!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon NSR om religion
Åndelige verdier og religion har alltid vært sentrale deler av det samiske samfunnet. NSR mener det er viktig å ta vare på disse verdiene. Er du også opptatt av dette?

Publisert: 10.09.2009

NSR mener det er viktig å stimulere til aksept og toleranse for alle livssyn i Sápmi. NSR ønsker også å få bukt med diskriminering av mennesker med annen legning på grunnlag av religion og livssyn.

Den norske kirke har bedt om tilgivelse for overgrepene under fornorskningstiden. Dette forplikter kirken til å vise vilje til å bøte på skadene. NSR forventer derfor at den norske kirke bidrar med betydelige ressurser til samisk kirkeliv.

NSR vil arbeide for å:

 • få utgitt livssynsorientert litteratur for samer og på samisk, spesielt for barn og unge
 • støtte utgivelse av religiøse tekster lest inn på bånd, beregnet for blinde, svaksynte og eldre
 • romme samiske livssynsverdier i kirken
 • styrke Samisk Kirkeråd med økonomiske og menneskelige ressurser
 • etablere livssynsorientert ungdomsarbeid på tvers av landegrensene
 • stimulere til rekruttering av flere samer til kirkelige stillinger
 • stimulere til utvikling av teologi i samisk perspektiv
 • styrke bruken av samisk språk og salmetradisjoner i menighetslivet
 • få utredet behovet for andre livssynstilbud for barn og unge på samisk.

Les mer om NSRs politikk i vårt valgprogramKommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
 • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
 • Grafikken
 • Jubileumsgrafikk
 • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
 • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S