!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Høringsuttalelse: Tildeling av lakseplasser i Finnmark
Norske Samers Riksforbund har stor interesse av å komme med uttalelser til arbeid som foregår med forvaltningen av Finnmarks-eiendommen samt utviklingsprosesser i denne sammenhengen, og har nylig levert hørings-uttalelse til Finnmarkseiendommen (FeFo).

Publisert: 14.11.2006

God saksgang nødvendig
Norske Samers Riksforbund vil fremheve at det er både positivt og nødvendig at Finnmarkseiendommen bestreber seg på god saksgang og gode høringsprosesser hvor så mange som mulig får anledning til å delta i prosessen med synspunkter og innspill. Vi setter derfor stor pris på arbeidsformen som Finnmarkseiendommen legger opp til.

Færre lakseplasser i bruk
Norske Samers Riksforbund registrerer at det er 1600 faste lakseplasser på Finnmarkseiendommen, men at det inneværende år kun ble fisket på 596 plasser. NSR vil uttrykke bekymring for situasjonen omkring rekruttering til sjølaksefisket, men utviklingen er ingen overraskelse tatt i betraktning flere forhold, blant annet den fleksible kombinasjonsnæringstradisjonens tilbakegang.

Sjølaksefiske viser også nedgang
Moderne økonomi har ført til omlegging av næringsgrunnlaget i retning av en spesialisering og orientering mot større drift for å øke inntjening. Tidligere var det også drivgarnsfiske etter laks.

I 1972 ble det tradisjonelle høstlaksefisket i Varanger og i Tana med stågarn (laksegarn) regulert bort. Dette ble da begrunnet med at denne laksen overvintret i Varanger og Tana og at man av bestandshensyn ikke kunne fortsette det tradisjonelle fisket.

Vårlaksefisket ble også tidsbegrenset, tidligere var det helgefredning fra lørdag kl.18.00 til mandagsmorgen kl.06.00. I dag er det sterkt tidsbegrenset med freding fra fredag kl.18.00 til mandag kl.18.00, og Norske Samers Riksforbund ber om at Finnmarkseiendommen ser nærmere på muligheten for å myke opp regelverket i forhold til fredningsbestemmelser.

Oppmyking av regler vurderes
Norske Samers Riksforbund at Finnmarkseiendommen vil kunne vurdere tildeling av plasser samt oppmyking av kriterier for å kunne utøve fisket i lys av nedgangen i søkere til laksefiskeplasser. Det er viktig at yngre krefter kommer til og at dette tradisjonelle fisket kan fortsette, om enn på andre vilkår enn tidligere. Eget matauk og selvforsyning samt lokal omsetning må kunne være en del av dette bildet.

Begrensing av sjølaksefiske i lys av potensiale i elvefisket
Begrensing av sjølaksefiske i elvemunninger vil muligens kunne være viktig i lys av å sikre elvefisket, og Norske Samers Riksforbund mener at det vil være formålstjenlig å opparbeide mer kunnskaper omkring dette, gjerne i samarbeid med relevante kunnskapsmiljøer i Finnmark.

Ulik reguleringspraksis
Norske Samers Riksforbund gjør oppmerksom på at det kan synes som om sjølaksefisket har blitt enda sterkere regulert enn det samiske laksefiske i elv – som følge av en negativ utvikling over tid. Elvefiskerne har i dag sterkere interesseorganisasjoner bak seg (som for eksempel jeger- og fiskeforeninger og sammenslutninger av andelslag). Fritidsfiskere med stang er blitt positivt tilgodesett i reguleringer i motsetning til tradisjonelle former for samisk næringsbasert fiske. I 1978 ble blant annet de lakseførende vassdragene/store lakseelvene regulert til fordel for sportsfiske, noe som i enkelte områder førte til at de samiske rettighetene til næringsfiske ble redusert kraftig.

Østsamenes rettigheter
Når det gjelder østsamiske rettigheter til blant annet sjølaksefiske er det en historisk negativ rettsutvikling som har redusert østsamenes hedvunne og dokumenterte rett til å drive sjølaksefiske, og det Norske Samers Riksforbund vil på denne bakgrunn be om at Finnmarkseiendommen vurderer særskilte tiltak for å gi østsamene flere muligheter for å drive sitt tradisjonelle sjølaksefiske.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S