!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Den nye sameretten – Sametingets grunnlag og premisser
Sametingsrepresentant Miriam Paulsen (NSR).
Samerettsutvalgets forslag om den nye sameretten i Troms, Nordland og det sørsamiske området er nå behandlet i Sametinget, og om kort tid går høringsfristen ut. I den sammenheng mener jeg det gjelder å holde fast på det historiske grunnlaget for forslagene.

Publisert: 16.03.2009

Det skriver sametingsrepresentant Miriam Paulsen (NSR) i dette leserinnlegget.

I første rekke gjelder det at samenes langvarige bruk av land og vann skal kartlegges og anerkjennes i lovs form, der det også skal tas hensyn til andres rettigheter.

Viktig for utviklingen av det gode liv

Det vil bidra til å utvikle Norges som en rettsstat, der de som har rettigheter får disse anerkjent. Det vil også bidra til sikkerhet når det gjelder tradisjonelle næringers møte med vårt tids krav om nye arealer til ulike typer virksomhet. Det vil også bidra til sikkerhet for de som ønsker å investere i utviklingen av nye arbeidsplasser.

Da blir det avgjort om hvem som eier grunnen, og under hvilke betingelser framtidige arbeidsplasser kan skapes. Sammen med andre tiltak er dette svært viktig for utviklingen av det gode liv i de samfunn vi bor i.

Saken har også et internasjonalt perspektiv

Saken gjelder også Norges internasjonale folkerettslige forpliktelser. En standard landet selv har utviklet med utgangspunkt i lange tradisjoner som en førende internasjonal kraft i utviklingen av menneskerettigheter og humanitært arbeid i verden. De folkerettslige sidene er ikke minst viktig når Norge utvikler sin framtidige politikk for nordområdene.

Avsporing å sette rettigheter opp mot hverandre

I debatten rundt samers og andre urfolks rettigheter fremmes det ofte påstander om at slike forslag Samerettsutvalget har fremmet er "omvendt diskriminering", og at slike rettigheter dermed er urettferdig overfor den øvrige befolkning. Det er en avsporing.

De foreslåtte tiltakene med unntak for reindrift, gjelder alle innbyggerne og får positiv virkning for alle innbyggerne. I begrunnelsen for tiltakene fremmes særskilt hensynet til samisk kultur, næringer og samfunnsliv. Og skal dette sikres eksistens i framtida, må det iverksettes tiltak som sikres bosetting og samfunnsutvikling også i de områder der samer bor.

Oppfordrer til konstruktiv debatt

Det er ikke til å stikke under en stol at der er mange ulike syn i saken, eller at saken vekker mange og sterke følelser. Mitt ønske er å få en konstruktiv debatt omkring saken, som kan danne grunnlag for Regjeringens og Stortingets behandling. Takhøyden i en slik debatt skal selvsagt være høy, men med respekt for hverandres ulike syn som basis.

Vil du vite mer om sameretten? Studiehefte om sameretten kan lastes ned som PDF

Miriam Paulsen stiller til gjenvalg i Vesthavet valgkrets

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S