!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Gunn-Britt Retter: Fra København til Sametinget
Sametingsrepresentant Gunn Britt Retter (NSR/SáB) fra Varanger valgkrets
Gunn-Britt Retter er NSR/SáBs sametingsrepresentant i Varanger. Nå har hun forlatt livet i storbyen København og flyttet hjem igjen.


Bergebykvinnen har en mastergrad i tospråklighet med lærerutdanning i bunnen og har jobbet med urfolkssaker i Danmark i noen år nå. Nå satser hun på sametingspolitikken.

Verden utenfor er tydelig også oppmerksom på hennes kvaliteter. - Selv om det har vært svært interessant å jobbe internasjonalt, har jeg alltid vært bestemt på at jeg skulle hjem igjen, understreker hun. Med erfaring fra arbeid innenfor Arktisk Råds urfolksekretariat har hun mange viktige perspektiver med seg i bagasjen.

Det er en ny og viktig rolle som sametingsrepresentant for Varanger som kan vente på Gunn-Britt i perioden 2005-2009. I Nesseby er hun godt kjent for sitt brede kulturengasjement både når det er snakk om lokalrevy og kor. Hun har alltid jobbet med idretten, og alle disse tingene tar Gunn-Britt med seg i sitt politiske engasjement.

Brenner for samisk idrett

Å se samisk idrett helhetlig i hele Sápmi er en sak hun brenner for. - Samisk idrett har fremtiden for seg. Jeg vil jobbe for at fortsatt allsamisk deltakelse i Arctic Winter Games opprettholdes. Det hadde også vært flott om vi her i Sápmi kunne vært vertskap for disse internasjonale urfolkslekene på sikt. Arbeidet med de samiske landslagene i fotball er også inspirerende og viktig, og lagene må sikres arbeidsforhold og utviklingsmuligheter, sier Gunn-Britt engasjert og fortsetter: - Men for meg er breddeidretten like viktig som toppidretten. Alle de unge starter i sitt lokale idrettslag, og det er her grunnlaget for et aktivt idrettsliv legges. Jeg syns særsamiske grener som ski og lasso er gode eksempler på samisk idrett i utvikling. På spørsmål om reinkappkjøring i bygatene i Tromsø svarer Gunn-Britt kontant: - Mer av det! Jeg kan ikke se en eneste negativ innvending til denne attraksjonen. Midnight Sun Marathons Nils I. Hætta og reinkappkjøringsmiljøet har våget å tenke visjonært og eksepsjonelt omkring dette.

Med fokus på kultur

Men det er også et bredt kulturpolitisk engasjement som kommer frem i samtalen: - Vi trenger samisk litteratur, sier Gunn-Britt, og det er en politisk oppgave å tilrettelegge for at dette kommer på plass. Hun mener også at språkarbeidet fortsatt må være i fokus, og at dette krever et større felles løft. Gunn-Britt vet hva hun snakker om med tospråklighet som spesialfelt. - I samiske områder er det viktig at det er like gode eller bedre muligheter for IKT. Bredbånd vil være viktig nå når verden har vendt sine øyne mot potensialet for ressurser i nordområdene. Slik utvikling må skje på urfolks betingelser, sier hun

Fiskerisaker naturligvis sentrale

Som Varangerepresentant på Sametinget vil hun jobbe for å styrke fjordfiskeres betingelser. - Vi må intensivere arbeidet med å styrke fjordfiskere på bekostning av fiskebaroner som ikke har lokal tilknytning. Aktører uten lokal forankring trenger ikke tenke på livsbetingelsene lokalt. Derfor tømmes også sjøen for fisk. Vi må sikre fjordfiskernes rettigheter og de sjøsamiske samfunnenes fremtid, slår Gunn-Britt kontant fast.

Gunn-Britt vil jobbe sammen med næringsutøvere i arbeidet med å sikre sjøsamiske rettigheter. - Russekrabben må under strengere forvaltning. Krabben har spredt seg på en eksplosiv måte. Fiskere lokalt fortviler over både den enorme mengden krabbe, at redskapene ødelegges og ikke minst er de alvorlig bekymret med tanke på de økologiske konsekvensene av en ribbet fjordbotn. Også tildeling av konsesjoner er gjenstand for fortvilelse lokalt.

Gunn-Britt ser frem til denne utfordringen. Den positive Nesseby-jenta gleder seg over vervet som representant for området.


Kontakt Gunn Britt Retter: gunnbritt@gmail.com . Telefon: 913 59 222/ 789 59 222

Samisk versjon

 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S