!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Randi Skum: - Kontrastene i livet er viktige!
Sametingsrepresentant Randi Skum (NSR) fra Midt-Troms valgkrets
Randi Skum er, sammen med Lene Hansen, NSRs same-tingsrepresentant i Midt-Troms og medlem av sametingsrådet.


Valgkretsen består av Karlsøy, Tromsø, Balsfjord, Målselv, Bardu, Lenvik, Berg, Torsken og Tranøy.

Randi Skum har sittet på Sametinget i to perioder allerede. - Det har vært en læringsprosess siden jeg ble valgt inn som representant for NSR på Sametinget, sier Randi.

Reindriftskvinnen Randi Skum er virkelig allsidig. Hun kaller seg amatør-billedkunstner og har tidligere drevet eget kunstgalleri i Tromsø. Dessuten designer hun vakre smykker. - Jeg syns det er spennende å bo i Tromsø, selv om jeg føler sterkest tilknytning til Senja. Det er reindrifta som ligger hjertet nærmest. For meg er kontrastene i livet viktige. Jeg kan kose meg på kafè en dag, og være på fjellet med flokken den neste dagen. Jeg kjenner meg privilegert, sier hun.

Samisk departement

- Da myndighetene ville forby bruk av tradisjonell krumkniv, ble jeg opprørt. I reindrifta finnes det enorme mengder med erfaringsbasert kunnskap, og myndighetene mangler aksept for dette. Ikke bare mangler myndighetene forståelse, men de mangler også grunnleggende kunnskaper om samiske forhold! Det gnistrer grønt i halskjedet når Randi snakker. - Jeg mener at et tverrfaglig departement med spesialkompetanse på samiske saker, er viktig. Slik kan forhandlinger og dialog mellom Sametinget og myndighetene foregå uten at vesentlige deler av tiden går til det jeg vil kalle ren folkeopplysning, sier hun bestemt.

Mange utfordringer

Det oppstår en pause, og når det blir spørsmål om hva Randi Skum vil jobbe med i perioden svare hun: - Etter to perioder på Sametinget for NSR, benyttet jeg sjansen til å tenke grundig på hva jeg vil med mitt engasjement for perioden 2005-2009. For det første er det inngått en viktig samarbeidsavtale mellom Sametinget og kunstnerne, som vil være viktig å følge opp på en skikkelig måte. Reindriften står også ovenfor mange utfordringer, som jeg selvfølgelig er sterkt engasjert i.

- Jeg er også inspirert av prosessen omkring samarbeidsavtalene mellom Sametinget og fylkene. Det var mellom Sametinget og Troms fylkeskommune den aller første samarbeidsavtalen ble undertegnet. Det er jeg som Troms-væring stolt av. I fylket ser vi spennende prosesser omkring denne historiske samarbeidsavtalen. At man har avtalefestet prinsipper som at alle elever som går i videregående skoler i Troms, skal lære grunnleggende ting om samiske forhold er et gjennombrudd, smiler Randi fornøyd.

NSR sikrer helheten

Randi Skum har jobbet spesielt med reindriftssaker og kultursaker som medlem i sametingsrådet i foregående periode. At Sametinget har en skjev balanse mellom kvinnelige og mannlige representanter preger arbeidsforholdene i politikken. - NSR har nominert ni kvinnelige toppkandidater foran dette valget, noe som etter mitt syn viser at vi tar et helhetlig ansvar. Vi vet at det som skal til for å øke andelen kvinnelige representanter på Sametinget, er at kvinner nomineres på topp av listene. Årsaken til skjevheten vi har i dag, er at listene oftest har mannlig toppkandidat. Og med tre representanter i store kretser, er det jevnt over førstekandidaten som kommer inn. Dette fører til et Sameting med en mannlig slagside. De mindre grupperingene driver i større grad ren lokalpolitikk, mens NSR som en landsdekkende organisasjon må tenke et helhetlig Sápmi. Jeg mener at Sametinget må gjenspeile det samiske folket på en gjennomgående måte, sier Skum engasjert.

Randi er bestemt på å jobbe videre med sakene som hun tror på i perioden. Hun toppet ei sterk NSR liste hvor kulturpersonligheten Lene Hansen også ble valgt inn.


Kontakt Randi Skum: randiskum@hotmail.com . Telefon: 970 90 338

Samisk versjon

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S