!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Silje Muotka ny leder i NSR
Silje Muotka fra Nesseby ble på Norske Samers Riksforbunds landsmøte i Varangerbotn valgt som ny leder av organisasjonen. Her kan du lese Muotkas første tale som NSR-leder, holdt like etter at hun ble enstemmig valgt til å lede en av de største samiske organisasjonene.

Publisert: 11.06.2006

Kjære landsmøte! 

Tusen takk for den store tilliten! Jeg skal gjøre mitt ytterste for å vise meg denne tilliten verdig i måten jeg skjøtter oppgaven fremover. Å lede NSR er et stort ansvar, blant annet fordi NSR har vært og fortsatt er en av de aller sterkeste drivkreftene i utviklingen av det samiske samfunnet. Samebevegelsen har lykkes i å endre samfunnet for å sikre samekulturens betingelser. I dag er demokratiske kanaler som valg, forvalgte organer, dialog og forhandlinger selvfølgelige forhold for oss alle. Dette har imidlertid krevd mange ildsjeler, store forsakelser og utallige dugnadshender. Fellestrekket for disse pionerene er den utrolige kapasiteten de har utvist i alt sitt virke. Det er et imponerende varemerke, og det er i sannhet en stor arv for fremtidens generasjoner. Vi skal nå forvalte dette videre samtidig som vi skal utvikle nye felter.   

Jeg har vokst opp i en tid med positiv utvikling for den samiske kulturen. Jeg har som aktivt medlem i NSR fått se at det er mye som har vært vanskelig, og at det har vært og fortsatt er mange tunge tak. Jeg har også sett hvor lang tid og hvor stor innsats som ligger bak de fundamentale endringene som skjer omkring oss og i oss selv. I et langtids-perspektiv har denne innsatsen ført til resultater, gjennombrudd og milepæler på forholdsvis kort tid. Det er så lett å glemme de kraftanstrengelsene som har blitt lagt inn i dette evigvarende arbeidet her vi står fremfor den formelle overleveringen av Finnmarkseiendommen bare noen uker unna. Jeg har personlig, gang på gang kommet til den erkjennelse at det er vel verdt å delta i dette arbeidet som aktivt medlem i NSR. Det er lett å finne dypere motivasjon for frivillig organisasjonsarbeid når jeg har tenkt på de samiske pionerene og de sanksjonene som disse ”annerledestenkende” ofte har blitt møtt med. Det samepolitiske arbeidet har helt klart sine omkostninger. Kanskje særlig på det menneskelige planet, for pionerarbeid krever mye.  Men det samepolitiske arbeidet er ganske mye mer enn det som angår den enkelte, det handler også om et samisk fellesskap.

Kanskje er det slik at min generasjon er svært godt «vant» til banebrytende milepæler i samfunnsutviklingen? I enkelte samiske områder har jo min generasjon anledning til å ta for gitt mange ting som var fjerne ønskedrømmer for foreldre og besteforeldre. Det er ingen tvil om at det er store regionale samiske forskjeller og det er mange innsatsområder som vi må gripe tak i. Vi har ikke råd til å sette oss ned i passivitet med referanse til at det er mye som er oppnådd.  Reell likebehandling er fortsatt en kamp som mange samer må kjempe for som individer. Dette omhandler for eksempel å få innfridd retten til opplæring på eget språk og i egen historie og kultur. Det omfatter også rett til å bli tatt på alvor i møte med helsevesenet, når vi er på vårt svakeste. Jeg er bekymret for våre tradisjonelle næringer fordi mange prognoser ser ut til å peke i negativ retning blant annet som direkte følge av økte arealinngrep i form av utbygging, økt aktivitet og nye næringer. Klimaendringer og globalisering er andre faktorer som vi må forholde oss til og NSR spiller en viktig rolle i å påkalle våre folkevalgtes oppmerksomhet omkring saker som vi sliter med i det daglige. Vi er viktige premissleverandører for det samepolitiske fokuset.  

Jeg er opptatt av menneskene i organisasjonen. Mitt ønske og mål er at vi i det daglige skal ta godt vare på menneskene og engasjementet i organisasjonen. NSR skal være en inkluderende organisasjon. Jeg har ambisjoner om å bruke tid på å prioritere organisasjonsutviklingsarbeid både på organisatorisk nivå, men også med fokus på enkeltes opplevelse av å høre til i fellesskapet som vår organisasjon uttrykker. Det er tusener av oppgaver som venter når vi bygger det samiske samfunnet og det er godt med rom for alle kreftene vi sammen besitter. Jeg håper å kunne være med på et arbeid hvor vi befester kultur for å drive god menneskelig ressursforvaltning og god kunnskapsforvaltning i egen organisasjon.  

Mitt mål og håp er at egen generasjon og fremtidige generasjoner fortsatt vil ivareta og hegne om dugnadsånden og pionerarbeidet som en av de viktigste strategiene i arbeidet med å bygge det samiske samfunnet. Vi må se på fremtiden med øye for de utallige mulighetene som vi har i å forvalte, forme og å bygge.

NSRs rolle i den samiske samfunnsutviklingen har vært, er og skal fortsatt være en sterk drivkraft. Vi skal strekke oss mot nye milepæler. Et gjennombrudd for sjøsamiske rettigheter er en slik milepæl. Det vil være behov for en koordinert kraftinnsats, og vi i NSR skal være med på å realisere denne milepælen. Jeg ser frem til å jobbe sammen med dere alle, og jeg tror sterkt at engasjement fører til enda mer engasjement.

Samarbeid er en verdi som vi i NSR skal styrke, og en kjerneverdi som jeg som leder for NSR vil prioritere høyt for å målbære signaler både fra dette landsmøtet og organisasjonens øvrige ledd videre i samfunnsdebatten vår. Å sette visjoner og mål ut i praktisk politikk krever gode og fleksible samarbeidsakser. Verddevuohta er jo en av våre fleksible former for samhandling. Det er godt når samarbeid mellom flere aktører gir resultater. Et godt eksempel er dette landsmøtet hvor tre lokallag har samarbeidet. Jeg vil rette en stor takk til Nesseby sameforening / Unjárgga Sámiid Searvi, Tana sameforening / Deanu Sámiid Searvi og Tanabredden sameforening / Deanugátti Sámiid Searvi. Vi har blitt tatt i mot på en flott måte.

Jeg vil rette en stor takk til avtroppende leder Martin Urheim og landsstyret for det gode arbeidet frem mot dette landsmøtet.  Kan Martin og de tilstedeværende avtroppende tillitsvalgte komme frem for å få en liten oppmerksomhet.

Avslutningsvis vil jeg vil ønske alle vel hjem!Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S