!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Urfolks rettigheter diskuteres i Geneve
I FN i Geneve pågår nå sluttforhandlingene for å enes om en deklarasjon om urfolks rettigheter. Samene er representert av både Samerådet og Samisk Parlamentarisk Råd. Samekonferansen i Honningsvåg tidligere i høst la noen føringer for de samiske representantenes forhandlinger.

Publisert: 03.12.2004

Det samiske folket og deres representanter har siden 1980-tallet aktivt arbeidet for at FN, FNs medlemsland og verdens urfolk skal enes om en FN deklarasjon som bekrefter urfolkenes menneskerettigheter og grunnleggende friheter.

Alt for å komme til enighet

Samekonferansen slår fast det samiske folkets vilje til å gjøre alt i sin makt for å komme til enighet om en urfolksdeklarasjon, basert på følgende grunnleggende prinsipper;

 • Urfolksdeklarasjonen skal bekrefte at urfolk har rett til selvbestemmelse, i samme grad som andre folk.
 • Urfolksdeklarasjonen skal slå fast urfolkenes rett til sine tradisjonelle land- og vannområder samt naturressurser.
 • Urfolksdeklarasjonen må bygge på en forståelse for, og erkjennelse av, at urfolkenes menneskerettigheter er kollektive av natur.
 • Urfolksdeklarasjonen må understreke at de urfolk som i dag opplever at deres tradisjonelle territorium i dag er splittet av landegrenser, har en rett til å bevare og utvikle sitt samhold som ett folk, uavhengig av disse grensene som er laget av andre.

Sluttfase

Forhandlingene om Urfolksdeklarasjonen er nå inne i sin sluttfase. Arbeidet med deklarasjonen har lenge gått tregt, men de siste årene, og spesielt under det siste møtet i september 2004, ble det gjort store fremskritt. Disse fremskrittene har i stor grad kommet som et resultat av de samsike representantenes arbeid.

Samekonferansen i Honningsvåg oppfordret derfor Samerådet til å;

 • Med høyeste prioritet fortsette arbeidet med å få FN til å anta en deklarasjon som slår fast urfolks menneskerettigheter og grunnleggende friheter.
 • I størst mulig grad samarbeide med andre urfolksorganisasjoner for å nå dette målet.
 • Være så aktiv og konstruktiv som mulig, og dersom det fremmer prosessen, foreslå egne forslag på en urfolksdeklarasjon.
 • I størst mulig grad samarbeide med Samisk Parlamentarisk Råd når det gjelder arbeidet med Urfolksdeklarasjonen. Det er samekonferansens vilje at de representanter som taler for samene i arbeidsgruppen om Urfolksdeklarasjonen i størst mulig grad skal tale for ett samlet samisk folk.
Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
 • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
 • Bokep Online Fardad
 • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
 • Grafikken
 • Jubileumsgrafikk
 • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S