!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Tone Finnesen: Mange saker på hjertet 2005
Sametingsrepresentant Tone Finnesen (NSR) fra Midtre Nordland valgkrets
Tone Finnesen formelig gnistrer av energi. Den friske 32-åringen var den yngste av NSRs toppkandidater og glad for rollen som sametings-representant. Hun ble valgt inn sammen med 2. kandidat Miriam Paulsen.


- Jeg vurderte det lenge, og i samråd med mine omgivelser kom jeg til at dette var et riktig valg for meg. Jeg brenner for samepolitikken, og har mange saker på hjertet, forteller hun.

Tone jobber som fagkoordinator og er opprinnelig utdannet sykepleier. Nå er hun  klar for å tale sitt områdes sak. - Siden min yrkesbakgrunn er fra helsesektoren, er det naturlig at jeg er opptatt av den samiske pasientens vilkår. Og dette er et område hvor samepolitikken hittil har vært utydelig, selv om det har blitt lagt ned arbeid på feltet. Et samisk helsesenter i området vil bidra til at den samiske pasienten møtes av fagfolk med kulturell, språklig og faglig kompetanse. Jeg tror at flere samiske institusjoner som jobber med samiske helsefaglige spørsmål sammen kan utvikle livsviktige og forbyggende tiltak for det samiske samfunnet, sier Tone.

Samer i byene

Den spreke tenåringsmammaen er vokst opp på Drag i Tysfjord, men bor nå i Bodø. Byen ligger majestetisk til ved havet, og er kjent for sin kraftige blåst. - Jeg mener at det er viktig å jobbe for at det skal være gode betingelser også for samer i byene. Dette innebærer blant annet å sikre et kontinuerlig, kvalitetsmessig og forutsigelig undervisningstilbud for de samiske ungene. Instanser som høgskolen i Bodø må ta ansvar for å gi studietilbud i lulesamisk som en del av dette. Og vi trenger et samisk hus her i byen, både unge og eldre, konstaterer hun.

Samarbeid også med Nordland

Nå har begge de tilgrensende fylkene tegnet samarbeidsavtale med Sametinget. Tone vil forsikre seg om at en slik avtale også vil foreligge for Nordland fylke i nær fremtid. - Det er avgjørende for at de samiske sakene skal jobbes inn i offentlighetens arbeidsfelt. Felter som utdanning, språk og læremidler er eksempler på arbeidsområder hvor slike samarbeidsavtaler kan ha en viktig rolle. Næringsutvikling er et annet område, sier hun.

Det er en mangfoldig valgkrets hun ønsker å jobbe for. Det er nedsatt et statlig utvalg som jobber med bruk og vern i Tysfjord-Hellmo området. Utvalget består blant annet av representanter med lokale kunnskaper samt representanter for Sametinget. - Jeg mener at denne gruppa er den rette instansen til å jobbe med strategier for utvikling av Hellmofjorden og spesielt de samiske bygdene som Musken, sier Tone.

Tospråklige Tysfjord

Men det er positive gjennombrudd på gang: - Når Tysfjord nå også kommer med i forvaltningsområdet for samisk språk, tror jeg at dette vil være en viktig revitaliseringsprosess for kommunen. Samepolitikere før meg har jobbet med dette og andre saker på en imponerende måte. Jeg vil nevne for eksempel Sven-Roald Nystø, Nils O. Nilsen og Ing-Lill Pavall som er sterke ressurser for NSR. Vi har stort behov for den innsikten og kunnskapen som de har etter alle disse årene i samepolitikken. Jeg vil gjerne fortsette det gode arbeidet som de representerer, smiler Tone.

- Selvsagt er arbeidet med reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Sverige av avgjørende betydning. Blant annet for reindriftsutøverne på Saltfjellet som vil oppleve stengte grenser hvis konvensjonen opphører. Sametinget må jobbe intensivt slik at denne konvensjonen blir reforhandlet på en forsvarlig måte, fastslår Tone bestemt.

Ungdomsprofil

Tone vil gjerne snakke om de andre samiske næringene i området fordi det som hun sier: - ….er så mange spennende næringstiltak på gang. Men så vil hun også trekke frem ungdomsprofilen som NSR lista i kretsen har. - Vi har aktive og flotte ungdommer som er samepolitisk engasjerte i området. Det samiske samfunnet skal utvikles fremover. Jeg syns at de unge har en spenstig stemme i samepolitikken. Og derfor er jeg fornøyd med at lista vår har unge toppkandidater. Da vil stemmen vår lyde godt på Sametinget den kommende perioden, sier hun før hun hurtig pakker sammen og forsvinner ut på den vanlige ettermiddagsturen med hunden sin. - Jeg tenker så godt når jeg er ute og går, smiler hun på en lur måte før døra lukker seg bak henne.


Kontakt Tone Finnesen: tone.finnesen@bodo.kommune.no . Telefon: 995 28 612/ 75 77 43 99

Samisk versjon

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S