!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Finnmarkskommisjonen og salg av rettigheter
En sommerdebatt har versert i Finnmarken med stor vekt på spørsmålet om mulig salg av rettigheter ut av Finnmark og NSRs leder Silje Karine Muotka deltar i debatten blant annet med dette leserinnlegget.

Publisert: 20.08.2006

Finnmarkskommisjonen vil gå gjennom rettsforhold i Finnmark

En sommerdebatt har versert i Finnmarken med stor vekt på spørsmålet om mulig salg av rettigheter ut av Finnmark. Ulike former for negative utviklingsscenarier legges frem – uten at man går riktig inn i kjernen av problemstillingen. Når Finnmarkskommisjonen blir oppnevnt vil det antakelig være stort mangfold i sakene som blir behandlet. Det kan både være snakk om sammenslutningers kollektive rettsforhold, eller det kan være snakk om saker som omhandler bruksrettigheter. Også eiendomsrettigheter kan bli gjenstand for behandling i kommisjonen.

 

Ikke bekymret for videresalg

Mange politikere har ytret seg i denne anledningen. Alle fremstår som "bekymret". Jeg leste i avisa Finnmarken i dag at også jeg personlig er bekymret for dette, og det er nyheter også for meg. Jeg er ikke våken om natta med bekymring for at vi nå vil se storstilt avhending av eiendommer i Finnmark i kjølvannet av Finnmarkskommisjonen. Grunnene til dette er flere. Det første forholdet er at Finnmarkskommisjonen i stor grad skal bestå av gode fagfolk. For det andre så tror jeg at de forholdene som vil komme opp for behandling i kommisjonen vil være motivert av ønsket om sterkere vern for allerede eksisterende rettigheter, ikke ønsket om å "selge" seg ut. Det vil være snakk om komplekse prosesser som vil ta tid. Jeg er av den formening at kommisjonens arbeid og sakshåndtering er en arena for faglige vurderinger og ikke politisk retorikk.

 

Eksisterende rettigheter vil oppnå sterkere rettsvern

Det er den bruken og de rettighetene som allerede eksisterer som ventelig vil få et sterkere rettsvern gjennom behandling i kommisjonen. Rettighetshavere i Finnmark kan ikke være dårligere stilt enn rettighetshavere i andre deler av landet. De har samme muligheter og handlingsrom som rettighetshavere i andre deler av Norge. Eventuelle grunneiere som oppnår sterkere rettsvern for eiendomsretten sin gjennom Finnmarkseiendommen vil ha adgang til både videresalg og utnyttelse av egen mark. Storstilt utsalg er derfor en konstruert problemstilling. Det som nå vil finne sted er en normalisering av rettsforholdene i Finnmark.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S