!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Oppretter urfolksregion
Tidligere NSR leder og nåværende ordfører i Kautokeino kommune, Klemet Erland Hætta, vil sammen med sine kollegaer i Karasjok og Porsanger opprette en urfolksregion.

De samiske kommunene Karasjok, Kautokeino og Porsanger ønsker nå å etablere en urfolksregion kalt Ávjovárre urfolksregion. Ordførerne Klemet Erland Hætta (Kautokeino), Kjell Sæther (Karasjok) og Bjørn Søderholm (Porsanger), underskrev i går en intensjonsavtale om etableringen.Publisert: 01.12.2004

De samiske kommunene Karasjok, Kautokeino og Porsanger har som formål å etablere et regionalt samarbeid og med dette utvikle en urfolksregion som samarbeidsform. De vil kalle regionen for Ávjovárre urfolksregion. Ávjovárre er historisk kjent som et samisk tingsted som omfattet kommunene Karasjok, Kautokeino og Porsanger.

Igangsetter prosjekt

De tre kommunene igangsetter nå et prosjekt for å identifisere grunnleggende forutsetninger og prinsipper for en slik urfolksregion. De tre ordførerne er imidlertid enige om at urfolksregionen skal identifisere løsninger som bygger på en anerkjennelse av urfolks rett til å delta i utviklingen av egen områder og samfunn. Med det regionale samarbeidet mellom de tre kommunene vil befolkningen være med å bestemme over sin egen utvikling på alle områder.

Like vilkår uansett etnisitet

I intensjonsavtalen vises det til at det allerede finnes erfaringer og modeller i andre land som det interkommunale samarbeidet kan lære av. Det understrekes videre at urfolksregionen skal gi alle i regionen gode rammebetingelser når det gjelder nærings- og samfunnsutvikling på like vilkår uansett etnisitet. En av målsettingene med prosjektet er nettopp å fjerne hindringer i lov- og regelverk som begrenser mulighetene for en positiv nærings- og samfunnsutvikling. Videre vil kommunene i Ávjovárre urfolksregion samarbeide for å utvikle det kommunale tjenestetilbudet.

Skal bygge på ILO

Videre heter det i intensjonaavtalen at samene er anerkjent som urfolk blant annet i landet Norge. Norges ratifisering av ILO konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater, skal danne grunnlag for etableringen av urfolksregionen.

Ønsker partnerskap

Urfolksregionen har som formål å inngå partnerskap gjennom direkte forhandlinger med både Fylkeskommunen, Sametinget og Staten. Urfolksregionen har som målsetting å utvikle et internasjonalt urfolkssamarbeid.

De tre kommunene vil nå jobbe videre med saken og søke om prosjektmidler for å realisere intensjonene.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S