RSS-feed

Velg språk!

Oahppolávdegoddi - Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR)
 

Ná álggahat SOL kurssa
Dás leat buorit rávvagat mo álggahit SOL kurssa doppe gos orut ja dás leat maid dárbbašlaš skovit viežžanláhkái.
Loga eanet  29.04.2004
Biergosuovastuhttinkursa Harstadas
Goalmmát geardde lágida Harstad sámiid searvi-NSR biergosuovastuhttin-kurssa. Dán háve ovttas Lulli-Romssa museain. Kursaoasseváldit čoahkkanit fiinna gieddái Hagan bajábeallái Lávvardaga golggotmánu 17. beaivvii diibmu 10.
  07.10.2009
Sámi oahppolávdegotti birra
Sámi Oahppolávdegoddi (SOL) lea Stuorradikkis dohkkehuvvon oahppolávdegoddi mii oažžu stáhtadoarjaga Ollesolbmolága 1976 bokte. SOL váldoulbmil lea lágidit diehtojuohkima ja oahppodoaimmaid sámiide.
Les mer her  29.04.2004
Álggahehket sámegielkurssaid!
- Álggahehket nuvttá sámegielkurssaid miehtá riikka! Nu dieđiha SOL rektor Heaika Hætta. Son muitala ahte sii leat ožžon lasi ruđaid sámegieloahpahussii Sámeálbmot foandda bokte.
Loga eanet  20.05.2009
Sámi vuoigatvuođaid oahppogihpa
NSR oahppolávdegoddi, Sámi oahppolávdegoddi – SOL – lea ráhkadahttán oahppogihppaga maid heive ieš logadit ja oahppat ođđa sámevuoigatvuođa birra.
Loga eanet  02.07.2008
Oahppolávdegotti čállingoddi
Sámi oahppolávdegottis (SOL) leat guokte bargi čállingottis Guovdageainnus. SOLain sáhttá váldit oktavuođa tlf. 784 86 222 dahje e-poasta sol(a)nsr.no.
Loga eanet 
Váldde oktavuođa oahppolávdegotti stivrrain
Kirsti Guvsám válljejuvvui nuppes Sámi oahppolávdegotti (SOL) stivrra jođiheaddjin NSR 39. riikkačoahkkimis Bådåddjos geassemánus 2007.
Loga eanet  09.09.2006
Biergosuovastuhttinkursa
Harstad sámiid searvi-NSR bovde olbmuid biergosuovastuhttinkursii lávvardaga borgemánu 18. beaivvi. Nu muitala sámesearvvi jođiheaddji Kjell E. Pedersen.
Loga eanet  03.10.2008
Álttá sámiid searvi lágida duodje-kurssaid
Álttá Sámiid Searvi álggaha duodjekurssaid (dipmaduodji ja garraduodji). Riessankursa álga bearjadaga golggotmánu 26. beaivvi 2007 dii. 18.00 Álttá Siiddas (sámi mánáidgárddis Álttás).
Loga eanet  22.10.2007
Guovssahas mánáidgárdi Romssas rahppon (PDF-raporta)
Eambbo go golbmalogi jagi dassái álggáhii Romssa sámiid searvvi (RSS) mánáidgárddi maid suohkan válddii badjelasas jođihit. Dál lea ođđa mánáidgárdedállu huksejuvvon ja RSS lea leamaš fárus ceggemin goađi, njala ja áitti SOL-kurssas.
Goahtehuksenkurssa raporta  20.10.2007
Gárvves oahppoplánat
SOL:as leat gárvves oahppoplánat soames fáttáide. Leat máŋgga áigodagas dahkkon, ja danin maid iešguđet áigeguovdilvuođas.
Oahppoplána listu  04.10.2007
NSR oahppoorganisašuvnna njuolggadusat
Sámi oahppolihttu jođiha Nrgga Sámiid Riikkasearvvi oahppodoaimmaid ja dás logat Sámi oahppolihtu njuolggadusaid.
Loga eanet  18.04.2007
SOL doaibmaplána 2007
Sámi oahppolávdegotti (SOL) doaibmaplána galgá čujuhit daid bajit dási mihttomeriide maid Sámi oahppolávdegotti stivra lea bidjan jahkái 2007. Dás eai leat fárus mo báikkálaš searvvit heivehit ja vuoruhit oahpahusdoaimma.
Loga eanet  06.09.2006
Kronihkka: Sámi ollesolbmo-oahpahus
Sámi oahppolávdegotti SOL studierektor, Henrik P. Hætta, čállá dán kronihkas Sámi ollesolbmooahpahusa birra ja mo dat lea earálágán go ollesolbmooahpahus sámiide, ja mo manná árbevirolaš duddjonmáhtuin boahttáiggis.
Loga kronihka  21.09.2006
Oahppofálaldagaid birra
Norggas leat 22 oahppplávdegotti ja SOL lea okta dain. Ollesolbmooahpahuslága bokte oažžu SOL stáhtadoarjaga vai beassá doaimmahit ollesolbmooahpahusa.
Loga eanet  31.08.2006
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
  • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
  • cuhRbaCCgbGvKR
  • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S