!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Krever statlige midler til samiske fag
Norske Samers Riksforbund og samarbeidsgruppa krever ekstra statlige midler til samiske fag på videregående nivå. Dette vil sikre at elever kan velge- og få tilbud om samiske fag på videregående nivå.

Publisert: 04.06.2006

NSRs sametingsgruppe ber Sametingsrådet arbeide for å få overført timer til samisk kulturkunnskap på videregående nivå VK1 og VK2 etter de samme prinsipper som overføring av timer til samiskfaget. Dette vil sikre at elever som f.eks. velger samisk kulturkunnskap VK1 og VK2 vil kunne få tilbud om det. I samiskfaget er det i dag en automatikk i at Staten overfører statlige midler pr. elev på videregående nivå til skoleeierne for de videregående skolene. Ordningen sikrer at elever som velger samisk får tilbud om samisk som del av den videregående opplæring.

Igangsettes ikke
Ordningen med overføring av midler pr elev bør også gjelde for faget samisk kulturkunnskap på VK1 og VK2 nivå. Det er få elever som velger faget og disse vil tape kampen om hva slags fag som skal komme i gang på skolene. Magre budsjett i skolene gjør at fag med få elevvalg ikke vil bli igangsatt og faget taper i forhold til mer populære fag med lang tradisjon i skoleverket. Faget Samisk kulturkunnskap vil derfor ikke bli igangsatt uten ekstra økonomisk drahjelp.

Kunnskapsløft for samiske fag
Samisk kulturkunnskap vil bli kjørt for de som har startet et løp og vil bli tilbudt i maks 2 år enda. Etter innføring av kunnskapsløftet vil faget videreføres, hovedsakelig i samisk historie og samfunn. Det kan bli enda vanskeligere å få nok elever å sette i gang faget. NSRs samarbeidsgruppe ber Sametingsrådet om å løfte saken opp til departementet slik at de kan overføre økonomiske bevilgninger i form av særskilt timefordeling til samiske studieretningsfag/ programfag på lik linje med samiske språkfag.

Kontaktpersoner:
Ann Mari Thomassen, telefon: 900 57123
Kjersti Myrnes Balto, telefon: 415 03 529Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S