!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Den nye sameretten - Norske Samers Riksforbund (NSR)

Aili om sørsameretten
Sametinget har i disse dager, etter initiativ fra blant annet NSR, arrangert en rekke folkemøter i det sørsamiske området. Temaet for folkemøtene har vært Samerettsutvalget II. NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo har holdt innlegg på samtlige møter.
Les mer her  04.06.2009
Den nye sameretten – Sametingets grunnlag og premisser
Samerettsutvalgets forslag om den nye sameretten i Troms, Nordland og det sørsamiske området er nå behandlet i Sametinget, og om kort tid går høringsfristen ut. I den sammenheng mener jeg det gjelder å holde fast på det historiske grunnlaget for forslagene.
Les mer her  16.03.2009
Studiehefte om den nye sameretten
NSRs studieutvalg, Samisk studieutvalg – SOL, har fått utarbeidet et selvstudiumshefte om den nye sameretten til hjelp for lokallagene som skal sette seg inn i forslagene fra samerettsutvalget II.
Les mer her  02.07.2008
Samiske rettigheter fra Troms til Hedmark
Den nye samerettenSamerettsutvalget la i dag den 3. desember frem sitt forslag som heter: NOU 2007: 13 Den nye sameretten og NOU 2007: 14 Samisk naturbruk og rettssituasjon fra Hedmark til Troms.  Det er en stor hendelse og Norske Samers Riksforbund (NSR) ser frem til debatten om samerettsutvalgets forslag
Les mer her  03.12.2007
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S