!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Nettverks oppbygging blant samisk ungdom
NSRs samarbeidsgruppe ber Sametinget initiere til oppbygging av nettverk blant samisk ungdom. Gjennom et ungdomsnettverk vil man få både en opplysnings- og holdningskapende effekt.

Publisert: 01.03.2006

Som ungdomspolitiker opplever man ofte på sine reiser i Sápmi at det er manglende kunnskaper om samiske forhold, spesielt i andre områder enn sitt eget. For å motvirke uheldige holdninger, som for eksempel etnosentrisme, kan man gjennom et nettverk sørge for at ungdommer i forskjellige samiske områder skaper gode relasjoner til hverandre. Ved å skape et nettverk blant samisk ungdom, kan man på en positiv måte øke kunnskapsnivået og dette vil spre seg videre i det samiske samfunnet.

Klassifisering av samiske grupper
Ungdommer på norsk side av Sápmi har ulik bakgrunn i forhold til samisk språk og vektlegging av sin egen samiske identitet, dette kan dessverre føre til en klassifisering av ulike samiske grupper.

Øke kunnskapen
Et slikt holdningsskapende arbeid, hvor man gir samisk ungdom anledning til å lærer av hverandre, vil være med på å øke kunnskapen om samer, blant samer. Det vil også bidra til å styrke ungdommens felles samiske identitet og en felles samisk kulturarv. Det finnes et fantastisk mangfold innen det samiske samfunnet, og å lære av hverandre vil styrke både enkelt individer og det samiske samfunnet.

Samarbeidsprosjekt
Nettverket kan gjennomføres på flere ulike plan, som for eksempel: samarbeid mellom videregående skoler med samiske elever, dra Sametingets ungdomspolitiske utvalg aktivt inn i arbeidet, samarbeidsavtaler med de ulike fylkeskommunene og andre eventuelle parter.
NSRs samarbeidsgruppe ser et stort behov for arenaer hvor ungdom kan møtes, og hvor ungdom får større forståelse og respekt for hverandre.

Ungdomsutvalget

Denne teksten på samiskKommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S