!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Aili om sørsameretten
Sørsamene må mobilisere nå!
Sametinget har i disse dager, etter initiativ fra blant annet NSR, arrangert en rekke folkemøter i det sørsamiske området. Temaet for folkemøtene har vært Samerettsutvalget II. NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo har holdt innlegg på samtlige møter.

Publisert: 04.06.2009

NSR har hatt Samerettsutvalget II som tema på landsmøtet vårt i fjor høst. Vi har avgitt høringsuttalelse om innstillingen i april, og Aili fortalte de fremmøtte om hovedtrekkene i denne høringsuttalelsen.

Ingen grenser skal skille oss!

- Vårt grunnsyn er at samene er ett folk. Det betyr bl.a. at vi ikke aksepterer at fylkesgrensene – heller ikke riksgrensene avgrenser samiske rettigheter, sa Aili Keskitalo.

Ikke fjelloven!

- Før de sørsamiske områdene kan vi si det sånn: Vi syns det er uakseptabelt at det sørsamiske området deles i to, vi mener det burde kunne forvaltes under ett, for eksempel ved å utvide Hålogalandsallmenningen.  Fjelloven ønsker vi ikke, slo Keskitalo fast.

Sørsamene kommer dårligst ut

NSR mener sørsamene er satt i en spesielt uheldig situasjon. Man er i kraftig minoritet – og dette blir brukt som et argument for dårligere rettsvern enn i andre samiske områder. NSR mener det skulle vært motsatt. Det vil være grunnleggende rettferdig å gi den sørsamiske kulturen det beste rettsvernet – fordi man er så utsatt. Blant annet fordi staten har latt store landområder gå over i private hende – slik som for eksempel Meråker-bruket.

Innstilt på to-trinns prosess

- Vi vil at yttergrensene for det samiske kollektive bruksområdet identifiseres. Vi er villige til å gå inn i en to-trinns prosess der kartlegging – og identifisering prioriteres – slik at vi kan forbedre mulighetene for å få til gode forvaltningsløsninger. Og med gode forvaltningsløsninger, så mener vi forvaltning der den samiske stemmen er sikret – enten i form av like representasjon i styrende organer, eller i form av andre typer sikkerhet for samefolket, forklarte Aili Keskitalo (NSR).

Nå må dere mobilisere!

Men Aili hadde også en kraftig oppfordring til sørsamene selv: hun etterlyste en sørsamisk mobilisering!

- For at vi skal kunne føre dette arbeidet videre, så må vi vite at det er det dere ønsker. Samiske rettigheter i disse områende, er deres rettigheter. Vi må få til en samisk mobilisering, for Sametinget kan ikke gjøre denne jobben alene. Derfor har vi kommet hit – for å høre deres røst – hva vil dere at vi skal gjøre? For å si det som Elsa Laula Renberg. Er dette fortsatt et eksistensspørsmål for sørsamene?

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S