!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Sametingspresidentene med store forventninger
President for det norske Sametinget, Aili Keskitalo
Sametingspresidentene i Finland, Norge og Sverige har store forventninger til ekspertgruppets forslag til Nordisk Samekonvention, forteller sametingspreident i Norge Aili Keskitalo (NSR).

Publisert: 16.11.2005

-De nordiske landene må ligge i front i anerkjennelsen av urfolks rettigheter, understreker presidentene. En nordisk samekonvensjon må gå videre enn minstestandardene i ILO-konvensjon nr. 169. 

 

Sametingspresidenten i Finland og president i Samisk Parlamentarisk Råd, Pekka Aikio, sa i sitt innlegg under overlevering av konvensjonen: -Konventionen har beretts av en expertgrupp, som utarbetat ett konventionsförslag helt och hållet på juridiska grunder. Varje punkt i förslaget är väl övervägt. Jag kunde med kännedom om de lagkunniga till och med säga att varje ord i den förslagna texten är övervägd. Texten grundar sig på den senaste utvecklingen inom internationell och nationell lagstiftning.

 

-Ekspertgruppen ble utnevnt av Sametingene og ministrene i felleskap og har derfor avveid sine vurderinger og forslag mellom samiske og nasjonale interesser. Forslaget baserer derfor preg av å vaere et kompromiss og vi skulle gjerne ha sett at det hadde gått lenger på en rekke områder, sier Sametingspresidenten i Sverige, Lars-Anders Baer.

 

Sametingspresident i Norge, Aili Keskitalo, understreker at det har vært betryggende at en så god faglig kompetanse har vært samlet i Ekspertgruppen. - At Ekspertgruppen nå legger frem et enstemmig forslag viser at resultatet er godt faglig fundert og forankret. Vi vil samtidig takke Ekspertgruppens for innsatsen i dette omfattende og viktige arbeidet, sier Keskitalo.

 

Sametingspresidentene vil benytte tiden fremover til å sette seg inn i de ulike sider av forslaget.

-Vi forutsetter at saken får en rask og seriøs behandling videre i de ulike stater med en høringsrunde i samsvar med nordisk praksis for konvensjonsinngåelse og at Sametingene aktivt deltar i denne prosessen. Dette tilsier at Sametingene og statene først blir enige om konvensjonsforslaget og at det deretter sendes ut på høring, før det sendes tilbake til ministrene som kan underskrive etter å ha kommet til enighet med sametingspresidentene. Deretter oversendes saken parlamentene, konkluderer sametingspresidentene.

 

-Vi vil selvsagt bidra konstruktivt til dette, avslutter sametingspresidentene.

Kontakt:

 

Sametingspresident Aili Keskitalo aili.keskitalo@samediggi.no mobil 97129305

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S