!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Urfolksdag med besk ettersmak
I morgen, lørdag 9. august, er FNs internasjonale urfolksdag. Vi nærmer oss slutten på FNs urfolkstiår, 1995-2005. I denne perioden har det skjedd en del innenfor FN-systemet for å løfte urfolksspørsmål på den internasjonale politiske dagsordenen. Allikevel mener NSRs leder, Aili Keskitalo at finnmarksloven gir dagen en besk ettersmak.

Publisert: 08.08.2003

Lørdag 9. august er FNs internasjonale urfolksdag. Vi nærmer oss slutten på FNs urfolkstiår, 1995-2005. I denne perioden har det skjedd en del innenfor FN-systemet for å løfte urfolksspørsmål på den internasjonale politiske dagsordenen. Etableringen av FNs permanente forum for urfolk er et eksempel på dette. Likevel er veien fram fortsatt lang. Urfolk blir i deler av verden utsatt for forfølgelse og folkemord, og forståelsen for urfolksrettigheter er liten. Det at verdens land ikke klarer å enes om å styrke urfolks rettigheter gjennom en egen urfolksdeklarasjon, er et godt eksempel på dette.

Dag for solidaritet og samhold
Urfolksdagen er en dag for solidaritet og samhold. Vi samer bør bruke denne dagen til å spre informasjon om forholdene for urfolk i andre deler av verden. Som urfolk i en relativt rik og fredelig del av verden har vi et ansvar for å bruke våre ressurser og nettverk slik at det også kan tjene urfolkssaken internasjonalt.

Stor uvitenhet om samer et problem
Norge fremstilles ofte som et foregangsland innen urfolkspolitikk, og som et land der fordommer og negativ diskriminering på grunnlag av etnisitet er utryddet. Vi vet at dette ikke alltid er riktig. Uvitenheten om samer og samiske rettigheter er stor, og dette skaper store utfordringer for alle som arbeider for å fremme samiske saker. Derfor er vi glade for at Kompetansesenter for urfolksrettigheter nå etableres. Vi tror at denne institusjonen kan bidra positivt til å skape større forståelse for urfolk og urfolkssaker i Norge.

Paradoks at finnmarksloven fremmes
Likevel mener vi at forslaget til Finnmarksloven er det største tilbakeslaget i norsk urfolkspolitikk i FNs urfolkstiår. Det er et paradoks at dette lovforslaget blir fremmet samtidig som arbeidet med etableringen av Kompetansesenter for urfolksrettigheter intensiveres. Dette kan vi nevne på urfolksdagen uten å være navlebeskuende, fordi verdens øyne hviler på Norge i denne saken. Hvordan Norge forholder seg til folkeretten når det gjelder finnmarksloven, vil kunne ha konsekvenser for urfolk i andre land. Feiringen av urfolksdagen har fått en besk ettersmak.

Aili Keskitalo
Leder i Norske Samers RiksforbundKommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S