!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Permanent vårjakt i Kautokeino
Ordfører og Sametingsrepresentant fra Kautokeino valgkrets, Klemet Erland Hætta, ber Sametinget påvirke regjeringa til å vedta permanent vårjakt på ender i Kautokeino kommune.

Publisert: 31.05.2006

-Det at man hele tiden må søke om ekstraordinære prøveordninger for å kunne utøve samiske tradisjoner, er noe som vi ikke kan godta. Spesielt bør samiske tradisjoner ses i sammenheng med folkeretten og særlig urfolksrettigheter, sier Klemet Erland Hætta. Han viser til at vårakt på ender har vært en lang samisk tradisjon i deler av Finnmark og spesielt blant innbyggerne bosatt i Kautokeino kommune. Vårjakt på ender har en spesiell rolle, spesielt i forhold til ivaretakelse og utøvelse av tradisjonell samisk utmarksbruk.

Fra prøve til fast
Klemet Erland Hætta ber Sametinget medvirke til at dagens prøveordning med tradisjonell samisk vårjakt endres til en permanent ordning i Kautokeino kommune. Han viser til at dette er en viktig samisk tradisjon i visse områder som det er viktig å videreføre. Det at man hele tiden må søke om ekstraordinære prøveordninger for å kunne utøve samiske tradisjoner, er noe som vi ikke kan godta. Spesielt bør samiske tradisjoner ses i sammenheng med folkeretten og særlig urfolksrettigheter. Vårakt på ender har vært en lang samisk tradisjon i deler av Finnmark og spesielt blant innbyggere bosatt i Kautokeino kommune. Hvor vårjakt på ender har en spesiell rolle, spesielt for å ivareta og utøve tradisjonell samisk utmarksbruk.

Samiske tradisjoner dør ut
Biomangfoldutvalget avviser vårjakt på ender da de ikke anser dette som et nødvendig tilskudd til naturalhusholdningen. At en samisk bruksmåte er tradisjonell skal ikke utelukke at bruken kan tilpasses til dagens tekniske og økonomiske utviklingen, sier Hætta. Konsekvensen av at samiske tradisjoner forbys, vil bety at tradisjonene etter hvert vil død ut. Klemet Erland Hætta ber Sametinget avvise argumentene om at samiske tradisjoner skal forbys fordi det ikke er behov for å ta vare på dem som følge av dagens tekniske og økonomiske utvikling.

Avgrenset jakt
Allerede i 1950 gav landbruksdepartementet etter søknad fra Kautokeino formannskap, tillatelse til ”jakt og fangst av alke, lomvier, teist, lundefugl, skarver, terner, fiskeender og gaul (ringgås) til utgangen av mai 1950 i Kautokeino herred til utnyttelse som menneskeføde”.
Også i 1951 og 1952 ble det gitt tillatelse til jakt ut mai måned. Og for 1994 og 1995 åpnet Miljøverndepartementet ny prøveordning. Prøveordningen ble av Miljøverndepartementet utvidet til også å gjelde i 1996, med de samme jaktbare artene som i 1995. I 1997 besluttet departementet å ikke åpne for fortsatt jakt. I 1999 åpnet Miljøverndepartementet igjen for avgrenset vårjakt på ender i Kautokeino kommune. Prøveordningen gjaldt i utgangspunktet for to år. I 2001 søkte Kautokeino kommune om at vårjakt på ender skulle bli en permanent ordning. Miljøverndepartementet besluttet å forlenge prøveordningen med ett år. Miljøverndepartementet forlenget prøveordningen med ett år (for 2002), for så i mars 2003 å vedta forlengelse med ytterligere 4 år, dvs. til og med 2006.Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S