!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Finnmarksloven - Norske Samers Riksforbund (NSR)
 

Finnmarkskommisjonen
Ole Henrik Magga (NSR) er medlem av Finnmarkskommisjonen som kartlegger eksisterende bruks- og eierrettigheter som folk i Finnmark har ervervet på grunnlag av langvarig bruk.

Til Finnmarkskommisjonen  26.04.2009
Studiehefte om den nye sameretten
NSRs studieutvalg, Samisk studieutvalg – SOL, har fått utarbeidet et selvstudiumshefte om den nye sameretten til hjelp for lokallagene som skal sette seg inn i forslagene fra samerettsutvalget II.
Les mer her  02.07.2008
NSR gratulerer Nilssen som styreleder for Finnmarkseiendommen
Norske Samers Riksforbund (NSR) vil gratulere Berit Ranveig Nilssen som ny styreleder av Finnmarkseiendommen. Berit Ranveig Nilssen er en svært erfaren og dyktig leder og vi har forhåpninger om at hun gjennom sitt lederskap vil utvikle Finnmarkseiendommens arbeid videre i tråd med formålet for Finnmarksloven.
Les mer her  13.12.2007
Samiske rettigheter fra Troms til Hedmark
Den nye samerettenSamerettsutvalget la i dag den 3. desember frem sitt forslag som heter: NOU 2007: 13 Den nye sameretten og NOU 2007: 14 Samisk naturbruk og rettssituasjon fra Hedmark til Troms.  Det er en stor hendelse og Norske Samers Riksforbund (NSR) ser frem til debatten om samerettsutvalgets forslag
Les mer her  03.12.2007
Finnmarkseiendommen inviterer til folkemøter
I disse dager mottar alle husstandene i fylket FeFo´s strategiplan i postkassen. Her kan alle lese hovedmålene til FeFo, og hvordan styret vil jobbe for å nå målene. Samtidig inviteres til dialog på folkemøter i Hammerfest 8.11 om næring, Vadsø 12.11 om eiendom og Karasjok 15.11 der utmark blir hovedtema.
www.fefo.no  07.11.2007
Lokale forvaltningsmodeller bør prøves ut
NSRs leder Silje Karine Muotka sier i et leserbrev at NSR har aldri vært et talerør for privatisering og oppstykking av Finnmarkseiendommen. Muotka sier også at fra samisk hold vil det være viktig at lokale sammenslutninger får anledning til å forvalte, og innarbeide samiske perspektiver på forvaltningen i egne nærområder.
Les mer her  09.04.2007
Uttalelse: Arealbruk i Finnmark
Norske Samers Riksforbund (NSR) er en av mange som har deltat på Finnmarkseiendommens åpne møter og benyttet anledningen til å gi uttalelse om arealbruk i Finnmark og annet, forteller NSR-leder Silje Muotka.
Les mer her  21.11.2006
Høringsuttalelse: Tildeling av lakseplasser i Finnmark
Norske Samers Riksforbund har stor interesse av å komme med uttalelser til arbeid som foregår med forvaltningen av Finnmarks-eiendommen samt utviklingsprosesser i denne sammenhengen, og har nylig levert hørings-uttalelse til Finnmarkseiendommen (FeFo).
Les mer her  14.11.2006
Uheldig utvikling
Leder i Norske Samers Riksforbund (NSR) Silje Muotka reagerer på en utvikling hvor inntjening og profitt settes i høysetet i forvaltningen av Finnmarkseiendommen.
Les mer her  21.12.2006
Avgiftsvelde ikke visjonen
Leder i Norske Samers Riksforbund (NSR) Silje Muotka reagerer også sterkt på en utvikling hvor inntjening og profitt settes i høysetet i forvaltningen.
Les mer her  15.12.2006
Sametingspresidentens tale under seremonien for Finnmarkseiendommen
Sametingspresident Aili Keskitalos tale i forbindelse med seremonien for finnmarksloven, 30. juni 2006 i Lakselv.
Les mer her  01.08.2006
Finnmarksloven – Samenes Magna Charta 2005
Så skulle det  skje. I det samme året som Lappekodicillen av 1751 igjen trer i kraft, vedtar det norske Storting Finnmarksloven som innebærer at staten fraskriver seg retten til den såkalte umatrikulerte grunn i Finnmark.
Les mer her  31.05.2005
Betyr identifisering privatisering?
NSRs leder og Presidentkandidat Aili Keskitalo skriver i et leserberev at grunnlaget for utspillene mot Finnmarksloven er en misoppfatning av den planlagte identifiseringsprosessen. - Ren skremselspropaganda, mener Keskitalo
Les mer her  12.04.2005
Finnmarkinger kan styre sjøl!
- Det finnes mange typer misforståelser: Det er de som kommer av manglende kunnskap og de som kommer av fordommer. Når det gjelder Olav Gunnar Ballo er dette nok et innslag av begge typer som gjør at han frykter privatisering av Finnmark, skriver Sametingets visepresident Ragnhild Nystad i et leserbrev. 
Les mer her  07.04.2005
Når og på hvilken måte ble Staten eier av grunnen i Finnmark?
NSR leder Aili Keskitalo skrev i mai 2004 brev til Stortingets justiskomite og til Sametinget, hvor hun kom med en del innspill i forhold til konsultasjonene. Du kan lese brevet i sin helhet her.
Les mer her  06.04.2005
NSR på Stortingshøring
12.06.03 fikk NSR si sin mening til Stortingets Justiskomite i en høring. Klemet Erland Hætta og Eva Josefsen representerte NSR. Her kan du i sin helhet lese hva de to sa til "de høye herrer langt der nede i Oslo"
Les mer her  06.04.2005
10 mangler ved Finnmarksloven
Her kan du lese 10 grunnleggende mangler ved regjeringens forslag til Finnmarkslov.
Les mer her  06.04.2005
Landsmøtevedtak om Finnmarksloven - 2003
NSRs 35. landsmøte samlet i Trones 27.-29. juni 2003 hadde Finnmarksloven opp som egen sak. Vedtaket kan du lese her.
Les mer her  06.04.2005
Ledermøtets uttalelse om Finnmarksloven
Da regjeringens forslag til ny Finnmarkslov kom i 2003, ble det avholdt møte med NSRs lokallagsledere i Alta 9.-11.05.03. Her kan du lese ledermøtets uttalelse om Finnmarksloven. 
Les mer her  06.04.2005
Fakta om Finnmarksloven
Justis- og politidepartementet om Finnmarksloven: Den nye finnmarksloven gir samer og andre finnmarkinger rettigheter til land og vann i Finnmark. Et område større enn Danmark overføres fra statlig til lokalt eierskap. Eksisterende, opparbeidede rettigheter skal kartlegges og anerkjennes.
Les mer  28.06.2005
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S