!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Rita-Alise Porsanger: Til Tinget med bagasjen full av erfaringer 2005
 Sametingsrepresentant Rita-Alise Porsanger (NSR) fra Sør-Norge valgkrets
Rita-Alise Porsanger representerer, sammen med Kirsti Guvsám, NSR og Sør-Norge valgkrets på Sametinget og jobber til daglig som barnevernskonsulent.


Rita-Alise Porsanger er oppvokst i Tana og har bodd i Nesseby store deler av sitt voksenliv.

- Kulturen min er viktig for meg, det har den alltid vært, sier Rita-Alise. Hun er en åpen og positiv person som lett knytter kontakter med andre mennesker. - Jeg kjenner at jeg vil jobbe for samekulturens betingelser i denne store og mangfoldige valgkretsen som spenner over hele Sør Norge med viktige områder som Bergen, Møre og Romsdal, Stavanger, Akershus og Oslo, sier hun.

Huset skal fylles med innhold
- Vi har fått samisk hus i Oslo etter mange års tverrpolitisk arbeid. Nå skal huset fylles med innhold og det er en utfordring på grunn av kravene til husleie, forklarer Rita-Alise. For sameforeninger uten adgang til driftsmidler er kravet om husleie en barriere. Kreativitet og viktig dugnadsarbeid møter raskt på denne trivialiteten. - Det er viktig å få i gang flere spenstige prosjekter slik at huset bobler av samiske aktiviteter. I byene utenfor kjerneområdet er det et stort behov for slike samlingssteder. Et hus er viktig for å jobbe med identitetsfremmende tiltak. Det er mange som i voksen alder blir nysgjerrig på sin samiske identitet, sier Rita-Alise engasjert.

Tilrettelegge for ungdommen
I Sør Norge valgkrets er samiske nettverk og kulturaktiviteter viktig for folket. Slike arenaer blir fristeder og pusterom for samer bosatt i sør. - Jeg mener at kulturutvikling også innebærer et rom for samiske ungdommer og entreprenørskap, for de unge former morgendagens samesamfunn. Vi må tilrettelegge for slik utvikling. Jeg ønsker at de unge skal få utvikle solide samiske verdier i Sør Norge - noe som jeg mener er en viktig bagasje å ta med seg, understreker toppkandidaten. Rita-Alise ser bort på datteren med stolte mammaøyne. Yngstejenta i tenårene har som sin mor et strålende vesen og en flott holdning.

Ta vare på de eldre
- Men også forholdene for samiske eldre er noe jeg vil jobbe for. Vi vet at mange samer kommuniserer på morsmålet når alderdommen kommer. Er eldreomsorgen tilrettelagt for de samiske eldre? Jeg tror på at jeg som sametingsrepresentant kan få i stand en god handlingsplan for samiske eldre på Sametinget, sier Rita-Alise med sikker stemme.

Flaggdebatten
Det samiske perspektivet og samenes rom i det norske samfunnet er saker som den siste tiden er satt på dagsordenen i kretsen hennes. Symbolsk nok har debatten handlet om hvorvidt samebarn kan bruke sameflagget i 17.mai toget i Oslo. - Det samiske flagget er et av to norske flagg. Jeg syns politikerne i Oslo har håndtert dette på en lite innsiktsfull måte. Flagget vårt er et av to offisielle flagg i Norge. Forsking viser at samiske ungdommer ofte sier at de har flere etniske tilknytninger. De er samer og de er norske, det er ikke en motsetningsfylt ting for dem. Det syns jeg at voksne politikere skal ha respekt for. Det norske samfunnet består av flere kulturelle dimensjoner. Respekt for hverandre og muligheter for å skape levedyktige betingelser for samisk kultur er en felles hovedutfordring for det norske og det samiske samfunnet, slår Rita-Alise fast.

Mange erfaringer i bagasjen
- Det var spennende å bli valgt som sametingsrepresentant. Det er mange politiske saker i NSRs sentrale program som jeg vil ta tak i og fylle med innhold som sametingsrepresentant. Jeg har mange erfaringer med meg som jeg vet vil være en styrke som samepolitiker.

Rita-Alise er valgt fra en stor og sammensatt valgkrets. - Jeg er takknemlig for støtten. Vi gjennomførte en god valgkamp og det var interessant å bli kjent med hele den store valgkretsen som Sør Norge utgjør, forteller Rita-Alise overbevisende.


Kontakt Rita-Alise Porsanger: ritaalis(a)start.no . Telefon: 98202439.
Se Rita-Alises hjemmeside: http://www.samer.no/rita-alise/index.htm

Samisk versjon

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S