!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Samefolkets fond skal brukes til å forsamiske samene
NSRs politiske nestleder Tond Are Anti.
Det 39. landsmøtet i Norske Samers Riksforbund ønsker å bruke avkastningen fra Samefolkets fond til språktiltak. – Formålet er å øke antallet samiske språkbrukere, sier NSRs politiske nestleder Trond Are Anti.

Publisert: 28.06.2007

– Vi refererer alltid til fornorskingen, men vi burde kanskje heller snakke mer om forsamisking fremover sier Anti.

Trond Are Anti er selv småbarnsfar og er derfor glad for at NSRs landsmøte har vært tydelige på at digitale læremidler, filmer og spill skal prioriteres. – Samiske barn og unge har rett til å nytte og møte samisk språk i de formater de møter i sitt daglige liv sier Anti.

NSR har lenge jobbet med å få gode løsninger for å iverksette en voksenopplæringssatsning.
- En ny stortingsmelding om sosial inkludering viser at det har stor betydning hvilken støtte barna får i hjemmet når det gjelder utvikling og muligheter for den enkelte. Samiske barn vil være spesielt utsatt når foreldre ikke har gode nok ferdigheter i samisk til å være en støtte i forhold til leksehjelp og annet sier Anti. – NSR vil ikke at en satsning på voksnes opplæring skal gå på bekostning av lærekrefter i grunnopplæringen. Derfor vil vi fokusere på at målene i satsningen må være flere aktive språkbrukere sier den politiske nestlederen i NSR.

Det ble debatt da sametingspresident Aili Keskitalo i sin nyttårstale gav uttrykk for at en større del av de opptjente rentemidlene burde gå til et løft for samisk litteratur. – NSRs landsmøte har med dette vedtaket gitt presidenten full støtte i denne saken. Samisk må styrkes som skriftspråk for å sikre språkutvikling og fremtidig bruk sier Trond Are Anti.

Anti sier også at NSR ønsker at Sametinget skal prioritere formidling av tradisjonskunnskap i prioriteringen i bruken av samefolkets fond. – Våre eldre har ekspertise som vi må få overført til de oppvoksende generasjoner og til forskingen. NSR vil derfor at det skal oppmuntres til prosjekter hvor overføringen av kunnskaper fra den eldre generasjonen er i fokus. Det skulle bare mangle at våre eldste får godtgjort kompetansen de bidrar med i slike prosjekter. De eldre har ekspertise om samisk språk og kultur på lik linje med annen spesialkompetanse avslutter Anti.

Kontaktperson:
Politisk nestleder i NSR Trond Are Anti, mobil 40045518

Landsmøteuttalelse om Samefolkets fond

Denne artikkelen på samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S