grunnen er at det er så mange som vil sy kofte. Hun nevner at det er mange krefter som trekker i samme retning. - Jeg har tro på at identitetsarbeid er viktig, også for de unge.

 

Oppgitt over verneplaner

- Jeg må nevne disse verneplanene som stadig fremmes fra Løvebakken. Befolkningen her høster av naturen som de omgir seg med. Dette er en naturlig form for ressursuttak som må få fortsette. Å sanke selv er både økonomi og det gode livet for oss som bor her med storslagen og fantastisk vill kystnatur.

 

Margit snakker varmt om å leve i de sjøsamiske områdene. Hun forteller om sitt eget forhold til jorda: - Jeg elsker det å få jord under neglene og å se mikroskopiske frø bli til vakre vekster. Se at meitemarken lever og at denne jorda er i hevd. Grønnsaker og nyttevekster som ville urter og bær blir det mye av hos oss. Likeså sopp og røtter. Vi henter inn bjørk og einer til sløyd og er stadig på jakt etter rikuler. Om vinteren gjør jeg noe av skinn og noe av tre.

 

Rive gjerder i fellesskap

- Jeg bruker masse tid på å lese og enda mer tid på det å bare la tankene fare. Fjellene er flotte i Porsanger, men for meg er sjøen og fjæra det aller gjeveste. Margit formidler det tette båndet til området som hun lever i og av. Dette båndet er den sjøsamiske kulturens ryggrad. - Vi har en lakseplass ved fjorden og ei lita laksebu. Det stedet er som paradiset for meg.

 

Hun er en solid ressursperson som henter inspirasjon og motivasjon fra et spennende yrkesliv, fantastisk natur og fra en valgkrets hvor det er mye på gang. - Jeg er fylt av spenning med tanke på et verv som sametingsrepresentant. Håpet er å kunne være et redskap som mitt distrikt kan bruke som talerør og for å skape allianser. Kanskje kan vi sammen bidra til å rive noen gjerder?


Kontakt Margit Mathiesen: maama_@hotmail.com . Telefon: 48 04 66 16

 

Samisk versjon

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S