!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Avgiftsvelde ikke visjonen
Silje Muotka, Leder i Norske Samers Riksforbund (NSR)
Leder i Norske Samers Riksforbund (NSR) Silje Muotka reagerer også sterkt på en utvikling hvor inntjening og profitt settes i høysetet i forvaltningen.

Publisert: 15.12.2006

Norske Samers Riksforbund (NSR) vil på det sterkeste advare mot at Finnmarkseiendommen utvikles til et nytt avgiftsregime. ”En utvikling med økende og nye avgifter vil føre til at befolkningens tillit til den nye forvaltningsordningen vil bli ytterligere svekket” sier lederen for Norske Samers Riksforbund Silje Karine Muotka.

”Nyheten om at Finnmarkseiendommen vil avgiftsbelegge vedhogst og vurderer inntjeningspotensialet i bjørnejakt er foruroligende” mener Muotka. ”Jeg kan ikke se at en slik utvikling vil være tillitsvekkende i forhold til befolkningen i fylket. Tvert om vil det skape stor usikkerhet og tvil med tanke på at den nye ordningen skal ivareta befolkningens interesser. Finnmarkseiendommens styre må ta innover seg behovet for at det iverksettes et langsiktig arbeid for å bygge opp legitimiteten i forvaltningen av våre fellesarealer.”

Muotka reagerer også sterkt på en utvikling hvor inntjening og profitt settes i høysetet i forvaltningen. ”Vi er tjent med at forvaltningen nå i praksis imøtekommer den kulturelle og samfunnsmessige bakgrunnen for overføringen av Finnmarkseiendommen. Det betyr at grunnlaget for samisk kultur og næringsutøvelse ikke skal bli forringet eller hindret gjennom en stadig akselererende avgiftspolitikk. Styret i Finnmarkseiendommen må eventuelt søke finansiering for driftsomkostninger andre steder enn hos folk i Finnmark. Dette inngår som en del av styrets ansvarsområder.”

Lederen for Norske Samers Riksforbund uttalte i sommer at økte avgifter vil kunne føre til manglende tillit i befolkningen. Nå har finnmarkseiendommens styre bestemt seg for å sette opp avgiftene. - Jeg er ikke fornøyd med denne utviklingen, avslutter Silje Karine Muotka.

Samisk versjon

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S