!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Synnøve Solbakken-Härkönen: Rektor på Sametinget 2005
Sametingsrepresentant Synnøve Solbakken-Härkönen (NSR) fra Karasjok valgkrets
Synnøve Solbakken-Härkönen er NSRs sametingsrepresentant fra Karasjok. Hun jobber som rektor ved samisk videregående skole og har bred erfaring fra yrkeslivet.


Det er et profesjonelt erfaringsgrunnlag som også er utgangspunktet for hennes politiske engasjement.

Etter år med erfaring fra skolesektoren på de fleste nivå, vet hun godt hvor skoen trykker. - Jeg har ambisjoner om å utvikle Sametingets rolle som skolefaglig premissleverandør. Samisk videregående opplæring og voksenopplæring bør styres av Sametinget. En utvikling av det samiske samfunnet må sees i sammenheng med utdanningstilbud, sier toppkandidaten innledningsvis.

Læreplaner med samisk utgangspunkt

- Vi er på full fart inn i en skolereform. Nye gjennomgående læreplaner for opplæringen fra grunnskole ut videregående er under utvikling. Når det gjelder videregående opplæring er det viktigste de samiske dimensjonene som er under utarbeidelse. I læreplanene har det vært lite om samiske emner med den følgen at enkelte lærere selv velger hva som tas opp i undervisnings-sammenheng. Sametinget må få større innflytelse på læreplanutviklingen enn i dag. Det holder ikke at enkelte samiske temaer innarbeides i de nasjonale planene. Læreplanene som utarbeides må ta utgangspunkt i den samiske elevens og det samiske samfunnets behov, slår Synnøve fast.

Sats på digitale læremidler!

Læreplaner er ikke det eneste som Synnøve Solbakken-Härkönen ønsker å jobbe med i politikken. - Læremiddelsituasjonen er et meget viktig felt som må prioriteres. Jeg ønsker en økt satsing på digitale læremidler. Når en lærebok produseres tar det ofte lang tid fra boka påbegynnes til den er ferdig trykket. På veien kan stoffet risikere å bli utdatert. Læreboka er også statisk, den kan ikke endres og forbedres etter som man får erfaringer med boka i opplæringssammenheng. Digitale læremidler kan vitalisere undervisningen, og det kreves ikke så mye å oppdatere og revidere slike læremidler. Dessuten kan man tenke seg at slike læremidler vil kunne brukes i nettbasert fjernundervisning. Når konverteringstilskuddet for lærere forsvant, har dette ført til at det jobbes mindre med utvikling av læremidler. Etter mitt syn trenger vi fortsatt ressursen slik at vi får flere gode læremidler, sier hun engasjert.

Grønne fingrer

Det er en sporty toppkandidat som henter styrke og energi gjennom å løpe, en vane hun har hatt i over 20 år. - Som skoleleder er det både små og store utfordringer, og noen ganger er det godt å jogge av seg småtterier, sier hun smilende. Toppkandidaten er glad i hjemkommunen hvor hun har vokst opp, og hun dyrker friluftslivet ivrig. Som gode bærplukkere flest, forteller Synnøve selvsagt ikke nøyaktig hvor de beste stedene er. At hun trives med planter som vokser og gror, er den flotte hagen hennes et godt eksempel på. Hun har også en vinterhage hvor vekstene har gode forhold selv om gradestokken viser minus ned i bunnen av gradestokken. I mellom alt dette leser hun bøker. På samisk, finsk og norsk. - Jeg vil gjerne at vi satser på unge forfattere. Hvis flere unge forfattere skriver bøker, tror jeg at flere ungdommer også leser mer på samisk. Med unge skribenter fornyes litteraturen automatisk, tror Synnøve.

Samarbeid på tvers av landegrensene

Synnøve har en hjertesak, og det er samarbeid over grensene. - Det kommer naturlig for meg, ektemannen min er fra Garegasniemi på finsk side. Jeg har opplevd alle slags praktiske problemer ved å være bosatt på finsk side og å jobbe på norsk side. Beskatning er et slikt praktisk problem for grenseboere. Samarbeid over grensene styrker felles samisk identitet.

Reiseliv = arbeidsplasser

- Ellers så mener jeg at reiselivsarbeidsplasser er viktig for oss. Vi kan sørge for å stimulere nye arbeidsplasser basert på tradisjonelle næringer. Jeg tror at for eksempel reindrifta kan ha utviklingspotensial i forhold til satsing på reiseliv. Vi må bygge inn slik kompetanse i reindriftsfaglig utdanninger.

Synnøve Solbakken-Härkönen er klar for å jobbe med samepolitikken for Karasjok i perioden. - Jeg takker for tilliten jeg har fått fra velgere i kretsen, avslutter hun.


Kontakt Synnøve Solbakken-Härkönen: Tlf. 784 69 605/ +358407534237

Samisk versjon

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S