!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Kritisk til føringer
Randi A. Skum ber Miljøverdepartementet om å godta Sametingets forslag på medlemmer til rovviltnemndene uten noen føringer.
Medlem i sametingsrådet Randi A. Skum (NSR) forklarer i et brev til Miljøverdepartementet om Sametingets syn på prosedyren rundt oppnevningene av de regionale rovviltnemder. Skum er meget kritisk til føringene fra departementet i denne saken.

Publisert: 19.11.2004

Randi Skum skriver i brevet at Sametingsrådet ser det som en styrke for rovviltnemdene at de er politisk organisert og at forvaltningen forankres regionalt. Skum anser det ikke som et problem og finne gode kandidater i samepolitiske miljøer med forankring i de aktuelle regionene.

Sametingsrådet stiller seg imidlertid kritisk til at Miljøverndepartementet legger følgende føringer for oppnevningen til nemdene og for Sametingets innflytelse i rovviltpolitikken;

  • at Sametinget bes om å foreslå to kandidater (en kvinne og en mann) til hver region, hvorav MD foretar endelig oppnevning
  • at kandidatene skal være valgt inn på Sametinget fra de aktuelle regionene

Kun menn

Randi A. Skum bemerker i brevet at det i noen regioner vil være umulig å foreslå kandidater fra begge kjønn blant Sametingets faste representanter. Som eksempel nevner hun at representantene til regionene 5, 6 og 7 vil per i dag alle være menn. Det er vanskelig for Sametingsrådet å støtte en oppnevning som utelukker kvinnelige representanter i rovviltnemdene.

Sametinget har særlig stort ansvar

Sametingsrådet har en stor forpliktelse overfor det samiske folk, til å bidra til fortsatt bærekraftige samisk næringer i områder med rovvilt. Dette gjelder både reindrift og jordbruk. - Sametingsrådet føler at dette anvar er særlig stort i og med at man ikke gir andre samiske institusjoner eller organer enn Sametinget, innflytelse over rovviltnemdenes sammensetning. Dersom Sametinget ikke får oppnevningsmyndighet til de aktuelle rovviltnemdene, vil det innebære at samepolitiske forpliktelser ikke er oppfylt på dette forvaltningsnivået. Denne saksbehandlingen er ikke i samsvar med statens anvars- og pliktområde for urfolk, nedfelt i folkerettslige bestemmelser, i grunnlov, og i Regjeringens egne Stortingsmeldinger om samepolitikk. Sametingsrådet ser svært alvorlig på dette, skriver Randi A. Skum i brevet til Miljøverndepartementet.

Må endre standpunkt

- Sametingsrådet vil tilråde at Miljøverndepartementet endrer standpunkt i denne saken slik at våre oppnevninger, gjort på selvstendig grunnlag blir akseptert. Dersom så ikke skjer, ber vi om at Miljøverndepartementet gjør regionene og andre aktuelle forvaltningsorganer og myndigheter oppmerksomme på at verken Sametinget eller andre samiske interesser har fått anledning til å bidra med samisk representasjon til nemdene. Sametingsrådet vil også be om å få oppnevne kandidat til region 5 Hedmark, der det drives sørsamisk reindrift, avslutter medlem i sametingsrådet Randi A. Skum.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S