!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Keskitalo: Kritisk til oljeutvinning

Under Riddu Riđđu i forrige uke ble det arrangert en paneldebatt om petroleumsvirksomhet i nordområdene. I panelet satt blant annet NSR leder Aili Keskitalo. Hun understreket at hun er sterkt kritisk til oljeutvinning på grunn av den sårbare naturen.Publisert: 26.07.2003

 

- Det jeg mener er viktig i urfolksdimensjonen, er en helhetlig tilnærming i forholdet mellom menneske og natur. Min mening er at vi må ha et veldig kritisk utgangspunkt, sa Keskitalo. Dette kritiske perspektivet begrunnet hun først og fremst i den sårbare naturen her i nord. Og hun påpekte at det er en natur som både samer og andre er avhengige av for fortsatt å kunne bo her oppe. - Utviklingen må ha et annet utgangspunkt enn et kortsiktig krav om økonomisk vekst, og et menneskesyn der menneskesamfunn og bruker står i sentrum, understrekte Keskitalo.

 

Ikke være naive

- Men når det er sagt, så mener jeg at vi ikke må være naive. Et kritisk perspektiv må ikke hindre oss i å ha en aktiv holdning. For vi vet jo alle at dette velferdssamfunnet som vi lever i, det er bygd på vannkraft, og det er bygd på olje, sa Keskitalo.

 

Ansvar for å ivareta urfolks interesser

Hvis det nå er sånn at dette toget går uansett, så mente Keskitalo at vi har et ansvar overfor våre egne etterkommere, og overfor andre urfolk, til å gjøre vårt beste for å ivareta urfolks interesser. - Jeg vil påstå at selv om levekårene for samene i de nordiske landene og levevilkårene for samer og andre urfolk i Russland er veldig forskjellig, så er det også veldig mange paralleller, sa Keskitalo.

 

Felles utfordringer og muligheter

Keskitalo påpekte at urfolksperspektivet, slik vi legger det til grunn, er relevant også i andre deler av barentsregionen. Det har bare så mye større dimensjoner der borte. I Nord-Norge snakker vi om fraflytting fra kystområdene. I Russland så kan det kalles masseutvandring. I Nord-Norge kritiserer man regjeringen for å ha en passiv holdning til fraflyttingen. I Russland planlegges denne utvandringen i samråd med Verdensbanken. Likevel mente Keskitalo at utfordringene og mulighetene er felles.

 

Kompetanseutvikling viktig

Under debatten fokuserte Keskitalo på kompetanseutvikling, og den betydningen det har for urfolk. Enten det er i Finnmark eller på Kola. Keskitalo sa at det er en vanlig misforståelse at betegnelsen urfolk knyttes opp mot noe som er statisk, noe som er slik som det bestandig har vært. I likhet med alle andre folk, så har også urfolk rett til å utvikle seg. Rett til å definere hva man ønsker å ta med seg inn i fremtiden. Hva man ønsker å videreutvikle. Men Keskitalo påpekte også at her ligger det en mulighet for en konflikt mellom det som er tradisjonelt og det som er moderne. Men det kan også være veldig fruktbart. Det forutsetter gjensidig respekt og tillit.

 

Innflytelse forutsetter kompetanse

- I denne prosessen er det folket selv som deltar, og det er folket som legger premissene. Derfor er kompetanse, og utvikling av kompetanse, helt sentralt dersom man ønsker å ivareta urfolksdimensjonen. Urfolksperspektivet forutsetter reell innflytelse fra urfolket, og reell innflytelse forutsetter den rette kompetansen fra urfolk, sa Keskitalo.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S