!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Samisk skolevalg
Tidligere i høst ba NSRs leder Aili Keskitalo om at det gjennomføres prøvevalg ved de videregående skolene også når det gjelder sametingsvalget. Det er Utdanningsdirektoratet som har hovedansvaret når det gjelder prøvevalgene i de videregående skolene. Nå har Sametinget skrevet et brev til dem, for å be dem om å følge opp det samiske prøvevalget.

Publisert: 30.11.2004

Prøvevalgene ved de videregående skolene er viktige kanaler for å demokratisere de unge stemmeberettigede gjennom debatter, engasjement og læring av politisk handverk. Prøvevalgene er i så måte sentrale i forhold til ekstra motivasjon for førstegangsvelgere, og rekruttering til samemantallet og unge kandidater til Sametinget, skriver Sametinget i brevet til Utdanningsdirektoratet.

Bør omfatte alle skoler

Sametinget ber Utdanningsdirektoratet om å legge til rette for at prøvevalgene ved de kommende stortings- og sametingsvalg også omfatter valg til Sameting. Dette gjelder særlig i de samiske bosettingsområdene, innbefattet byer og større tettsteder som har samisk befolkning, men også videregående skoler i hele landet uavhengig om de har samiske elever eller ikke. Det beste ville være om det lages et nasjonalt opplegg for alle videregående skoler. Det å inkludere sametingsvalget ved alle prøvevalg kan betraktes som en opplæringssak like mye som en valgsak og en mulighet for å få informert om det samiske folk og Sametingets rolle og oppgaver, påpeker Sametinget i brevet.

Sametinget tilbyr hjelp

Sametinget vil i den videre prosessen gjerne være behjelpelig med informasjon om det samiske generelt og Sametinget og sametingsvalg spesielt. Vi vil også være behjelpelig med å lokalisere videregående skoler som har samiske elever i det samiske bosettingsområdet, og videregående skoler hvor det antakelig finnes samiske elever, slik at det kan gjennomføres prøvevalg til Sametinget ved disse skolene, skriver Sametinget.

Vil ha samarbeid

Sametinget har inngått samarbeidsavtaler med Troms- og Finnmark fylkeskommmuner, og er i kontakt med nevnte fylkeskommuner når det gjelder denne saken. Sametinget setter sin lit til at Utdanningsdirektoratet samarbeider med parter som er naturlige å samarbeide med i den videre prosessen, og vi ber direktoratet orientere Sametinget om hva som skjer i denne saken, heter det til slutt i brevet til Utdanningsdirektoratet.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S