RSS-feed

Velg språk!

Utskriftsvennlig versjon NSR i Samerådet
Geir Tommy Pedersen har representert NSR i Samerådet i en årrekke.
Norske Samers Riksforbund (NSR) har to representanter i Samerådet. Samerådet ble stiftet i 1956 og er et samarbeidsorgan for samiske organisasjoner i Norge, Sverige, Finland og Russland. Samerådet består av medlemmer fra de samiske hovedorganisasjonene.

Publisert: 29.04.2003

Norske Samers Riksforbund er representert i Samerådet med følgende medlemmer 2008-2012:

 • Aile Javo - varamedlem Káre-Elle Partapuoli
 • Geir Tommy Pedersen - varamedlem Trond-Are Anti

Samerådets medlemsorganisasjoner:

 • Norske Samers Riksforbund (NSR), Norge
 • Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL), Norge
 • Samenes Folke Forbund (SFF), Norge
 • Samernas Riksforbund, Sverige
 • Riksorganisationen Same Ætnam, Sverige
 • Suoma Sámiid Guovddášsearvi, Finland
 • Kola Sameforening og Murmansk Sameforening, Russland

Samerådets målsetning:

 • Ivareta samenes interesser som ett folk
 • Styrke samisk samhørighet
 • Arbeide for at samene anerkjennes og behandles som ett folk, og for at samenes økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter sikres i de enkelte landenes lovgivning og i overenskomster mellom de respektive landene og representative samiske organer.

Samekonferansen:

Samekonferansen er Samerådets høyeste besluttende organ og avholdes hvert fjerde år. Konferansen velger 15 representanter til Samerådet: 5 fra Norge, 4 fra Sverige, 4 fra Finland og 2 fra Russland.

Samekonferansen vedtar erklæringer i aktuelle samiske saker og deler ut en ærespris hvert fjerde år. Prisen deles ut til personer som har gjort en stor innsats for det samiske samfunnet.

Internasjonalt arbeid:

Samerådet har mer eller mindre siden etableringen arbeidet internasjonalt. I begynnelsen besto den internasjonale virksomheten av at man arbeidet på nordisk nivå til fordel for samiske rettigheter og interesser. Senere har den internasjonale virksomheten utviklet seg til også å omfatte arbeid med globale spørsmål av betydning for urfolk, særlig spørsmål vedrørende urfolks menneskerettigheter. 

Som et resultat av Samerådets økte internasjonale innsats ble rådet i 1988 innført i ILOs særskilte liste over frivillige organisasjoner (NGO) med konsultative status i ILO. Videre fikk Samerådet i 1990 også innvilget konsultative status med FN`s økonomiske og sosiale råd (ECOSOC). Samerådet har også siden etableringen av Arktisk Råd i 1996 innehatt status som "Permanent Participant" i dette samarbeidsorganet for regjeringene i Canada, Danmark, Finland, Russland, Island, Norge, Sverige og USA.

Samerådets kulturutvalg

Samerådets kulturutvalg fungerer som Samerådets sakkyndige i kulturspørsmål. Årlig fordeler utvalget nordiske bevilgninger til kulturformål og velger hvem som skal få Samerådets årlige litteraturpris. Etter vedtektene skal Samerådets kulturutvalg sammensettes slik: 5 medlemmer etter forslag fra kunstner- og kulturorganisasjonene, og 2 fra Samerådet. Medlemmene oppnevnes for to år.

Samerådets sekretariat ligger i Ohcejohka/Utsjok, Finland.
Sekretariatet finansieres ved årlige bevilgninger fra Nordisk Ministerråd.

Honningsvågdeklarasjonen

Honningsvågdeklarasjonen/Ávági julggáštus (sámegillii)

Les mer om NSR

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
 • Bokep Online Fardad
 • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
 • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
 • cuhRbaCCgbGvKR
 • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S