!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Samekonvensjonen må ratifiseres!
Samekonferansen er sterkt bekymret over utviklingen i forhold til den Nordiske Samekonvensjonen. Man er nå villige til å forhandle om innholdet i konvensjonen med sikte på å komme frem til en enighet.

Publisert: 07.11.2008

 • Samekonferansen er dypt bekymret over at Finland, Norge og Sverige fremdeles ikke har maktet å ta de nødvendige håndgrep hva gjelder Samekonvensjonen, til tross for at det har gått tre år siden utkastet ble presentert.
 • Samekonferansen er særlig bekymret over Finlands nylige uttalelser om at man planlegger å trekke seg ut av prosessen hvor målet er en ratifisering av Samekonvensjonen.
 • Samekonferansen oppfordrer Finland til fortsatt å ta del i Samekonvensjonsprosessen, og de tre regjeringer og Sameting uten ytterligere heftelser oppretter en forhandlingsgruppe som kan medvirke til en snarlig ratifisering av Samekonvensjonen.

Utkastet et godt utgangspunkt

Den 19. Samekonferansen, samlet i Rovaniemi, Finland, 29.-31. oktober 2008, ønsker velkommen utkastet til Nordisk Samekonvensjon som en enstemmig ekspertgruppe bestående av representanter for regjeringene og Sametingene i Finland, Norge og Sverige presenterte i november 2005. Konferansen uttrykker stor takknemmelighet til ekspertgruppen som har kommet fram til et forslag til konvensjonstekst som er balansert, konsekvent og i tråd med internasjonal rett, slik den kommer til uttrykk bl.a. i FN:s nylig vedtatte Deklarasjon om Urfolksrettigheter.

Samekonferansen legger stor vekt på de to grunnleggende motivene bak Samekonvensjonen, nemlig å;

 1. bekrefte samenes grunnleggende rettigheter som et urfolk og som urinnvånere til våre tradisjonelle områder, og
 2. i størst mulig utstrekning bøte på de skader som kommer av at landegrenser i dag deler de tradisjonelle samiske områdene inn i fire land.

Forpliktet til å godta konvensjonen

Samekonvensjonen etablerer minimumsstandarder som statene må respektere om det samiske folket skal ha mulighet til å bevare og utvikle sin kollektive identitet som ett eget folk, også på tvers av landegrensene. Gjennom å ratifisere Samekonvensjonen vil statene oppfylle sine lovnader om å gjøre det mulig for samene å bevare og utvikle sine relasjoner og sitt samarbeid over landegrensene, slik det går fram av FN:s Deklarasjon om Urfolksrettigheter, artikkel 36. Samtlige nordiske land støttet aktivt Urfolksdeklarasjonens ratifisering, og har forpliktet seg til å respektere denne. På denne bakgrunn er statene forpliktet til å ratifisere Samekonvensjonen uten ytterligere forsinkelser.

 

  Utkast til Nordisk Samekonvensjon kan lastes ned her.

  NSRs høringsuttalelse i forhold til Samekonvensjonen kan leses her.

  Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
  NSR i media
  Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
  Same eller ikke - hvem bestemmer?
  Dyr i drift eller dyrebar?
  – Reinspikka rasisme
  – Ikke norske flaggets dag

   

  Sist kommenterte artikler

  20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
  Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

   

  Norgga Sámiid Riikkasearvi
  Norske Samers Riksforbund

  Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
  Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
  nsr(a)nsr.no
  Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

   

  Layout: Heaika N. SKum
  Webløsning:
  Interkodex A/S