!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Tospråklighetstest for samiske tolker
Norske Samers Riksforbund (NSR) har sendt brev til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og anmodet om at de utvikler tospråklighetstest for samiske tolker, såkalt ToSPoT. NSR mener formalisering av tolkekompetanse på lang sikt vil være et gode for samisk språk og kvalitetssikre tolketjenester til den samiske befolkning.

Publisert: 31.08.2006

Myndighetene har de siste årene arbeidet med kvalitetsiikring av tolketjenester når det gjelder alle språk som tolkes i Norge i dag, untatt samisk. Det er derfor ønskelig at samisk tas med i arbeidet.

NSR anbefaler at Integerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) følger samme prosedyre som ved utvikling av ToSPoT tester på øvrige tolkespråk, og leier inn samisk kompetanse fra utdanningsinstitusjoner som tilbyr høyere utdanning i samisk språk; Samisk høgskole og Universitetet i Tromsø. Gjerne også samrå seg med Sametingets språk- og opplæringsavdeling.

Nasjonalt tolkeregister

Bestått ToSPoT er minstekravet for registrering i Nasjonalt tolkeregister, Tolkeportalen og man kan registrere seg om man har tolkeutdanning. Ingen samiske tolker er hittil blitt registrert i Nasjonalt tolkeregiester. NSR anmode alle samiske tolker om å registrere seg i Nasjonalt tolkeregister (tolkeportalen.no).

Kvalitetssikring

NSR mener det er viktig å kvalitetssikre tolketjenester til den samiske befolkning samt samisk konferansetolking. Et skritt i riktig retning vil være samisk ToSPoT. NSR er klar over at de fleste samiske tolker og oversettere har svært mange oppdrag og sjelden behøver å vise til formell kompetanse, men på lang sikt mener NSR at formalisering av tolkekompetanse vil være et gode for samisk språk. NSR kjenner til at de siste årene har vært arbeidet med kvalitetssikring når det gjelder øvrige tolkespråk som brukes i Norge.

NSR anmoder myndighetene til å starte et arbeid for utvikling av ToSPoT i samisk.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S