!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Styrking av de samiske institusjonene
Det samiske samfunnet er fortsatt i en oppbyggingsfase, men samiske institusjoner sliter allikevel med stramme budsjetter og uforutsigbare rammevilkår. Dette mener NSR er uholdbart. På landsmøtet i Trones ble det derfor vedtatt en reslousjon om styrking av de samiske institusjonene.

Publisert: 14.07.2003

 

Som en del av utviklingen av det demokratiske samfunnet har det i løpet av de siste tiårene blitt bygd opp flere viktige samiske institusjoner som for eksempel Samisk høgskole, Beaivváš Sámi teáhter og de samiske videregående skolene. Disse institusjonene er fortsatt i en oppbygningsfase, og er svært sårbare for endringer i rammevilkårene.

 

NSR mener at samiske institusjoner må få disponere resursser som står i forhold til de store samfunnsoppgavene de er satt til å løse. NSR mener videre at det skal være rom for utvikling av samiske institusjoner til tross for de generelle nedskjæringene i offentlig sektor. Samiske institusjoner ivaretar viktige oppgaver som annen offentlig virksomhet ikke har tatt på seg.

 

Krav om økt markedsføring for samiske institusjoner står i konflikt med formålet ved oppbyggingen av disse institusjonene, nemlig å bevare og utvikle en minoritets og et urfolks språk, kultur og samfunnsliv. NSR mener at samiske institusjoner må få stabile og forutsigbare rammevilkår slik at de kan utvikle seg i takt med de krav samiske samfunn setter.

 

Dette bør gjelde alle samiske institusjoner i hele Sápmi.

 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S