!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Nyhetsarkiv - Norske Samers Riksforbund (NSR)
 

Tospråklighetstest for samiske tolker
Norske Samers Riksforbund (NSR) har sendt brev til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og anmodet om at de utvikler tospråklighetstest for samiske tolker, såkalt ToSPoT. NSR mener formalisering av tolkekompetanse på lang sikt vil være et gode for samisk språk og kvalitetssikre tolketjenester til den samiske befolkning.
Les mer her  31.08.2006
Silje Muotkas tale til samisk dag ved Høgskolen i Alta
Jeg håper den samiske dagen ved Høgskolen i Finnmark vokser seg mye større enn seg selv, og at det samiske med rette kommer inn som en bærebjelke i det kunnskapsgrunnlaget som her bygges dag for dag, uttalte Silje Karine Muorka under åpningen av den samiske dagen ved Høgskolen i Finnmark i august 2006.
Les talen her  30.08.2006
Finnmarkskommisjonen og salg av rettigheter
En sommerdebatt har versert i Finnmarken med stor vekt på spørsmålet om mulig salg av rettigheter ut av Finnmark og NSRs leder Silje Karine Muotka deltar i debatten blant annet med dette leserinnlegget.
Les mer her  20.08.2006
Sametinget må delta i fordelingen av distriktskvoter
Norske Samers Riksforbund (NSR) har i utgangspunktet stilt seg positiv til forslaget om å etablere en prøveordning med distriktskvote for torsk og har ment at Sametinget b ha en aktiv rolle i forvaltningen av prøveordningen.
Les mer her  19.08.2006
NSR vil prioritere et samisk læremiddelår
NSR mener at det samiske barnets identitet og det samiske samfunnets verdier og behov skal være kjernen i det som skal bli en god samisk skole for alle samiske elever. I dag er det store regionale forskjeller i undervisningstilbudet samiske elever får.
Les mer her  08.08.2006
Krafttak for utvikling av samiske læremidler
Gunn-Britt Retter, sametingsrepresentant fra valgkrets 1 Varanger for NSR / SáB skriver leserinnlegg om samisk læremiddelår - et krafttak for utvikling av samiske læremidler.
Les mer her  03.08.2006
Sametingspresidentens tale under seremonien for Finnmarkseiendommen
Sametingspresident Aili Keskitalos tale i forbindelse med seremonien for finnmarksloven, 30. juni 2006 i Lakselv.
Les mer her  01.08.2006
Anbefaler ikke sultestreik
Sjøsamisk studieforbunds leder, Willy Åmo, har rettet en sterk kritikk mot NSR blant annet på grunn av mangelfull støtte til sjøsamisk språkutvikling. -Vi er svært overrasket over kritikken" sier lederen av NSR, Silje Karine Muotka. Om det er noen organisasjoner som er opptatt av samisk språk, så er det nettopp Norske Samers Riksforbund" fsier Muotka, som selv er sjøsame fra Varanger.
Les mer her  28.06.2006
Sikre rypejakt for fremtida
I en resolusjon fra Landsmøtet ber NSR Finnmarkseidendommen vurdere begrensinger i rypejakta for jegere bosatt utenfor fylket. - Det vil være snakk om faglig funderte begrensinger i ressursuttaket, og ikke jaktforbud, sier NSR-leder Silje Muotka.
Les mer her  22.06.2006
Ministeren har ansvar
Norske Samers Riksforbunds (NSRs) landsmøtet 2006 mener det er naturlig at Kultur- og kirkedepartementet, ved statsråd Trond Giske, tar ansvar for etablering av en innkjøpsordning for ny samisk litteratur.
Les mer her  21.06.2006
NSR-leders hilsningstale til NRLs landsmøte
NSRs leder, Silje K. Muotka, deltok som gjest på landsmøtet til Norske Reindriftsamers Landsforbund i Alta 16.-17.juni 2006. I sin hilsningstale uttrykte hun et ønske om nærmere dialog med NRL.
Les talen her  21.06.2006
Haraballs samelinje
Jeg har hatt den tvilsomme glede å lese Altaposten, nærmere bestemt et "kåseri" som kalles "Haraball goes sapmi" som ble trykket lørdag 17.06.06. Jeg må si at den redaksjonelle linjen i Altaposten er oppsiktsvekkende.
Les mer her  21.06.2006
NSR om nordområdene
NSRs 38. Landsmøte, samlet i Varangerbotn 9.-11.06.06 vedtok en uttalelse om nordområdepolitikken. NSR mener blant annet at det samiske samfunnet har rett til fullverdig deltagelse i prosesser som berører nordområdene.
Les Landsmøtets uttalelse her   20.06.2006
Silje Muotka ny leder i NSR
Silje Muotka fra Nesseby ble på Norske Samers Riksforbunds landsmøte i Varangerbotn valgt som ny leder av organisasjonen. Her kan du lese Muotkas første tale som NSR-leder, holdt like etter at hun ble enstemmig valgt til å lede en av de største samiske organisasjonene.
Les Muotkas tale her  11.06.2006
Presidentens tale til NSRs landsmøte 2006
Sametingspresident Aili Keskitalos tale til NSRs landsmøte 2006 i Varangerbotn.
Les mer her  10.06.2006
NSR fungerende leders tale til landsmøtet
Gieres rijggatjoahkkem! Kjære landsmøte!
Det er allerede ønsket hjertelig velkommen til det 38. landsmøte i NSR. Landsmøtet i NSR er et viktig forum i det sivile samiske samfunn. På dette forumet drøftes hva landsstyret har fått utrettet i året som har gått, prinsipielle standpunkter tas i aktuelle saker, og det legges planer for de kommende årene. NSRs eiere – som er lokallagene – møtes til generalforsamling om en vil.

Les mer her  09.06.2006
Spennende landsmøte!
Nå er det tid for å samles igjen. Carsten Smith holder foredrag om Nordisk Samekonvensjon. NSR diskuterer nordområdepolitikk. Samedans ved Tanabredden. Vi ønsker velkommen til landsmøte på Varangerbotn Samfunnshus 9.-11.juni 2006. Her kan du se programmet for en innholdsrik helg i Tana og Varangerbotn.
Les mer her  08.06.2006
Krever statlige midler til samiske fag
Norske Samers Riksforbund og samarbeidsgruppa krever ekstra statlige midler til samiske fag på videregående nivå. Dette vil sikre at elever kan velge- og få tilbud om samiske fag på videregående nivå.
Les mer her  04.06.2006
Sametingets midlertidige retningslinjer for endret bruk av meahcci/utmark
Sametingets flertall vedtok i sak 23/06 Sametingets midlertidige retningslinjer for endret bruk av meahcci/utmark i Finnmark fylke. Både Arbeiderpartiet og Finnmarkslista stemte mot forslaget. Retningslinjene kan i sin helhet kan leses her.
Les mer her  01.06.2006
Permanent vårjakt i Kautokeino
Ordfører og Sametingsrepresentant fra Kautokeino valgkrets, Klemet Erland Hætta, ber Sametinget påvirke regjeringa til å vedta permanent vårjakt på ender i Kautokeino kommune.
Les mer her  31.05.2006
Likeverdig helsetilbud i lulesamisk område
Norske Samers Riksforbunds sametingsrepresentanter fra Midtre-Nordland valgkrets, Tone Finnesen og Miriam Paulsen, ber Sametinget påvirke til å få et helhetlig og likeverdig helse- og sosialtilbud i lulesamisk område.
Les mer her  31.05.2006
NSRs Landsmøte 2006
NSRs 38. landsmøte avholdes i år på Varangerbotn Samfunnshus i Nesseby komune fra 9. til 11. juni. Landsmøtedokumentene finnes her.
Les mer her  29.05.2006
Ja til Silje Muotka som ny leder i NSR
Hinnøy og Omegn Sameforening-NSR, Bjerkvik og omegn Sameforening, Harstad sameforening, Stuornjárgga Sámenuorak og Nesseby Sameforening gir sin fulle støtte til Silje Muotka som ny leder i NSR.
Les mer her  15.05.2006
Muotka kandidat til ledervervet i NSR
Silje Muotka er foreslått som ny leder i Norske Samers Riksforbund (NSR). Forslagsstillere er Alta sameforening, Tromsø sameforening og Kåfjord Sameforening. En enstemmig valgkomité legger forslaget fram for NSRs landsmøte i Tana 9. - 11. juni 2006.
Les mer her  11.05.2006
Sametingsrepresentanter kritiserer Aracruz cellulose
Norske myndigheter må så raskt som mulig ta de nødvendige skritt for at indianerstammene Tupinikim og Guarani i Aracruz i Brasil snarest får tilbake sine tradisjonelle landområder slik de har krevd. Det sier Norske Samers Riksforbunds sametingsrepresentanter, Kirsti Guvsám og Nanna Thomassen.
Les mer her  10.05.2006
Saksliste for landsmøtet 2006
Norske Samers Riksforbunds 38.landsmøte arrangeres i Tana i perioden 9.-11.juni 2006. Landsstyret har nå godkjent sakslista for årets landsmøte.
Les mer her  06.05.2006
Språket som kommer tilbake!
Dette er temaet på møtet som Harstad og omegn sameforening inviterer til. Sameforeningen inviterer til et åpent møte med nytt fra Sametingets kompetansehevingsprosjekt.
Les mer her  27.03.2006
Reisen til Sametinget
Norske Samers Riksforbund ungdomsutvalg arrangerer konferansen “Bli med på en reise til Sametinget” i perioden 24. - 26. mars 2006.
Les mer her  09.03.2006
NSRs landsmøte 2006
Norske Samers Riksforbund landsmøte i 2006 er vedtatt avholdt i Tana i perioden 9.-11.juni.
Les mer her  07.03.2006
Samisk språk- og kulturkompetanse i ny arbeids- og velferdsforvaltning
NSR representant, Ole Mathis Hetta, fra Sør-Norge valgkrets fremmet egen sak med krav om samisk språk- og kulturkompetanse med den nye arbeids- og velferdsforvaltningen.
Les mer her  02.03.2006
Nettverks oppbygging blant samisk ungdom
NSRs samarbeidsgruppe ber Sametinget initiere til oppbygging av nettverk blant samisk ungdom. Gjennom et ungdomsnettverk vil man få både en opplysnings- og holdningskapende effekt.
Les mer her  01.03.2006
Begrensinger for seinot-snurpere i Varangerfjorden
NSR/SaB frykter at besøket av seinot-snurperne inne i Varangerfjorden skal gjenta seg og ber om at Sametinget tar kontakt med norske fiskerimyndigheter for å be om at det innføres restriksjoner for seinotsnurperne.
Les mer her  01.03.2006
Etablering av samisk mediefond – Samisk dagsavis første milepæl
Karasjok: NSR forslår at Sametinget etablerer ”Samisk mediefond” som skal kunne investere i samiske mediebedrifter. NSR mener at fondet skal konsentrere seg om målsettingen om å sette de samiske avisene i stand til å utgi en samisk dagsavis først.
Les mer her  01.03.2006
Samiske barnevernsbarns rettigheter
Det kan ikke være slik at vi fremdeles i 2006 vet at en risikerer å måtte sende samiske barn/unge ut av eget fylke og dermed langt bort fra sitt opprinnelige miljø. De kan risikere å komme i hjem eller på institusjoner som har minimal kjennskap til det samiske.
Les mer her  01.03.2006
Etnisk overvåkning av samefolket må granskes!
Det er godt dokumentert at samene og kvenene var utsatt for storstilt mistenkeliggjøring og utstrakt overvåking helt opp til vår tid. Det kan ikke være den enkelte sames ansvar å synliggjøre overgrep som er gjort mot samene som folk. Det samiske samfunnet har krav på å få vite hva som har skjedd og på hvilket grunnlag.
Les mer her  26.02.2006
SVL-AWG nekter troppene koftebruk under åpningen av Artic Winter Games
Ungdomsutvalget i Norske Samers Riksforbund synes det er uakseptabelt at utvalget for Artic Winter Games i Samisk idrettsforbund (SVL-AWG) nekter samisk ungdom å bruke samekofter under åpningen av AWG. NSR-U mener samekoften bør være et naturlig antrekk når troppen representerer det samiske laget, Sápmi.
Les mer her  17.02.2006
Uttalelse fra felles møte mellom NSRs Landsstyre og NSR parlamentariske lederskap

FINNMARKSEIENDOMMENS LOKALISERINGSVEDTAK


Les mer her  14.02.2006
Gratulasjoner på Samefolkets dag
NSR-Norske Samers Riksforbund ønsker til lykke med feiringen av Samefolkets dag. Vi vet at mange sameforeninger rundt omkring i landet er med å arrangerer ulike kulturelle markeringer av dagen, og ønsker alle små og store arrangementskomiteer lykke til med arrangement.
Les mer her  06.02.2006
NSR-U synes det er på sin plass med en beklagelse
Norske Samers Riksforbunds Ungdomsutvalg (NSR-U) registrerer i etterkant av det åpne brevet i fra Stuornjargga Samenuorak at visepresident Johan Mikkel Sara ikke vil komme med noen beklagelse ovenfor sør- Troms og Nordre Nordland. Johan Mikkel Sara står fortsatt ved sine uttalelser om at han synes det er urederlig at ett områdes kulturinstitusjoner skal få så mye i tillegg når andre områder nesten ikke får noe som helst.
Les mer her  28.01.2006
NSRs ledermøte avviser spekulasjoner
NSR’s ledermøte tar avstand fra alle uttalelser og spekulasjoner om forfordeling til de markasamiske områder i Sør-Troms og Nordre-Nordland i forbindelse med budsjettbehandlingen i Sametinget 6.-8.desmber 2006. 
Les mer her  25.01.2006
Forrige side1  ... 22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  Neste side
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S