!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Nystø møtte statsråd Hareide
Sametingspresident Sven-Roald Nystø

Sametingspresident Sven-Roald Nystø møtte nylig miljøvernminister Knut Arild Hareide. En av sakene han tok opp med ministeren er verneplanarbeidet i samiske områder. Nystø ba Hareide om å bremse verneprosessene i Finnmark, samt alle inngrep som gjøres i naturgrunnlaget, inntil Finnmarksloven er ferdig behandlet.Publisert: 15.11.2004

Fra Sametingets side var det på møtet med miljøvernministeren viktig å understreke at nye verneområder i Finnmark må ses i sammenheng med Finnmarksloven og de forvaltningsordninger som foreslås der. Sametinget mener at de ikke bør forvaltes særskilt, men være en del av den helhetlige forvaltningen. Det er ikke akseptabelt å unnta områder fra Finmarksloven ved å verne dem. Sametinget mener man bør bremse verneprosessene i Finnmark, samt alle inngrep som gjøres i naturgrunnlaget, inntil Finnmarksloven er ferdig.

Viktig med god prosess

Sametinget mener at vern i samiske områder kan medvirke til å beskytte de materielle forutsetningene for opprettholdelse, utvikling og videreføring av samisk kultur. Dette forutsetter en likeverdig deltakende verneprosess, et verneinnhold og et forvaltningsregime som ikke virker fremmedgjørende, men styrkende for samisk kultur med næringer og samfunnsliv.

Sametinget understrekte at myndighetene er pålagt ved grunnlovens paragraf 110a, ILO-konvensjon nr. 169 og FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter å utforme verneplaner i samiske områder i samarbeid med og i felles forståelse med Sametinget som samenes folkevalgte organ.

Ikke fungert tilfredsstillende

Sametinget registrerer at det i løpet av høsten har vært to nasjonalparker i Finnmark på sentral høring. Det gjelder Seiland nasjonalpark og Varangerhalvøya nasjonalpark. For disse sakene mener Sametinget at den samiske medvirkningen i verneprosessen burde vært bedre. Det er påpekt at det burde vært kontakt mellom Sametinget og de sentrale myndigheter på et tidlig stadium i prosessen. Nystø poengtere på møtet overfor Hareide at det derfor er desto viktigere med samtaler mellom Sametinget og sentrale myndigheter før vedtak fattes.

Særskilte drøftinger

Sametingspresidenten ba om særskilte drøftinger med Miljøverndepartementet om forslaget til vern før en endelig behandling i regjeringen. Slike drøftinger er nødvendig for å avklare forutsetninger for at eventuelt vern sikrer samiske rettigheter. Nystø understrekte at reelle drøftinger om vern av samiske områder er i samsvar med internasjonale konvensjoner og handlingsplaner, og vil kunne bidra til en bærekraftig utvikling i tråd med tradisjonell samisk utnyttelse av naturressursene i områdene.

Ved vern av nasjonalparker i samiske områder krevde Sametinget at det sikres en betydelig samisk medvirkning ved forvaltningen av områdene. Dette må også klart framkomme i verneforskriftene. Samiske interesser må ha en særskilt sterk representasjon ut fra samenes rettslige stilling som urfolk.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S