!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Finnmarkseiendommen til Porsanger
Leder i Karasjok Sameforening, Egil Utsi, skriver i et leserinnlegg at finnmarkseiendommen bør lokaliseres til Porsanger. Han mener det nå er Porsangers tur til å få et samisk organ. Fra Karasjok oppfordrer man nå også NSR-folk i Porsanger til å organisere seg skikkelig og stille til valg neste høst.

Publisert: 23.11.2004

Tidligere i høst skapte Ole Henrik Magga store bølger i avisenes spalter etter å ha kalt Statskog for "et forræderi" fra den norske regjeringens side. Det han selvfølgelig mente var at dette var et fryktelig løftebrudd fra storsamfunnets side. Det samiske folket var nemlig på høytidelig vis i 1981 lovet at all framtidig forvaltning i Finnmark skulle bygge på arbeidet til Samerettsutvalget. Når myndighetene så, på tvers av alle løfter, opprettet Statskog i 1993, må Ole Henrik Magga nødvendigvis ha følt dette som en fryktelig krenkelse av alt han hadde trodd på. Vi må huske på alt det arbeide han hadde lagt ned for å få "Kautokeino-deklarasjonen av 1981" vel i havn. Det står det virkelig respekt av.

Nå er alle spente, og noen er engstelige, for nå skal Statskog erstattes med et forvaltningsorgan hvor også samene har en hånd på rattet, helt i tråd med de nye strømningene ute i verden som går ut på at også urbefolkningene skal få muligheter til å realisere sine selvstyrevisjoner.

Selv om "Finnmarkseiendommen" ennå ikke er på plass juridisk sett, har mange kommuner allerede kastet seg inn i kampen for å få forvaltningen nettopp til sin kommune. I avisene ser jeg at Ole Henrik Magga vil ha den til Kautokeino, ordfører Rollstad vil ha den til Tana, ordfører Ann Jorid Henriksen vil ha den til Nesseby, ordfører Søderholm i Porsanger mener at det er deres tur nå, og Vadsø vil selvfølgelig fortsatt beholde forvaltningen der inkludert dagens fagfolk.

Slik jeg skjønner det har vi i Karasjok vært ganske passive i denne debatten. Ordfører Sæther har vært tilbakeholden med å komme med bastante krav, og bra er det, synes jeg.

Vi må se det samiske samfunnet i et vidt perspektiv, og ikke være navlebeskuende.

Porsanger kommune er med i forvaltningsområdet for samisk språk, men hittil har kommunen ikke fått en eneste større institusjon som synliggjør det samiske. De andre kommunene i forvaltningsområdet har imidlertid fått sitt. Det er derfor på høy tid at Porsanger kommune blir tilført noe substansielt viktig i samisk sammenheng, slik "Finnmarkseiendommen" vil være. Kommunen ligger jo også geografisk meget gunstig an, nemlig midt i Finnmark med gode flyforbindelser både vestover, østover og sørover.

Jeg mener at vi i NSR bør gå inn for at forvaltningsstedet for "Finnmarkseiendommen" bør være Lakselv i Porsanger.

Det er nå svært viktig at NSR-folk i Porsanger slutter opp om rekkene, organiserer seg skikkelig, og stiller med en sterk NSR-liste ved neste års sametingsvalg.

 

Egil Utsi

fungerende leder i Karasjok Sameforening - NSR

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S