!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Fornøyd med uavhengig juridisk vurdering
Regjeringen har oppnevnt to juridiske eksperter til å vurdere de folkerettslige aspektene ved dens eget forslag til finnmarkslov. Dette mener NSRs leder Aili Keskitalo er positivt. Hun forventer at justiskomiteen og Stortinget tar konsekvensene av det ekspertene kommer frem til.

Publisert: 06.08.2003

I slutten av juni måned sendte justiskomiteen en rekke spørsmål om finnmarksloven til regjeringen. Blant annet spurte de om lovens demokratiske forankring og hvilken prosess Stortinget bør ha for å oppfylle ILO-konvensjonen. I brevet ba også komiteen departementet om å innhente en uavhengig vurdering av det folkerettslige grunnlaget av forslaget til finnmarkslov. Dette har nå regjeringen gjort. Like etter sommerferien vil professorene Geir Ulfstein og Hans Petter Garver ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo begynne å jobbe med sin vurdering.

Positivt
NSRs leder, Aili Keskitalo, synes det er positivt at justiskomiteen har tatt signalene fra høringsrunden alvorlig. - Jeg regner med at det spesielt er Sametingets og de samiske organisasjonenes uttalelser som ligger til grunn for at man nå har bestemt seg for å innhente uavhengige juridiske vurderinger av de folkerettslige aspektene i loven. For det er jo nettopp det manglende folkerettslige grunnlaget som har vært hovedkritikken fra samisk hold. Når vi vet hva juridiske eksperter har uttalt tidligere, så forventer vi at disse uavhengige ekspertuttalelsene kommer til å støtte den kritikken som har kommet i forhold til lovforslaget, sier Keskitalo.

Må ta konsekvensene
Hun understreker at NSR forventer at uavhengige eksperter er uavhengige, og at dette ikke er snakk om noe bestillingsverk fra regjeringen. - Jeg forventer også at når justiskomiteen har bedt om en slik vurdering, så kommer de også til å ta konsekvensene og legge vekt på det som ekspertene uttaler om det folkerettslige grunnlaget, sier Keskitalo.

Optimist i det lengste
Det har også kommet signaler om at behandlingen av lovforslaget kan bli utsatt. Keskitalo mener at når blant andre NSR har bedt om at lovforslaget må endres og forbedres, så er det jo naturlig at det blir en utsettelse. Men hun håper at utsettelsen ikke blir alt for lang, for disse spørsmålene trenger en avklaring. - De som ønsker å prøve sine rettigheter i rettssystemet vil jo også få litt bedre tid ved en utsettelse, påpeker Keskitalo. På spørsmål om hvilken magefølelse hun har når det gjelder utfallet av finnmarksloven svarer hun at hun prøver å være optimist i det lengste, selv om lovforslaget var en stor skuffelse.Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S