!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Uttalelser - Norske Samers Riksforbund (NSR)
 

Bakstreversk å ville legge ned Sametinget
Fem FRP-politikere vil foreslå å legge ned Sametinget i Stortinget på fredag. – Dette er et bakstreversk forslag sier Silje Karine Muotka, leder for Norske Samers Riksforbund (NSR). Det er paradoksalt at et parti som mener seg klar for regjeringsmakt går lengre og lengre med tanke på å kvele den samiske samfunnsstemmen.
Les mer her  29.11.2007
NSR/SáB vil løfte fram samisk tradisjonskunnskap
NSR/SáB foreslår å bruke 2 millioner av avkastningen fra Samefolkets fond til å hedre og videreføre samisk kulturarv. NSR/SáB ønsker å heve statusen til samisk språk og kulturell kunnskap, og på den måten også ivareta og vise respekt for eldre og deres kompetanse. Samiske eldres ekspertise må verdsettes som annen ekspertise i samfunnet.
Les mer her  28.11.2007
NSR satser på ungdom, språk og kultur
Budsjettforlik med Samefolkets parti (SáB) i Sametingets Plan- og finanskomite.

Etter intense budsjettforhandlinger avsluttet Sametingets Plan- og finanskomite arbeidet med Sametingets budsjett 2008 mandag kveld. NSR og SáBs fellesforslag markerer en økning til ungdom, og språk og kulturformål.

Les mer her  28.11.2007
NSR vil styrke helse- og sosialtjenester for samer
NSR foreslår å styrke kunnskapen om samers behov i helse- og sosialsektoren i Sametingets budsjett for 2008.
Les mer her  28.11.2007
Samiske samfunn trenger et likeverdig hjelpeapparat
De store utfordringene med overgrep som har fremkommet blant annet i media er meget alvorlig. Det er en stor fellesutfordring i å møte slike saker i felleskap og på en forsvarlig og ordentlig måte, uttaler Silje Muotka, leder for Norske Samers Riksforbund (NSR).
Les mer her  22.11.2007
Endelig åpnes Samefolkets fond – NSR varsler språk og kultursatsning!
NSR foreslår i forbindelse med behandlingen av prioriteringer for Samefolkets fond for 2008-2009 å avsette 10 millioner kroner i året til språkutvikling, litteratur og tradisjonell kunnskap. I tillegg vil NSR at Sametinget skal vurdere å etablere et samisk filmfond sammen med statlige og regionale myndigheter og private aktører, og de andre Sametingene.
Les mer her  15.11.2007
Pressemelding - Foreslår budsjettdobling for Sørsamisk teater!
NSR og Åarjel-Læstoe foreslår i forbindelse med behandlingen av Sametingets budsjett for 2008 at Åarjelhsaemien Teatere/Sørsamisk teater styrkes med kr. 650.000,-.
Les mer her  15.11.2007
Likeverdig helsetilbud i lulesamisk område
NSR´s Tone Finnesen vil fremme forslag på ny sak til neste Sametingets plenum, som går ut på at det er behov for å utvikle et likeverdig helse- og sosialtilbud i lulesamisk område, sierFinnesen.
Les mer her  11.11.2007
Samefolkets fond skal brukes til å forsamiske samene
Det 39. landsmøtet i Norske Samers Riksforbund ønsker å bruke avkastningen fra Samefolkets fond til språktiltak. – Formålet er å øke antallet samiske språkbrukere, sier NSRs politiske nestleder Trond Are Anti.
Les mer her  28.06.2007
Skoleeier må ta et ansvar
Landsstyremedlem i Norske Samers Riksforbund Ellinor Marita Jåma sier at Utdanningsdirektoratet må ta ansvar for situasjonen som har oppstått etter at to lærere i sørsamisk truer med å slutte fordi de ikke får dekt inn utgifter til nødvendig utstyr i forbindelse med fjernundervisning i sørsamisk.
Les mer her  04.11.2007
Ber forskningsministeren gi gravrøveriet en verdig avslutning
For hundre år siden ble samiske graver røvet, og menneskelige levninger fra bl.a. Neiden i Varanger brakt til Oslo med det formål å bevise sosial-darwinistiske teorier. Norske Samers Riksforbund (NSR) ber i en pressemelding forskningsministeren bidra til gjenbegravelse av samiske levninger framskaffet ved gravrøveri.
Les mer her  01.11.2007
Det skal være lov å snakke samisk med familien
Politisk nestleder i Norske Samers Riksforbund (NSR) Trond Are Anti reagerer sterkt på at samer innsatt i norske fengsler ikke får snakke sitt eget språk når de snakker med sin egen familie.
Les mer her  30.10.2007
1  2  3  4  5  Neste side
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S