!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Nordisk samekonvensjon - Norske Samers Riksforbund (NSR)
 

NSR spør om samekonvensjonsprosessen
NSRs sametingsgruppe etterlyser i brev til sametingspresidenten en redegjørelse for prosessen omkring arbeidet med samekonvensjonen og andre sentrale samiske saker. Brevet kan du lese i sin helhet her.
Les mer her  22.05.2010
Samekonvensjon
En nordisk ekspertgruppe overleverte sin innstilling med et utkast til en nordisk samekonvensjon høsten 2005. Regjeringene i Finland, Sverige og Norge er enige om å videreføre arbeidet med en nordisk samekonvensjon, i første omgang gjennom fortsatt nasjonalt arbeid med høringsoppfølging og eventuelle konsekvensanalyser.
Les mer på regjeringen.no  22.05.2009
Samekonvensjonsarbeidet fortsetter!
På det årlige møtet mellom sameministrene og sametingspresidentene i Helsinki i går, ble det besluttet at arbeidet med den nordiske samekonvensjonen fortsatt skal gå sin gang. – Meget gledelig, er Aili Keskitalos umiddelbare kommentar.
Les mer her  13.11.2008
Samekonvensjonen må ratifiseres!
Samekonferansen er sterkt bekymret over utviklingen i forhold til den Nordiske Samekonvensjonen. Man er nå villige til å forhandle om innholdet i konvensjonen med sikte på å komme frem til en enighet.
Les mer her  07.11.2008
Nordisk råd og samekonvensjonen
Samisk parlamentarisk råd har anbefalt at regjeringene og sametingene i Finland, Norge og Sverige støtter forslaget til en nordisk samekonvensjon,forteller sametingspresident i Norge og nestleder i Samisk parlamentarisk råd, Aili Keskitalo (NSR).
Les mer her  04.11.2006
Samekonvensjonen forenkler nordisk samarbeid
Landsstyret i Norske Samers Riksforbund (NSR) vil uttrykke glede over at det nordiske samarbeidet skal forenkles. Det vil ha stor betydning i det praktiske liv, mener landstyret i NSR som i helga var samlet til møte.
Les mer her  09.10.2006
Sametingspresidentene med store forventninger
Sametingspresidentene i Finland, Norge og Sverige har store forventninger til ekspertgruppets forslag til Nordisk Samekonvention, forteller sametingspreident i Norge Aili Keskitalo (NSR).
Les mer her  16.11.2005
NSRs høringsuttalelse om Nordisk Samekonvensjon
Norske Samers Riksforbunds (NSR) landsmøte 2006 vedtok følgende høringsuttalelse om Nordisk samekonvensjon (Høringsfrist 12.06.06) og berømmet den finsk-norsk-svensk-samiske ekspertgruppen for et banebrytende nybrottsarbeid i utformingen av forslag til Nordisk Samekonvensjon.
Les mer her  09.10.2006
1  2  Neste side
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S