!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon János Trosten: En offensiv politiker 2005
Sametingsrepresentant János Trosten fra Tana valgkrets, tidligerer NSR/SáB representant.
János Trosten ble valgt inn på Sametinget fra Tana valgkrets for NSR/SáBs samarbeidsliste. Trosten valgte å bryte ut av NSRs sametingsgruppe 01.12.06.


Alle har hørt om ham. Og det er mange som mener noe om ham. Janos Trosten har opparbeidet seg et ry som en klar og tydelig politiker som fremmer samiske saker på en offensiv måte.

Man kan mene hva man vil om Trosten, men ingen sier at han er unnvikende og fraværende!

János Trosten tilbrakte guttedagene i Tana, hvor elva flommer som en livsnerve gjennom dalen. Den etterspurte villaksen som befolkningen har et livsviktig forhold til, er hverdagskost i hjemmene i bygda. Den vakre Tanadalen er også et arnested for politisk tanke og gjerning. Trosten tok sin lærerutdanning på Samisk Høgskole og underviser nå i grunnskolen i Tana. Lærergjerningen er et arbeid for bygdas fremtid.

Samisk rett til olje

At Jánoš Trosten kjemper for samiske rettigheter, det er alle klar over. Han når frem i riksmedia med synspunkter, og tok selvsagt utfordringen på strak arm da han ble spurt om å delta på nettmøte i Dagbladet for en tid tilbake. Jánoš ble spurt om hva han mener når det er snakk om rettigheter til ressurser som følge av olje- og gassutvinning. På spørsmålet svarte han følgende: - Jeg mener at samene har rett til olje og gassforekomster i egne områder. Det betyr imidlertid ikke at ikke andre også kan ha rettigheter til de samme ressursene. Jeg ser for meg at staten oppretter et oljefond for nordområdene, kall det gjerne for nordområdepolitikk. Et oljefond vil antagelig forbli en statlig eiendom og jeg ser for meg at avkastningen av fondet tilfaller infrastrukturoppbygging i nordområdene. Dette mener jeg er langsiktig offensiv politikk og det kan faktisk ikke fortsette sånn at våre områder forblir råstoffleverandører uten at deler av verdiskapningen tilfaller områder disse hentes fra. En annen ting er at ressursene engang tar slutt og da kan et oljefond være en garanti for generasjoner etter oss.

Han har sittet på Sametinget i en periode, og nevner Sametingets bevilgning til utredning av urfolks forhold til nordområdenes omfattende olje- og gassressurser som en viktig symbolsk sak i perioden som gikk. - Jeg vil fortsatt jobbe for å sikre lokal ressursforvaltning og kapital overføring på bred basis, sier Trosten.

Tror på to fra Tana

Renominasjonen på toppen av NSR lista i Tana er en formidabel tillitserklæring og han ser frem til en spennende valgkamp. - NSR vinner to mandater i kretsen denne gangen, sier han optimistisk. Vi ser ikke valgarbeidet som en tre måneders innsats i valgåret, men vi jobber langsiktig for å holde kontakten med velgerne våre. Og det er velgernes interesser som jeg vil ivareta med mitt samepolitiske engasjement. NSRs kulturpolitikk er solid forankret og det beste alternativet i dagens politiske landskap, slår Jánoš fast.

Gullspråket

Og Jánoš vet hva han snakker om. Språkpolitikeren er godt kjent for sitt langvarige språkpolitiske arbeid. Han ivrer for retten til å bruke morsmålet, gullspråket og kjemper for samers rett til å lære seg samisk. - Det er en selvfølge at Sametingets representanter og administrativt ansatte skal få oppfordring til og muligheter for å lære seg samisk. NSR har som politisk utgangspunkt at det skal gjennomføres en omfattende alfabetisering for å sikre språkets fremtid.

Ett folk – ett Sameting

Et grenseløst Sápmi er en annen av hans hjertesaker. - Et felles allsamisk Sameting er et mål som jeg har jobbet for i perioden. Det skulle bare mangle, egentlig, at samer i de fire stater skal stå med tilsvarende rettigheter og muligheter. Jeg vil fortsatt arbeide med dette målet videre. Fremtiden ligger i vår mulighet til å opptre som et folk uten at nasjonalstatenes grenser skal skille oss.

Jánoš Trosten er optimistisk med tanke på det videre arbeidet i Sametinget. - Jeg ser frem til å bruke min parlamentariske erfaring for å jobbe med NSRs politikk i Sametinget perioden 2005-2009.


Samisk versjonKommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S