!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Etablering av samisk mediefond – Samisk dagsavis første milepæl
Karasjok: NSR forslår at Sametinget etablerer ”Samisk mediefond” som skal kunne investere i samiske mediebedrifter. NSR mener at fondet skal konsentrere seg om målsettingen om å sette de samiske avisene i stand til å utgi en samisk dagsavis først.

Publisert: 01.03.2006

NSR forslår at Sametinget etablerer ”Samisk mediefond” som skal kunne investere i samiske mediebedrifter. Formelt foreslår NSR ingen begrensninger i hvilke samiske medier fondet kan investere i, men mener at fondet skal konsentrere seg om målsettingen om å sette de samiske avisene i stand til å utgi en samisk dagsavis først. Målsettingen skal være oppfylt senest 1. juni 2009. En samisk dagsavis, som også publiseres på nett, vil ikke bare styrke interessen for samiske saker, men også høyne språkets status og være et uvurderlig gode i oppbyggingen av det sivile samiske samfunn.

Alle språkdialekter
NSR ser på satsing på samisk dagsavis i sammenheng med en aktiv satsing på samisk skrift¬kultur blant samer. Et moderne samfunn med en aktiv skriftkultur er et rikt samfunn. I denne sammenhengen må nyhetsbehov, skriftkultur og språkrøkt ses i sammenheng. Spesielt gjelder det de små samiske dialektene, som lule- og sørsamisk.

Ansvarliggjøre sverige og finland
Samtidig som Samisk mediefond tilfører de samiske avisene ny risikokapital og aktiv eierskap, må mediefondet sammen med Sametinget arbeide overfor og Kultur- og kirkedepartementet for å: - Øke pressestøtten slik at en permanent finansieringsløsning for samisk avisutgivelse kan etableres. - Tilpasse pressestøtten slik at den underbygger målsettingen om samisk dagsavis. Norske myndigheter bør også ansvarliggjøre svenske og finske myndigheter mht. samisk dagsavis.

Bakgrunn
Sametingets plenum uttalte ved behandling av statsbudsjett for 2005 (sak 34/03): «Det overordnede mål for samisk pressepolitikk er å etablere et sikkert økonomisk grunnlag for daglige utgivelser av samiske aviser, i første omgang de samiskspråklige avisene.» Samenes rett til nyheter på sitt skriftspråk er vel anerkjent, og synliggjøres blant annet gjennom statlig pressestøtte til samiske aviser. I St. meld. nr. 33 (2001-2002), heter det bl.a.: ”De samiske avisene har stor betydning både som informasjonskilder og ytringskanaler og for bevaring av samisk språk.” I dag finnes det to samiskspråklige samiske aviser, Áššu og Min Áigi, i tillegg til avisa Ságat, som skriver på norsk. Alle avisene kommer ut to - tre ganger i uken.Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S